Anda di halaman 1dari 12

TAHUN

5

TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI

Kurikulum Standard SekolahRendah

MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard SekolahRendah SISTEMRANGKAIANDANDUNIA INTERNET 3.0 MENGENAL INTERNET
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard SekolahRendah SISTEMRANGKAIANDANDUNIA INTERNET 3.0 MENGENAL INTERNET
MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI Kurikulum Standard SekolahRendah SISTEMRANGKAIANDANDUNIA INTERNET 3.0 MENGENAL INTERNET

SISTEMRANGKAIANDANDUNIA

INTERNET

3.0 MENGENAL INTERNET

MODUL SRDI 4

Standard

kandungan:

Standard

pembelajaran:

Masa:

Mengenal Internet

3.3 Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean (AND,OR), berfrasa ( )atau simbol (*)

60 minit

NOTA RUJUKAN

1. Apakah itu enjin carian?

Enjin carian [search engine] ialah satu aplilkasi atau program yang dibangunkan bagi membantu pengguna untuk mendapatkan maklumat, dalam sebuah jaringan besar seperti World Wide Web, rangkaian kecil seperti LAN. Tetapi selalunya enjin carian ini dikaitkan dengan internet, untuk mencari sesuatu maklumat dalam internet melalui enjin carian.

Cara enjin carian ini berfungsi ialah apabila anda menaip kata kunci seperti perniagaan pada Google, Yahoo atau MSN, maka enjin carian akan mencari maklumat berpandukan pada kata kunci yang dimasukkan. Semua laman web yang menggunakan kata kunci perniagaan akan dipaparkan.

2. Cara Penggunaan

Secara umumnya, enjin carian adalah ringkas. Taip perkataaan yang di cari dan tekan butang carian. Seterusnya enjin carian akan menjalankan tugas carian bagi kata kunci yang di taip dan

senarai keputusan yang releven akan di paparkan.

Walaupun begitu, carian yang lebih spesifik boleh dilakukan dengan menggunakan kaedah pencarian Boolean. Antara pencarian Boolean udah adalah menggunakan frasa AND,OR atau menggunakan simbol ( atau *)

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

30

I. Pencarian Boolean menggunakan frasa AND ( ) Penggunaan frasa AND atau tanda adalah bagi mengabungkan 2 atau lebih perkataan berbeza bagi memudahkan carian. Ia tidak akan mencari maklumat secara umum yang berkaitan dengan kata kunci yang dicari. Ia adalah satu cara bagi mengurangkan paparan maklumat yang tidak betul, tidak berkaitan dan tidak tepat dalam sesuatu carian.

Contohnya adalah seperti kata kunci atau carian perkataan, Persatuan Tunas Puteri . Carian akan memaparkan semua laman sesawang yang mengandungi semua kata kunci yang dicari. Pengguna juga boleh mengabungkan setiap perkataan kata kunci dengan perkataan AND seperti Persatuan AND Tunas AND Puteri

Persatuan Tunas Puteri
Persatuan
Tunas
Puteri

Persatuan AND Tunas AND Puteri

Kata Kunci

Keputusan Carian

Persatuan

28,600,000

Tunas

32,700,000

Puteri

22,600,000

Persatuan Tunas Puteri

74,400

Persatuan Tunas Puteri

1,380

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET 32

II. Pencarian Boolean menggunakan frasa OR (*) Penggunaan frasa OR atau tanda * adalah bagi mendapatkan sekurang-kurangnya salah satu daripada kata kunci carian akan dipaparkan dalam keputusan carian. Carian menggunakan Pencarian Boolean OR adalah bagi mendapatkan keputusan carian salah satu daripada kata kunci atau semua kata kunci yang ditaip

Contohnya adalah seperti kata kunci atau carian perkataan, Kolej Universiti. Carian akan memaparkan keputusan laman sesawang yang mengandungi salah satu atau kedua-dua kata kunci tersebut. Pengguna juga boleh mengabungkan setiap perkataan kata kunci dengan perkataan OR seperti Kolej OR Universiti

Kolej Universiti
Kolej
Universiti

Kolej OR Universiti

Kata Kunci

Keputusan Carian

Kolej

29,700,000

Universiti

25,900,000

Kolej Universiti

4,310,000

Kolej OR Universiti

54,800,000

KEPERLUAN PERISIAN Internet Explorer, Mozila Firefox, Google Chrome KEPERLUAN PERKAKASAN Komputer SISTEM RANGKAIAN DAN

KEPERLUAN PERISIAN

Internet Explorer,

Mozila Firefox,

Google Chrome

KEPERLUAN PERKAKASAN

Komputer

AKTIVITI 1

PENGENALAN

Langkah 1 : Murid membuka pelayar web Internet Explorer

Langkah 2 : Murid menaip www.google.com.my untuk membuka laman sesawang carian Google.

untuk membuka laman sesawang carian Google. Langkah 3 : Murid menaip perkataan Tunas Puteri dan

Langkah 3 : Murid menaip perkataan Tunas Puteri dan menyatakan bilangan keputusan yang dipaparkan berdasarkan kata kunci Tunas Puteri. Bilangan keputusan carian akan di catatkan pada lembaran kerja aktiviti (Rajah 1)

keputusan carian akan di catatkan pada lembaran kerja aktiviti ( Rajah 1 ) SISTEM RANGKAIAN DAN

Langkah 4 : Murid seterusnya menaip perkataan Tunas Puteri menggunakan simbol Pencarian Boolean AND, OR ( Tunas Puteri ) dan (Tunas *Puteri). Kedua-dua bilangan hasil carian, dicatatkan pada lembaran kerja Aktiviti (Rajah 1)

Kata Kunci / Frasa

Bilangan Hasil Carian

Tunas Puteri

Tunas AND Puteri

Tunas OR Puteri

(Rajah 1)

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

36

AKTIVITI 2

KAEDAH PENCARIAN BOOLEAN

Langkah 1 : Guru menerangkan pengenalan pencarian Boolean dalam skop AND,OR bagi mengabungkan dan memisahkan pencarian dalam enjin carian.

Langkah 2 : Murid memulakan carian menggunakan enjin carian google menggunakan kaedah pencarian Boolean. Kata kunci yang digunakan adalah Dunia Internet. Murid menggunakan prinsip AND bagi mengkhususkan pencarian maklumat dan imej menggunakan frasa.

Kata Kunci / Frasa

Bilangan Hasil Carian

Dunia Internet

Dunia AND Internet

Langkah 3 : Guru bagaimana carian Boolean AND berfungsi menggunakan rajah 2

Dunia Internet
Dunia
Internet

Rajah 2

Langkah 4 : Murid seterusnya melakukan carian Boolean OR bagi frasa, Sistem Rangkaian. Murid mengisi pada lembaran kerja aktiviti jumlah keputusan carian.

Kata Kunci / Frasa

Bilangan Hasil Carian

Sistem

Rangkaian

Sistem OR Rangkaian

Langkah 5 : Guru menerangkan prinsip carian Boolean OR seperti rajah 3.

Sistem Rangkaian
Sistem
Rangkaian

Langkah : Guru menerangkan prinsip dan kegunaan kaedah carian Boolean untuk memisah dan menggabungkan perkataan dalam carian.

PENILAIAN

ARAHAN : Jawab soalan di bawah dengan betul

1. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean OR

1. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean OR 2. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan

2. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean AND

penggunaan Boolean OR 2. Lukis dalam bentuk rajah konsep penggunaan Boolean AND SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA

LAPORAN PENCAPAIAN MURID

NamaMurid:

 

Tahun:

 

Kelas

 

Modul:

Sistem Rangkaian dan Dunia Internet

Standard

3.0 Mengenal Internet

Kandungan:

Standard

Mencari maklumat menggunakan pencarian Boolean (AND, OR), berfrasa ( ) atau simbol (*)

Pembelajaran:

Bil

Perkara yang dinilai

Pencapaian

Catatan

Ya

Tidak

1

Menyatakan fungsi enjin carian

     

2

Memahami perbezaan fungsi Boolean AND dan OR

     

3

Berjaya melakukan carian Boolean AND untuk carian Imej dan Teks

     

4

Berjaya melakukan carian Boolean OR untuk carian Imej dan Teks

     

KEPUTUSAN

 

(CAPAI / TIDAK CAPAI)

TARIKH

 

Nama Guru:

Tandatangan&Tarikh

Disahkanoleh:

Tandatangan&Tarikh

SISTEM RANGKAIAN DAN DUNIA INTERNET

40