Anda di halaman 1dari 14

Rancangan Pelajaran Harian Bahasa Melayu Tahun Satu

Tema : Mari Bertani


Tajuk : Buah-buahan Tempatan
Fokus Utama : Standard Kandungan -1.2
Mendengar, mengecam dan menyebut bunyi bahasa iaitu abjad, suku kata, perkataan, frasa
dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran -1.2.4
Mendengar, memahami, menyebut dan mengeja perkataan yang
Mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan betul dan tepat.
Fokus Sampingan : Standard Kandungan -3.3
Membina dan menulis perkataan, frasa dan ayat dengan betul.
Standard Pembelajaran -3.3.4
Membina dan menulis ayat tunggal dan majmuk dengan betul.
Objektif Pada akhir pengajaran, murid dapat:
1.Menyebut dan mengeja perkataan yang mengandungi suku kata terbuka dan tertutup dengan
betul.
2.Membina dan menulis ayat tunggal dan ayat majmuk dengan betul.
Pengisian Kurikulum : 1. Ilmu: Sains (Tumbuhan) dan Pendidikan Kesihatan
Sistem Bahasa : Tatabahasa: Kata adjektif (manis, bulat, masam)
Media : Bahan maujud, gambar buah, kad perkataan, lembaran kerja, buku
teks.


Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran
Langkah Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
Catatan/Bahan
Set Induksi
(5minit)

Teka-teki
-Bersoal jawab
menjurus kepada
tajuk
1.Guru mengeluarkan sebuah kotak
yang mengandungi buah.
2.Guru meminta murid merasa
tekstur benda yang terdapat di
dalam kotak tanpa melihat dan
meminta mereka meneka benda
tersebut.
3.Murid meneka benda yang
dipegang dan mengeluarkan buah
tersebut.
4.Guru meminta murid menyebut
apa yang dilihat.
Bahan:
Bahan
maujud(pisang,
mangga,
belimbing)
KBT(KB):
-Mengkategori
Langkah 1 Menyebut dan 1.Guru bimbing murid menyebut dan Bahan:
(5minit) mengeja nama buah-
buahan tempatan:
-pisang, tembikai,
belimbing, mangga,
rambutan, durian
mengeja jenis buah-buahan
tempatan.
2.Murid-murid ikut menyebut dan
mengeja bersama guru.
3.Murid eja dan baca secara individu
dan kelas.
Kad gambar
dan perkataan
KB:Kesepaduan
sosioemosi
Nilai:Mendengar
dengan teliti
Langkah 2
(7minit)
Mencungkil idea
Menamakan buah-
buahan tempatan
1.Beberapa orang murid memegang
gambar buah-buahan.
2.Murid lain mengambil kad
perkataan dan bergerak mencari
pasangan masing-masing
berdasarkan nama buah yang
dipegang.
3.Murid mengeja dan menyebut
beramai-ramai.
Bahan:Gambar,
perkataan
KB:-
Kecerdasan
interpersonal
-Kem
psikomotor
Nilai:Berani,
yakin.
Langkah 3
(8minit)
Membina ayat tunggal
dan majmuk
Aktiviti kumpulan:
1.Guru edarkan bahan kepada
murid.
2.Murid diminta berbincang dan
membina ayat berpandukan buaah-
buahan yang diberi.
3.Murid membentangkan hasil kerja
kumpulan di hadapan kelas.
4.Guru edarkan lembaran kerja
membina ayat dan murid
menyiapkan lembaran kerja yang
diberi.

Bahan:Kad
manila,
lembaran kerja
Nilai:Patuh
arahan, berani,
kreativiti &
estetika
Sistem
bahasa:Kata
adjektif

Penutup
(5minit)
Nyanyian Lagu Buah-
buahan Tempatan
Kognitif

Sosial
1.Murid dan guru bersama menyanyi
lagu berdasarkan buku teks.
2.Guru bimbing murid merumus
pelajaran hari ini.
3.Guru memberikan pujian kerana
murid dapat menyiapkan tugasan.
Bahan:Buku
teks
Nilai:Bersyukur
NAMAKAN BUAH-BUAHAN TEMPATAN DAN BINA AYAT TUNGGAL BERDASARKAN GAMBAR
YANG DIBERI.


1. Buah.......................................................

Ayat : ............................................................................................................................................

2. Buah ..............................................................

Ayat : ......................................................................................................................................
3. Buah ....................................................

Ayat : ..............................................................................................................................................
4. Buah ...............................................................

Ayat : .............................................................................................................................................
5. Buah .................................................................

Ayat :