Anda di halaman 1dari 3

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

Hari : Ahad
Tarikh : 30 November 2014
Masa : 8.00 8.40 Pagi (40 minit)
Umur : 5 Tahun
Bil. Murid : 23 orang
Bil. Murid yang hadir : 20 orang
Subtema : Peralatan bilik tidur
Tunjang Utama : Tunjang Komunikasi - Bahasa Malaysia
Fokus : (BM 2.0) Komunikasi
Standard Kandungan : (BM 2.1) Berinteraksi dengan mesra
(BM 2.2) Bersoal jawab melalui rangsangan yang diberi

Standard Pembelajaran : (BM 2.1.3) Berbual menggunakan ayat yang mudah dengan
sebutan yang betul
(BM 2.1.7) Menamakan objek di persekitaran
(BM 2.2.7) Menjawab soalan dengan ayat yang mudah dan
sesuai
Tajuk/Tema : Alam Bahan
Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
i. Murid dapat mengenalpasti peralatan yang digunakan
didalam bilik
ii. Murid dapat menjana idea dan berfikir dalam menyusun
perkataan dengan betul

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mengenal beberapa jenis peralatan bilik iaitu,
katil, bantal, kipas, meja tulis, langsir, rak buku

Penerapan Nilai : Yakin, berani, sabar, gembira dan bekerjasama.

LANGKAH /
MASA

ISI KANDUNGAN

AKTIVITI GURU

AKTIVITI MURID

CATATAN/BBM

Set Induksi
(5 minit)

Memperkenalkan
beberapa peralatan
bilik tidur, iaitu :
almari, meja tulis,
batal, katil dan kipas.

1. Guru menunjukkan
kepada murid kotak dan
meminta murid untuk
meneka apa yang ada di
dalam kotak

2. Guru memilih 5 orang
murid ke depan dan
meminta mereka mengambil
kad bergambar di dalam
kotak sebelum menyuruh
murid menunjukkannya
pada murid-murid lain dan
mengenalkan kad
bergambar yang
dipegangnya.

1. Murid diminta untuk
meneka apa yang ada
di dalam kotak

2. Murid melihat dan
mendengar penerangan
dari rakan mereka di
hadapan kelas.


ABM :
Kad bergambar
- almari, meja
tulis, batal, katil
dan kipas.

Nilai:
Sabar,
kerjasama,
berani.Langkah 1
(10 minit)

Pembelajaran
menggunakan
gambar Bilik Saya.1. Guru menayangkan slide
show - bilik saya.

2. Guru memperkenalkan
beberapa peralatan didalam
bilik kepada murid-murid.
iaitu : almari, meja tulis,
batal, katil dan kipas. dan
mengajar murid mengeja
perkataan tersebut.


1. Murid melihat slide
show - bilik saya.

2. Murid diperkenal
beberapa peralatan
didalam bilik, iaitu :
almari, meja tulis, batal,
katil dan kipas dan
ejaan setiap peralatan.


ABM :
Gambar bilik
saya di atas
kertas manila
kad.

Nilai:
Sabar,
kerjasama.


Langkah 2
(10 minit)

Lembaran kerja -
susun semula huruf
untuk membentuk
perkataan yang betul

1. Guru menerangkan
fungsi-fungsi peralatan di
dalam bilik tidur

2. Guru mengedarkan
lembaran kerja kepada
murid-murid dan memberi

1. Murid membentuk
kumpulan masing-
masing dan duduk
dengan tertib

2. Murid mendengar
dengan penuh

ABM :
Lembaran kerja.

Nilai:
Sabar,
kerjasama.

arahan tentang lembaran
kerja.
perhatian
danmenyiapkan
lembaran kerja.

Penutup
(15 minit)

Lembaran kerja -
mewarnakan gambar
di atas lembaran
kerja.

1. Guru meminta murid-
murid mewarnakan
peralatan didalam gambar.

2. Guru meminta murid
untuk menyerahkan
lembaran kerja yang telah
siap dan memuji hasil kerja
murid.

1. Murid-murid
mewarnakan gambar
yang tersembunyi di
dalam kertas yang di
beri oleh guru.

2. Murid menyerahkan
lembaran kerja yang
telah siap kepada guru

ABM :
Pensil warna,
Lembaran kerja,

Nilai:
Sabar,
kerjasama.


REFLEKSI :