Anda di halaman 1dari 7

Disediakan oleh:

Yee Wan Wei


Experiential Activities Planner
(EAP)
Pengenalan
EAP merupakan kaedah pengajaran dan
pembelajaran yang menggabungkan beberapa
pedagogi seperti kemahiran berfikir, kajian masa
depan, teori kecerdasan pelbagai dalam satu
pengajaran.
EAP merangkumi lima aspek pembelajaran:
i) Belajar dalam suasana yang riang dan
harmonis.
ii) Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif.
iii) Pembelajaran koperatif.
iv) Penglibatan komuniti.
v) Proses pembelajaran individu dan kecerdasan
pelbagai.
Prosedur EAP
1. Warm-up
2. Pengenalpastian masalah
3. Penerokaan individu
4. Kerja kumpulan
5. Komunikasi
6. Rumusan

Prosedur Objektif Aktiviti
1. Warm-up Membina persekitaran pembelajaran
yang positif.
-Pengenalan
-Nyanyian
-Permainan
2. Pengenal
Pastian
Masalah
Mengenal pasti masalah. -Teknik
menyoal
-Soalan terbuka
-Main peranan
3. Penerokaan
Individu
Merangsang murid untuk memikirkan
tentang idea yang kreatif.
-Sumbangsaran
-Perbincangan

4. Kerja
Kumpulan
Memberi pembelajaran berkumpulan
dari segi penerimaan pandangan yang
berbeza terhadap sesuatu.
5. Komunikasi Memperkembangkan kemahiran
berfikir yang penting seperti
berkomunikasi, penilaian
-Pembentangan
-Main Patung
-Media Visual
6. Rumusan Guru berbincang dan merumuskan
tentang pembelajarannya.
-Pengukuhan
pembelajaran
-Aplikasi kajian
individu
Aplikasikan EAP dalam p&p Sejarah
Langkah 1: Warm-up
Guru masuk ke kelas dengan berselendangkan
bendera Malaysia.
Guru meminta respon murid dan mengaitkannya
dengan pentingnya menghormati bendera
Malaysia sebagai salah satu lambang negera.

Langkah 2: Pengenalpastian Masalah
Guru bertanyakan kepada murid, bagaimana
mewujudkan perpaduan dan keharmonian
sedangkan rakyat di Tanah Melayu ketika itu
terdiri daripada berbilang bangsa dan agama.

Langkah 3: Penerokaan Individu
Secara sumbang saran murid diminta memberi
pelbagai pandangan tentang cara untuk
mengukuhkan persefahaman dan perpaduan.

Langkah 4: Kerja Kumpulan
Murid dibahagikan kepada 6 kumpulan. 2 kumpulan
akan membincangkan tajuk Jata Negara, 2 kumpulan
lagi membincangkan tajuk bendera kebangsaan dan 2
kumpulan untuk lagu kebangsaan.

Langkah 5: Komunikasi
Murid akan membentangkan hasil mereka dalam
kelas.

Langkah 6: Rumusan
Guru akan membuat rumusan tentang pengajarannya.Sekian
Terima Kasih!