Anda di halaman 1dari 3

Nama Kelas :

Sambungkan titik titik huruf berkenaan


katak
lipas
gajah
lebah
semut
Nama Kelas :

Nama Kelas :
Sambungkan titik titik huruf berkenaan .
k a t a k
l i p a s
g a j a h
l e b a h
s e m u t