Anda di halaman 1dari 3

JAWATANKUASA CERAMAH

Penasihat : Pn. K. Nachi (Guru Besar)


Pengerusi : En.L. Thelakam (GPK HEM)
Naib Pengerusi : Pn. M. Raes!ari (GPK ")
: Pn. G.#anth$ (GPK K%K%)
#etiausaha : Pn.#.Kamala
N.setiausaha :Pn.#.&a$anthi
Ben'ahari :Pn.T.(han'ra Kala
)hli &a!atan Kuasa : Pn.*.Lalitha
Pn.Pan'ian Thamilarasi
Pn.R.#umithra *e+i
Pn.#.,asantha Kumari
Pn.T.Thiruchel+i
SJK (T) LOBAK SEREMBAN
KERTAS KERJA CERAMAH BIMBINGAN KAUNSELING
Matlamat
Memberi pendedahan dan kesedaran kepada pelajar mengenai kepentingan nilai-nilai
kerohanian yang mantap, daya ketahanan diri yang tinggi ,berdisiplin serta aura pelajar
yang selaras dengan prinsip Rukun Negara.
Objektif
a) Murid mendapat pengetahuan tentang suasana sekolah menengah serta peraturan-
peraturan yang perlu diikuti oleh muird .
b) Melahirkan generasi yang berpendidikan dan berdisiplin.
c) Menilai kesesuaian ciri personaliti kendiri dan membina pemikiran positif untuk
memasukki sekolah menengah.
Taik! " 25.1.21! "#umaat$
Ma#a " %. - 11. pagi.
Tem$at " &ilik 'omputer
Sa#aa% " Murid -murid tahun (
&e%ceama! ) *n.+hanmugam , *n.
S'mbe Ke(a%)a%) &imbingan dan 'aunseling

A%))aa% &ebela%jaa% "
&-. /*R'0R0 0N110R0N /*R&*.0N#00N
1
2
!
0lat tulis
2otostat
3endera 4ati
RM 2.
RM 1.

RM !.

RM (.
PENUTUP
Pr%gram Bina -nsan Guru K%h%t .asa ---/ PPG )mbilan &un 01"" ini
'ihara2kan 'a2at mengeratkan silaturrahim antara guru3guru 'an muri'3muri'
sek%lah serta memanta2kan lagi kemahiran 'alam bi'ang 2engen'alian sesuatu
kursus . *ihara2kan akti+iti ini uga 'a2at meningkatkan sahsiah 'iri melalui
2r%t%k%l 'an etika s%sial sebagai se%rang guru selaras 'engan matlamat keraaan
bagi melahirkan insan guru $ang memiliki ciri3ciri 2ers%naliti $ang unggul 'an kualiti
2r%4esi%nalisme $ang tinggi .Kami selaku sekretariat )hli &a!atankuasa Tertinggi
-n'uk PPG Pengaian Bahasa Tamil (#emester 5) amat berhara2 agar 2r%gram ini
$ang menggara2kan seluruh matlamat/ +isi 'an misi kami ini akan 'a2at 'ialankan
'engan a$an$a.
Eksplorasi Ilmu Pemangkin Guru Berkualiti
*ise'iakan %leh/
...............................................
( Pn.#.&a$anthi )/
N.#etiausaha/
Pr%gram Bina -nsan Guru .asa --l/
PPG )mbilan &un 01""/ Kum2. BTM" 'an 0.