Anda di halaman 1dari 2

Kumpulan 10: Nilai 12 Kerjasama

Nilai Standard Kandungan Standard Pembelajaran


12
Kerjasama
12.1 Bekerjasama Dengan
Jiran
12.1.1
Menyenaraikan aktiviti yang dilakukan bersama-sama
jiran
Contoh:
1. Beriadah bersama-sama
2. Bergotong-royong membersihkan kaasan
!erumahan
". Bersama-sama meran#ang aktiviti melan#ong
$. Menyambut !erayaan bersama-sama
%. Memantau keselamatan kaasan !erumahan
bersama-sama
12.1.2
Meramalkan kesan melakukan aktiviti bersama-sama
jiran
Contoh:
1. Membina hubungan yang baik sesama jiran
2. Meujudkan hubungan mesra sesama jiran
". Menjadikan keselamatan kaasan kejiranan
lebih terjamin
$. Menjadi budaya hidu! berjiran
%. Mengelakkan !erselisihan &aham antara jiran
12.1."
Men#eritakan !erasaan a!abila melakukan aktiviti
bersama-sama jiran
Contoh:
1. bangga
2. selamat
". gembira
$. yakin
%. !rihatin
12.1.$
Mengamalkan sika! bekerjasama dengan jiran
Contoh:
1. Menyertai aktiviti rondaan keselamatan !ada
aktu malam
2. Bergilir-gilir menjaga jiran yang sakit.
". Bersama-sama membantu jiran yang
memerlukan !ertolongan
$. Bersama-sama jiran menjaga kebersihan
kaasan !erumahan.
%. Bertoleransi dengan jiran yang berbe'a agama
dan budaya.