Anda di halaman 1dari 11

Apakah implikasi globalisasi pendidikan kepada

para pendidik?
FARHANIS BINTI OMRAN
NURUL NAZIERAH BINTI OMAR
8 PISMP PBM
AMBILAN JANUARI 2011
DEFINISI GLOBALISASI
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat ialah proses yang
membolehkan sesuatu aktiviti contohnya ekonomi, kebudayaan
dan lain-lain disebarkan atau diperluas ke peringkat antarabangsa
atau ke seluruh dunia.
DEFINISI PENDIDIKAN
Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, pendidikan ialah aktiviti-
aktiviti yang berkaitan dengan pembentukan dan perkembangan
ilmu, kemahiran, kerohanian dan jasmani manusia.
DEFINISI GLOBALISASI PENDIDIKAN
Usaha untuk mengubah suai atau memperbaharui sistem jentera
pentadbiran daripada kurang cekap kepada yang lebih cekap dan
berkesan.
Dror (1976) menyifatkan reformasi atau pembaharuan ini sebagai
satu usaha untuk membuat pembaharuan yang disengajakan,
yang berkaitan dengan beberapa aspek dalam sistem pentadbiran
FUNGSI UTAMA GLOBALISASI PENDIDIKAN
Menghasilkan sumber-sumber yang diperlukan untuk pendidikan dan
pembelajaran sepanjang hayat.
Proses berterusan untuk meningkatkan tahap kemahiran dan
pengalaman seseorang
Apakah implikasi globalisasi pendidikan
kepada para pendidik?
IMPLIKASI
GLOBALISASI
PENDIDIKAN
POSITIF NEGATIF
IMPLIKASI
POSITIF
Berdaya saing
Penyebaran
teknologi
Peningkatan
profesionalisme
guru
Sikap positif
guru
Guru sebagai
agen perubahan
IMPLIKASI NEGATIF
Meminggir-kan
Bahasa Melayu
Penghayatan
ilmu terhakis
Terhad untuk
golongan
tertentu
Penyebaran
sumber-sumber
yang tidak
sesuai
Permasalah
- an antisosial
SEKIAN TERIMA KASIH.