Anda di halaman 1dari 10

Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan

Bahagian A

1 A 6 B 11 D
2 A 7 A 12 D
3 C 8 B 13 B
4 A 9 A 14 C
5 A 10 C 15 D


Bahagian B
[15 markah]

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini


1. Berdasarkan carta pai di bawah, jelaskan mengapa keadaan kemasukan buruh asing
dari Indonesia sedemikian.


Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
Skema
BIL IDEA HURAIAN
A.

1. Data
Kemasukan buruh asing dari Indonesia
sentiasa meningkat dan sentiasa lebih
tinggi.
1995- 25.9% (132 156 Orang )
2001- 45.4% ( 258 903 Orang )
2005- 52.0% ( 374 684 Orang )

B Alasan
2. Persamaan budaya dan cara hidup

- budaya dan cara hidup yang hampir sama
- cara makan
- agama
- bahasa pertuturan
- keramahan penduduk Malaysia
3. Kestabilan politik negara Malaysia - keamanan dalam negera
- tiada pergolakan
- keadaan negara yang selamat
4. Ekonomi negara yang stabil - peluang pekerjaan yang banyak
- pendapatan / kadar upah tinggi
5. desakan hidup di negara Mereka - kemiskinan
- pengangguran yang tinggi
-penduduk ramai, peluang pekerjaan kurang
- jenayah berleluasa
6. bencana alam - letusaan gunung berapi
- tsunami
7. keadaan politik di negara mereka - pergolakan dalam negara
- tunjuk perasaan

Nota:
Jawapan 1 ( idea data wajib) + 3 sebab


Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
2. Berdasarkan rajah di bawah, huraikan faktor-faktor yang menyebabkan penipisan lapisan ozon, dan pada
hemat anda, bagaimana untuk mengurangkan fenomena ini.

Rajah 1: Faktor Penipisan Lapisan Ozon


Geografi Tingkatan 1, Sukageografi.blogspot.com
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
Skima jawapan:

Pengenalan:
Penipisan lapisan ozon merujuk kepada terputusnya ikatan kovalen tiga atom oksigen (O3) yang selama ini
membentuk lapisan ozon. Penipisan lapisan ozon ini menyebabkan hidupan bumi akan terdedah kepada UV
secara langsung yang akan menjejaskan serta menyebabkan kehidupan termasuklah manusia aka terancam.

Bil Idea Huraian


1
Faktor-faktor:

Letupan


Letupan nuklear menghasilkan gas nitrogen oksida
Pembebasan gas nitrogen oksida melalui ujian nuklear
menyebabkan lapisan ozon musnah.
Contohnya negara Amerika, India, Pakistan.
2 Penggunaan penyembur racun serangga,
peti sejuk
Penggunaan racun serangga dari bahan aerosal. Bahan
ini terdiri daripada campuran klorin, fluorin, dan karbon.
Pembebasan gas klorofluorokarbon (CFC)
Apabila gas CFC dilepas ke atmosfera, zat yang
mengandungi klorin ini akan dipecah oleh sinar
matahari yang menyebabkan klorin dapat bereaksi dan
menghancurkan molekul-molekul ozon.
3 Kapal terbang supersonik Pembebasan gas nitrogen oksida, karbon dioksida,
karbon monoksida dan sebagainya.
Gas-gas ini akan kekal di atmosfera bumi dan
menyebabkan molekul-molekul ozon akan bertindak-
balas terhadap gas tersebut dan akhirnya penghakisan
lapisan ozon akan berlaku.
4 Penggunaan baja nitrogen Pembebasan gas nitrogen


5
Cara mengurangkan:

mengurangkan penggunaan pengangkutan
bermotor


menumpang kenderaan kawan atau jiran sekiranya
ingin pergi ke destinasi yang sama seperti
sekolah,tempat kerja dan lain-lain lagi.
Bilangan kenderaan akan dapat dikurangkan dan
seterusnya gas karbon dioksida juga dapat dikurangkan
dengan semata-matanya.
Kurangkan penerbangan kapal terbang dan roket.
6 Kesedaran melalui pendidikan Pihak kementerian perlu menerapkan isu-isu penipisan
lapisan ozon ini dalam sukatan pelajaran seperti
geografi dan sains.
menerangkan kesan-kesan penipisan lapisan ozon
terhadap kita.
penerapan nilai dalam pendidikan, kesedaran murid-
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
murid atau pengguna-pengguna dapat ditingkatkan.
Kesedaran pengguna akan mengurangkan pembakaran
terbuka dan mengurangkan kegunaan bahan CFC.
pengguna perlu menggunakan kaedah tebang reput,
guna baja organik dan teknik kawalan biologi untuk
menjaga lapisan ozon kita.
memahami aktiviti yang dapat mendorong kepada
penipisan lapisan ozon dan pelajar akan sedar supaya
tidak lagi berbuat demikian pada masa yang akan
datang.
7 mengekalkan kawasan hutan sebagai hutan
simpan
negara di seluruh dunia perlu mewartaka kawasan
hutan sebagai kawasan hutan simpan dalam
mengekalkan suhu bumi.
konsep penghijauan juga disemai kepada rakyat supaya
karbon dioksida yang berlebihan dapat dikurangkan.
8 Mengawal pembuangan sisa industri yang
mengandungi bahan kimia dalam penipisan
ozon dengan pengurusan sisa buangan yang
lebih teratur.

9 Guna produk yang mesra alam dan mesra
ozon dalam penggunaan penghawa dingin
dan petrol.

10 Penguatkuasaan undang-undang Akta Kualiti
Alam Sekitar 1974
Akta ini akan memberi dendaan, kompaun atau menarik
lesen ke atas penyumbang punca penipisan lapisan
ozon. Laporan EIA (Environment Impact Assessment)
bagi projek pembangunan perlu dihantar kepada
Pengarah JAS.
11 Kempen kesedaran dan badan sukarela Badan-badan sukarela sepeti Greenpeace dan WWF
meningkatkan kempen kesedaran kepada masyarakat
dunia melalui demonstrasi, ceramah dan bengkel.
Rakyat akan didedahkan dengan kesedaran mengenai
penipisan lapisan ozon supaya semua pihak boleh
berganding bahu untuk mentelesaikan masalah ini.

Kesimpulan:
Masalah penipisan lapisan ozon kian serius. Oleh itu, semua pihak haruslah berupaya dan bekerjasama
mengurangkan atau mencegah penipisan lapisan ozon agar generasi akan datang dapat menjalani kehidupan
yang lebih baik.
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
Bahagian C
1. Mengekalkan keamanan dunia merupakan matlamat utama Pertubuhan Bangsa-Bangsa
Bersatu (PBB). Sebagai anggota PBB Malaysia telah menunjukkan komitmennya dengan
menghantar tentera untuk misi pengaman di bawah panji PBB. Walau bagaimana pun
terdapat juga usaha-usaha lain yang menunjukkan penglibatan Malaysia di bawah panji
tersebut. Bincangkan.
Bil Idea Huraian
1. Tentera Pengaman -Malaysia menyokong usaha PBB untuk
menyelesaikan konflik antarabangsa dan seterusnya
mengekalkan kemanan dunia
-Malaysia menunjukkan sokongan dengan
menyertai tentera pengaman seperti perang
saudara di Congo (1960-19630), Iran-Iraq (1988-
1991), Somalia (1992) dan di Bosnia-Herzegovina
(1992).
-Walau pun Malaysia sebuah negara kecil dan
tindakan ini membahayakan nyawa Malaysia
bersedia menabur bakti melalui panji PBB demi
kesejahteraan sejagat.

2. Menentang dasar Aparteid -Diamalkan di Afrika Selatan oleh regim Pretoria
dengan menidakkan hak kaumkulit hitam
menyebabkan mereka tidak mempunyai peluang
untuk mendapat pendidikan,pekerjaan, perubatan
serta dipandang hina
-Diskiriminasi kaum ini mendapat penentangan oleh
banyak negara di dunia termasuk Malaysia kerana
Malaysia berpegang teguh kepada prinsip
melindungi hak-hak asasi manusia
-Malaysia bersama negara lain telah mengesa PBB
supaya mengambil tindakan tegas terhadap Afrika
Selatan.
-Malaysia dan negara lain telah memutuskan
hubungan diplomatik dengan Negara Afrika Selatan
-Malaysia menyokong perjuangan African National
Congress yang dipimpin oleh Nelson Mandela
-Akibat tekanan antarabangsa rejim Pretoria telah
mengurangkan jurang perbezaan kaum di Afrika
Selatan dan seterusnya menamatkan Dasar Apartied
apabila mengadakan pilihanraya terbuka.

3. Menyelesaikan masalah pelarian -Peperangan saudara dan perubahan sistem politik
menyebabkan berlaku penindasan dan
pembunuhan terhadap penduduk
-Malaysia menghadapi pelarian dari Myanmar,
Thailand dan Rohingya dan Vietnam
-Malaysia memberi kerjasama dengan PBB seperti
menerima mereka sebelum dihantar ke negara ke
tiga seperti pelarian Vietnam
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
-Pada masa terdapat juga pelarian yang berdaftar
dengan Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa-
Bangsa Bersatu bagi Orang Pelarian (UNHCR) tinggal
diMalaysia seperti Rohingya

4. Menyertai misi kemanusiaan -Malaysia melibatkan diri secara aktif seperti
menghantar sukarelawan dan pegawai perubatan ke
negara negara yang menghadapi masalah bencana
alam .
-Malaysia menyertai Majlis Ekonomi Sosial dan
Kesihatan Sedunia (WHO)
-Malaysia bersama negara lain di bawah PBB telah
menghantar pegawai perubatan dan ubat-ubat ke
Negara Nigeria untuk mencegar penyakit denggi
-Menghantar sekarelawan ke Indonesia yang
menghadapi bencana tsunami dan gempa bumi

5. Mengutuk keganasan -Malaysia mengutuk tindakan penganas seperti
mengebom bangunan, serangan yang melibatkan
ramai orang awam terbunuh
-Malaysia mengutuk tindakan keganasan regim
Israel ke atas penduduk Palestin
-Malaysia bersama negara Asia Tengah telah
mengesa PBB mengunakan kuasa veto untuk
menghentikan keganasan Israel terhadap penduduk
Palestin.

6. Membantah Ujian Nuklear -Malaysia menyetujui manifesto negara dunia dan
Majlis Keselamatan mengenai penggunaan ujian
nuklear di beberapa buah negara
-Ujian nuklear di India, Pakistan, Russia dan Korea
Selatan telah membimbang banyak negara di dunia
-Malaysia dan negara-negara PBB telah membantah
negara tersebut mengendalikan ujian nuklear.
-Tindakan ini telah mendorong negara tersebut
menangguhkan ujian nuklear.
2. Malaysia berpendapat Antartika dan sumber-sumbernya merupakan sebahagian daripada
Warisan Bersama Dunia. Malaysia mempunyai rasional sendiri apabila menimbulkan isu
tersebut di Perhimpunan Agung PBB pada bulan September 1982. Bincangkan.

Bil Idea Huraian
1 Ketidakadilan sistem pengurusan -Malaysia berpendapat sistem pengurusan tersebut
bertentangan dengan kepentingan masyarakat
seluruh dunia.
-Pada ketika itu pengurusan hal ehwal Antartika
terletak di tangan sebilangan negara yang menjadi
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
ahli Perjanjian Antartika 1959.
-Merupakan satu tindakan tidak adil kerana membuat
perjanjian tanpa pengetahuan anggota PBB yang lain
-Malaysia berpendapat hak dan pandangan anggota
yang lain juga patut diberipertimbangan

2. Antartika kaya dengan hasil bumi -Antartika mempunyai potensi bekalan bahan-bahan
galian seperti besi, arang batu , kobalt, uranium, nikel
,minyak dan bahan makanan.
-Hasil bumi Antartika dinikmati oleh negara yang
terlibat dengan Perjanjian Antartika .
-Malaysia berpendapat adalah tidak hasil bumi ini
dinikamati oleh negara tertentu sahaja.
-Malaysia berpendapat bahan-bahan tersebut harus
digunakan untuk faedah manusia sejagat.

3. Mempengaruhi ekologi dan cuaca
alam sekitar
-Malaysia berpendapat ekologi dan alam sekitar harus
dijaga
-Apa yang berlaku di Antartika akan mempengaruhi
cuaca dunia
-Pemanasan global akan menyebabkan pencairan ais
di kawasan kutub
-Paras air laut akan meningkat dan akan
menenggelam kawasan yang rendah
-Akanmenjejaskan hidupan flora dan fauna.
-Isu Antartika membolehkan Malaysia membantu
bersama-sama negara majumengurangkan
pemanasan global

4. Tempat penyelidikan -Kawasan Antartika sesuai untuk membuat kajian
tentang unggas dan alam sekitar
-Semua negara anggota PBB bebas membuat kajian
tanpa dihalang oleh negara maju.
-Mempunyai hak bersama membuat penyelidikan
tentang flora dan fauna
-Boleh menambahkan pengetahuan dan kemahiran

5. Persahabatan -Kebanyakan negara yang bukan Ahli Perjanjian
Antartika menyokong pendirian Malaysia.
-Sekiranya Malaysia berjuang bersama negara lain
dalam mengekalkan warisan bersama, Malaysia dapat
memajukan ekonominya
-Perhubungan dengan negara antarabangsa akan
memberi pengalaman dan kemahiran kepada
Malaysia untuk menjadi lebih maju
-Mendapat kerjasama dengan kuasa besar dan
mengeratkan kerjasama.
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan
3. Kepelbagaian bio mempunyai kepentingan kepada kehidupan kerana saling berintraksi
antara manusia dan alam sekitar. Namun begitu kerakusan manusia telah mengancam
kelestariannya. Bincangkan
Bil Idea Huraian


1
Bahagian A:
Kepentingan
Sumber oksigen


Tumbuh-tumbuhan menjalankan proses fotosintisis
Membebas oksigen dan menyerap karbon dioksid
Manusia mendapat oksigen yang cukup _ kehidupan
sempurna
2 Sumber makanan
proten
Ikan, tumbuh-tumbuhan dan haiwan
Sumber makanan kepada manusia
Mendapat proten yang cukup tumbesaran sempurna
Memanjangkan jangka hayat
3 Sumber ubat-ubatan Hidupan laut gamat, rumpai
Tumbuhan tongkat ali, kacip fatimah
Mempunyai khasiat untuk pelbagai jenis penyakit
darah tinggi, diabetis
4 Keseimbangan
ekosistem
Tumbuhan menjalankan proses fotosintesis
Menyederhanakan suhu dunia
Mengelakkan pemanasan global
5 Sumber air bersih Hutan di tanah tinggi merupakan spam atau penapis
kepada air bersih
Menyerap air ke dalam bumi mengalir ke anak sungai,
tasik dan punca-punca air yang lain


6
Bahagian B : Punca
Kemusnahan
Tambak laut


Hidupan marin musnah ikan, udang, plankton
Bekalan makanan berkurangan
Tambak laut di Singapura menyebabkan pendapatan
nelayan terjejas
Bekalan hasil laut terjejas, import dari luar
7 Perindustrian Asap kilang dan sisa toksid menyebabkan hidupan
terancam
Pertumbuhan terbantut dan musnah
8 Cari gali minyak Pencemaran laut akibat tumpahan minyak, proses
penggerudian dan pelanggaran kapal
Mengancam hidupan laut
9 Perlombongan Kuari, bijih besi, emas
Pencemaran udara habuk
Fotosintesis terbantut
Mengurangkan bekalan oksigen
Tanah runtuh hidupan haiwan terancam
10 Penggunaan bahan
kimia
Pertanian racun serangga dan baja kimia
Peralatan rumah pendingin hawa, peti sejuk bebas
CFC yang menyebabkan penipisan ozon
Terjejas kehidupan manusia dan haiwan
11

Penerokaan hutan Pembalakan haram
Pembakaran terbuka
Modul Set2 Skema Pengajian Am Penggal 3 JPN Kelantan