Anda di halaman 1dari 1

20 Sifat Wajib Allah

Sifat Wajib Tulisan Arab Maksud Sifat


Wujud Ada Nafsiah
Qidam Terdahulu Salbiah
Baqa Kekal Salbiah
Mukhalafatuhu lilhawadis Berbeda dengan makhluk-Nya Salbiah
Qiyamuhu binafsih Berdiri sendiri Salbiah
Wahdaniyat Esa (satu) Salbiah
Qudrat Kuasa Ma'ani
Iradat Berkehendak (berkemauan) Ma'ani
Ilmu Mengetahui Ma'ani
Hayat Hidup Ma'ani
Sam'un Mendengar Ma'ani
Basar Melihat Ma'ani
Kalam Berbicara Ma'ani
Kaunuhu qaadiran Keadaan-Nya yang berkuasa Ma'nawiyah
Kaunuhu muriidan
Keadaan-Nya yang berkehendak
menentukan
Ma'nawiyah
Kaunuhu 'aliman Keadaan-Nya yang mengetahui Ma'nawiyah
Kaunuhu hayyan Keadaan-Nya yang hidup Ma'nawiyah
Kaunuhu sami'an Keadaan-Nya yang mendengar Ma'nawiyah
Kaunuhu bashiiran Keadaan-Nya yang melihat Ma'nawiyah
Kaunuhu mutakalliman Keadaan-Nya yang berbicara Ma'nawiyah