Anda di halaman 1dari 6

Kelas : 4 Arif

Tarikh : 20 Julai 2014 (Ahad)


Masa : 9.15 pagi 10.15 pagi (1 jam)
Bilangan murid :16 orang ( lelaki, perempuan)
Tema : Sains Fizikal
Tajuk : 6.0 Pengukuran
Standard Kandungan : 6.7 Memahami ukuran masa.
Standard Pembelajaran : 6.7.1 menyatakan masa ialah tempoh antara dua
www ketika
6.7.2 Mengitlak masa boleh diukur berasaskan
wwwwwwwwwww peristiwa yang berulang secara seragam seperti
wwwwwwww titisan air, ayunan bandul dan denyutan nadi.
Objektif Pembelajaran : Di akhir pembelajaran, murid boleh :-
a) Menyatakan dengan lisan definisi masa.
b) Menggunakan peristiwa berulang secara seragam untuk mengukur masa.
c) Memberikan kesan-kesan jika di dunia tiada masa.
Pengetahuan sedia ada : Murid boleh membuat perkaitan antara masa dan
wwww nombor
Kemahiran Saintifik :
KPS : Meramal, memerhati, berkomunikasi, membuat infrens,
Kemahiran Berfikir : Menyelesaikan masalah, menghubungkaitkan
Tabiat Berfikir : Menggunakan semua deria yang ada
Sikap Saintifik dan Nilai Murni : Bekerjasama, Menyedari bahawa sains merupakan
satu cara untuk memahami alam.
EMK : Kreatif dan inovasi
Sumber P&P : Buku teks, internet
BBM : Buku teks, kad bergambar


Fasa /
Masa
Kandungan Aktiviti P&P Catatan
Orientasi
(5 minit)
- Aktiviti harian
manusia dan
waktu
melakukan
aktiviti tersebut.
1. Murid melihat kad gambar aktiviti
harian yang ditunjukkan.
2. Soal jawab mengenai gambar
tersebut.
Cadangan soalan guru :
-a : Namakan satu aktiviti yang
kamu lihat dalam gambar
tersebut?
-b : Bilakah waktu kamu
menggosok gigi?

-c: Sebutkan aktiviti harian yang
lain yang kamu lakukan?
KPS :
Berkomunikasi
KB :
Menghubung
kaitkan
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
BBM :
Kad bergambar
Pencetusan
idea
(10 minit)
Definisi masa 1. Murid disoal
Berapa lama anda menonton
televisyen setiap hari?
Berapa lama anda makan?
Berapa lama sesebuah
perlawanan bola sepak
berlangsung.
Bagaimana anda mengukur
masa?
2. Murid diterangkan bahawa masa
ialah tempoh antara dua ketika.
KPS :
Berkomunikasi
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
Penstruktur Mengitlak masa 1. Guru menyoal murid bagaimana KPS :
an idea
(20 minit)
boleh diukur
berasaskan
peristiwa yang
berulang
secara
seragam
seperti
titisan air,
ayunan bandul
dan denyutan
nadi.
mahu mengukur masa jika tidak
terdapat jam?
2. Murid memberikan pelbagai
jawapan.
3. Guru menerangkan kepada murid
bahawa selain daripada
menggunakan jam masa boleh
diukur berasaskan peristiwa yang
berulang secara seragam seperti
titisan air, ayunan bandul, bilangan
degupan jantung dan denyutan nadi
Berkomunikasi
Nilai :
Bekerjasama,
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam
BBM :
Buku teks
Aplikasi
idea
(20 minit)
Aktiviti
pengukuhan.
Mengitlak masa
boleh diukur
berasaskan
peristiwa yang
berulang
secara
seragam
dengan
menggunakan
nadi
1. Guru menunjukkan cara mengira
mengesan bunyi nadi.
2. Murid dibahagikan kepada empat
kumpulan.
3. Dengan menggunakan nadi murid
dikehendaki mengukur apa yang
terdapat pada soalan tugasan yang
diberikan guru mengikut kumpulan
masing.
4. Selesai aktiviti di atas setiap
kumpulan memberikan jawapan
masing-masing.
5. Guru menjustifikasikan jawapan
murid-murid.
KPS :
Berkomunikasi,
Memerhati
Nilai :
Menyedari bahawa
sains merupakan
satu cara untuk
memahami alam,
Bekerjasama,
hormat-
menghormati.
BBM :
Soalan tugasan
Refleksi
(5 minit)
Murid
menyatakan
pendapat dan
akibat jika
ketiadaan
masa.
Imbas kembali
pelajaran yang
telah dipelajari
hari ini.
1. Guru bertanya kepada murid
apakah yang akan terjadi jika di
dunia tiada masa (jam).
2. Semua murid dikehendaki menulis
jawapan masing-masing di dalam
buku latihan.
3. Murid dikehendaki menyalin nota
yang ditulis oleh guru pada papan
putih.
KPS :
Berkomunikasi,
membuat infrens,
meramal


LEMBARAN KERJA
SILA UKUR MASA TERSEBUT DENGAN MENGGUNAKAN NADI ANDA :-
1. Murid berjalan daripada papan putih ke papan kenyataan.
_______bilangan nadi.
2. Murid berjalan ke tandas dan masuk ke kelas kembali.
_______bilangan nadi.
3. Masa yang diperlukan oleh guru untuk menahan nafas.
_______bilangan nadi.

Anda mungkin juga menyukai