Anda di halaman 1dari 17

Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa

Jean Piaget
(1896 1980)
Peringkat Deria
Motor
(0-2 tahun)

Berupaya
mencari benda
yg hilang dari
pandangannya
/ia ketahui
kewujudan
benda itu selain
dr dirinya.
Pengamatan pd
perkara yg
nampak dgn
jelas sahaja.
Tingkah laku kanak2
secara pantulan &
terbatas / dapatkan
objek menggunakan
deria motor.
Dari pergerakkan
refleks ke aktiviti
yang bermatlamat.
Belum belajar
menggunakan
simbol dan
bahasa.
Belum belajar
menggunakan
simbol dan
bahasa.
Tahun ke 2 baru
mampu
menggunakan
bahasa.
Peringkat Pra
Operasi
(2-7 tahun)
2 4 tahun
(prakonsep) & 4 7
tahun (intuitif).
Berfikiran logik
tetapi pemikiran
satu arah sahaja /
tidak boleh
berfikiran secara
keseluruhan.
4 6 tahun, kanak2
tidak dapat
Perkembangan motor
bertukar kepada
kegiatan pengolahan
mental.
Egocentrik /
melakukan
kegiatan ikut
kehendaknya /
tetapi bila
berumur 4 tahun
boleh selesai
masalah secara
intuintif.
Mampu guna
simbol / bahasa
kuasai pemikiran
kanak2 / definisi
/makna baru
terhadap
rangsangan yg
diterima.
Bercakap dgn
diri sendiri.
Perkembangan
memahami tentang
pengekalan bahan
(konsep cecair,
nombor, luas, berat
tinggi dll).


bahasa
berunsur-unsur
dan kebolehan
untuk berfikir
secara simbolik.
Peringkat
Operasi Konkrit
(7-12 Tahun)

Membuat
penyelesaian mental
dari maklumat yg
baru.
Berfikiran lebih
luas dan logik.
Berfikiran
tersusun (secara
pembalikan) ketika
selesai masalah.
Naluri ingin tahu
tinggi / ingin
mencapai kejayaan.
Perkembangan
mental baik /
penguasaan
pengetahuan,
Pertumbuhan dan
perkembangan
kemahiran-kemahiran
psikomotor.
Psikomotor halus
lebih baik dan
psikomotor kasar
lebih cekap.
Pertumbuhan gigi
kekal bermula.
Egocentrik
berkurangan /
boleh berkongsi
idea dan
berinteraksi dgn
org lain.

ingatan dan
pemikiran
bertambah
Faham konsep
sebab-musabab,
luas, masa, laju,
ruang.
Pemikiran
pemusatan
berkurangan /
boleh memikirkan
sesuatu perkara dr
pelbagai sudut /
berfikiran rasional.
Memahami proses
kebalikan dan
songsangan.
Peringkat
Operasi Formal
(selepas 12
Tahun)

Boleh berfikir /
mengolah sesuatu
perkara yg mungkin
terjadi atau yg
abstrak secara
logik.
Menggunakan
Mematuhi masa
lapang dgn aktiviti
berfaedah
Kadar perkembangan
dan perkembangan
pesat.Perubahan
fizikal mula ke arah

prinsip utk
selesaikan masalah
spt penukaran
timbal balik /
pemikiran gabungan
/ masalah lisan yg
kompleks / masalah
berbentuk hipotesis
/ masalah kadar
/pengekalan
pergerakan.
Kemuncak
perkembangan
kognitif individu.
dewasa.
Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Jerome Bruner

Peringkat
Enaktif
( 0 2 Tahun)
Peringkat adalah
serupa dengan
peringkat Deria
Motor.
Banyak aktiviti yang
dilakukan adalah
berdasarkan kepada
pergerakan anggota
kanak-kanak sendiri.
.
Peringkat Ikonik
( 2 4 Tahun)
boleh menggunakan
otak untuk memikir
sesuatu dan
menggambarkan
imej dalam fikiran
mereka.

Kanak-kanak tidak
terbatas kepada
pergerakan
anggota-anggota
mereka

Peringkat
Simbolik
( 5 7 Tahun)
Kanak-kanak sudah
boleh berfikir
dengan
menggunakan
bahasa
Semasa umur
menigkat,pengguna
an konsep dan
bahasa kian
berkembang.
Di dalam buku Toward a Theory of Instruction, Bruner menghuraikan enam ciri perkembangan kognitif dalam seseorang individu,
iaitu:
Pertambahan keupayaan dalam kawalan emosi daripada stimuli luar.
Bertambah keupayaan untuk memproses peristiwa atau pengalaman ke dalam struktur mental dan membuat
generalisasi.
Pertambahan keupayaan dalam penggunaan perkataan dan simbol untuk mewakili objek atau peristiwa.
Pertambahan aktiviti tindak balas seperti perbincangan dengan individu yang lain.
Bertambahnya penggunaan bahasa untuk menyatakan konsep dan idea.
Pertambahan keupayaan untuk menghadapi berbagai situasi dalam sesuatu masa tertentu.

Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Lev Vygotsky
(1896-1934)

Peringkat sosialMaklumat atau
pengetahuan individu
diperolehi melalui
interaksi individu
dengan individu lain
yang ada di
persekitaran seperti
ibu bapa, adik-
beradik, guru,rakan
sebaya, keluarga
terdekat dan jiran.
.
Peringkat
Individu
(peribadi)

Kebolehan individu
menukar maklumat
dan pengetahuan yang
diperolehi daripada
interaksi sosial
kepada kefahaman
individu (peribadi),
Maklumat yang
diperolehi ini boleh
menukar skemata
individu..Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Arnold Gesell
(1880-1961)
Pertama
( 0 1 Tahun )

Kematangan fizikal
mula berlaku pada
umur 4 bulan melalui
pergerakkan mata.
Perkembangan
mengikut mekanisme
kawalan kendiri.

Kematangan emosi
mula berlaku 1
bulan melalui
isyarat tangisan
dan senyuman.
.
Kedua
( 1 2 Tahun )

Kematangan mental
dan fizikal
meningkat dan
ditunjukkan dengan
kemahiran
menggunakan
perkataan mudah.
Kematangan fizikal
berkembang lebih
cepat dengan mula
berjalan diikuti
denagn berlari.


Ketiga
( 2 3 Tahun )

Mula bentuk sikap
berdikari semasa
makan, minum dan
lain-lain.

Mula
menggunakan
ayat yang mudah.
Keempat
( 3 4 Tahun )

Kematangan fizikal
berkembang dalam
aktiviti permainan,
Keupayaan
melaksanakan tugas
harian.

Kelima
( 4 5 Tahun )

Kemahiran mental
ditunjukkan melalui
soalan-soalan
dikemukakan.
Kematangan emosi
dan sosial
ditunjukkan dalam
interaksi dengan
rakan sebaya.Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Robert
Havighurst
Lahir hingga awal
kanak-kanak
( 0 6 Tahun )

Membezakan
jantina
Membentukkan
konsep peringkat
rendah seperti
konsep betul dan
salah
Mula belajar nilai
bertolak ansur,
bertimbang rasa,
sedia menerima
pendapat orang lain
pada peringkat
akhir inil.

Belajar makan
makanan pejal,
berjalan, bercakap
membuang najis dan
penyesuaian emosi.


Kanak-kanak
( 6 12 Tahun )

Memperoleh
kemahiran
membaca, menulis
dan mengira.
Menguasai konsep-
konsep moral, nilai
dan kemahiran
hidup.
Membentuk
kemahiran fizikal
untuk permainan.
Membentuk konsep
diri yang sihat.
Membentuk sifat
kebebasan peribadi.
Membentuk
kemahiran sosial
untuk berkawan
dengan rakan
sebaya.
Belajar berdikari.
Belajar
membezakan
peranan lelaki dan
perempuan.

Awal remaja dan
remaja
( 12 18 )

Belajar
menguruskan hal
kewangan,
Mula membentuk
kemahiran intelek
dan bersedia
menceburi diri
dalam pekerjaan
dan perkahwinan.
Menerima bentuk
fizikalnya dan
menggunakan fungsi
anggota dan organ
deria secara
berkesan.


Belajar dengan
cara sendiri dan
tidak mengikut
emosi ibu bapa dan
orang dewasa.
Berjaya
menunjukkan
tingkah laku yang
dapat diterima
dalam pergaulan
sosial.
Mula
menggunakan
ayat yang mudah.


Teori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Sigmund Freud
(1856 1939 )


1
ORAL
(0 1.5 Tahun)
Memperoleh
kepuasan dan belajar
daripada menghisap,
menggigit dan
menelan selepas 8
bulan.
Personaliti mula
dibentuk dengan
pengalaman yag
dialami.

Mula timbul niat
memiliki harta
benda.
Kanak-kanak yang
tidak suka
menggigit dan
makan akan
memperoleh
personaliti yang
agresif dan suka
mengejek orang.
.2
ANAL
(1.5-3 Tahun)
Membentuk sifat
bersih, kemas dan
berjimat jika
dipupuk denagn
cara yang sesuai.

Memperoleh
kepuasan
daripada aktiviti
pembuangan najis.
Belajar kawalan
buang air besar
dan kecil dengan
tujuan mendapat
perhatian.
Membentuk
personaliti jenis

pemarah jika
diberi latihan
tandas yang
tegas.
3
FALIK
(4 6 Tahun)
Mula gunakan
helah bela diri
untuk tujuan
tertentu.

Memperoleh
keseronokan
daripada organ
kejantinaan.
Timbul keinginan
meniru pekerjaan
dan tingkah laku
yang diamalkan
oleh ibu bapa &
orang yang sering
mendampinginya


4
LATENCY
(6 12 Tahun)
Mula cuba
mengambil tahu
tentang rakan
sebaya
Mula belajar
menyerapkan nilai
moral
Mengalir

perasaan kasih
sayang kpd orang
lain
Mula menjauhkan
diri sedikit dpd
anggota keluarga
& mengalirkan
perasaan
sentimen kepada
orang lain

5
GENITAL
(12-19
Tahun)
Id didorong oleh
tenaga libido yg
memotivasikan
tingkah laku

Mula menaruh
minat kepada
rakan sebaya
berlainan jantina
Mula
bersosialisasi dgn
rakan sebaya dan
suka libat diri dlm
aktiviti kumpulanTeori Perkembangan Kognitif Jasmani Sosioemosi Bahasa
Erik Erikson
( 1902 1994)


Bayi
(0 1.5 Tahun)
(Kepercayaaan
lawan
ketidakpercayaan)
Rasa kepercayaan
dibina dalam
tahun pertama.
Membina rasa
kepercayaan
secara peringkat.
Membina rasa
ketidakpercayaan
jika keperluan
tidak dapat
dipenuhi.
Ketidakpercayaan
akan membentik
tingkah laku
negatif.
.

Awal kanak-kanak
(1.5-3 Tahun)
Keinginan memiliki
kuasa.
Keinginan
membuat sesuatu
dengan daya
usaha sendiri.
Merasa malu jika
tidak diberi
kuasa.
Merasa malu di
depan orang.
Merasa takut
melakukan
kesalahan.
Awal Kanak-kanak
Tadika
( 3 6 Tahun)
Belajar cepat
Peka kepada betul
dan salah.
Bergerak cepat. Merasa serba
salah jika kecewa.
Membina sikap
negatif jika
merasa serba
salah.

Kanak-kanak
( 6 11 Tahun)
Menguasai
kemahiran asas
fizikal
Keinginan
menguasai
sesuatu.
Keinginan berjaya.
Menguasai
kemahiran asas
sosial
Memerlukan
peneguhan positif
terhadap tugas
yang
disempurnkannya.
Merasa kompleks

rendah diri jika
dikritik.
Remaja
( 12 20 Tahun)
Cuba memahami
diri.
Menghadapi krisis
identiti.
Sensitif kepada
perubahan badan
dan imej kendiri.
Membentuk
konsep kendiri
positif dan
negatif.
Perkembangan
emosi
berlandaskan
emosi dari
peringkat-
peringkat dahulu.