Anda di halaman 1dari 3

A. Pandankan gambar dengan perkataan yang sesuai.

B1D3E1 Mengenal pasti haiwan yang terdapat di sekeliling


A Tandakan ( / ) pada benda hidup dan ( x ) pada benda bukan hidup.
B1D1E1 Mengenal pasti benda hidup dan benda bukan hidup
/ 5 markah
gajah
ikan
katak
ular
kucing
Tandakan ( _/ ) bagi bahagian tubuh yang menunjukkan persamaan.
96.


Ada paruh
Ada sayap
9.Ada mata
Ada sesungut
9!.Ada ek"r
Ada sirip
99.Ada sayap
Ada cangkerang
#$$.
Ada kaki
Ada sayap