Anda di halaman 1dari 1

Mendepani cabaran abad ke 21, di dalam sebuah negara yang membangun seperti

Malaysia yang menuju wawasan 2020, kearah sememangnya tidak dinafikan persaingan
dalam memperbaiki taraf sosial ekonomi setiap keluarga tidak kira apa jua traf sosial
penghisupan rakyat mMalaysia termasuklah profesion keguruan. Mendepani hakikat
kebergantungan terhadap satu sumber pendapatan untuk menberuskan kelansungan hidup
di zaman yang penuh mencabar ini,, ditambah lagi dengan kenaikan taraf kehidupan di
bandar waima di kampung sekalipun adalah mustahil iuntuk apa jua profesion untuk
hidup selesa bai memenuhi keperluan mahupun kehendak setiap unit keluarga.
Justeru, isu berkaitan pedapatan sampingan bukanlah sesuatu yang asing demi memenuhi
tuntutan sosioekonomitidak kir ! J" !#$%&'($), ! J" *#% '$'(+
&,$)$M( '&*(! #,-* m+-'( ,()( ."/ ")*", M&M'*(,)
,&!&#+") 0) ,&1&)0, M&&, 0(!&)"1( *(0, ,(#+1 *'
0(#( M&#&,& '&)0(#( M1"!") *"*)*"*) 1+( ,#+"#1..