Anda di halaman 1dari 6

Alapgyakorlat

A 3-1-2 meridintorna alaplpseinek sikeres begyakorlshoz a kvetkez vide


sorozatot lltottuk ssze. Jelen esetben, csak hrom meridin pontot fogunk
masszrozni, megtanuljuk a hasi lgzst s a mlyguggolst. A filmen Zhu Zon-
!ian "rofesszor eredeti knai dialektus#an e$ ni modell sets%%vel ismerteti az
ala"te&hnikkat.
'ontosnak tart(uk a megfelel hats elrst) ez%rt (avasol(uk) ho$ az adott "ontot ne
tartsan n$omkod(uk) hanem ritmusosan 3! percig) ameddi e$ zsi##adshoz
hasonl) fesz*lt %rz%st %rz*nk az adott "ont krn$%k%n) a kzeli testrszen sztrad"a.
+erm%szetesen le"gott k#rm#kkel) lehetle tiszta s meleg kzzel masszrozzunk.
A "isszereket, esetleg a "rzkeny s gyenge testfel$leteket %"atosan kezelj$k)
kr*ltekinten) na$on l$an %rints*k va$ %"atossgb%l hagyjuk ki. +ov## a
gyulladt brfel$letet) va$ n$lt se#et) friss varratot ne %rints*nk,
-ehetle &'&3 (elsius hm%rs%kleten v%ezz*k a tornt) #lt#zz$nk be megfelelen.
.dhin$#an) va$ gyhoz k#t#tt llapotba) akr takar% alatt reel felkel%s eltt) ill.
este elalvs eltt is elv%ezhet(*k a "ontok n$omkodst) a hasi lgzs kifejezetten
al"ssegt hats).
A "ontok eneretikaila erstik az e%sz szervezetet) izzads egyltaln nem
sz$ksges az eredm%n$ess%hez. A test"oz&ik %s a masszrozsi te&hnikk hel$es
kivitelez%se %rdek%#en (avasol(uk a kisfilmek t#bbsz#ri megtekintst.
A ter"it gyengden, lend$letesen s ritmusosan v%ezz*k. Az nkezel%s alatt
%rint(*k a meridin"ont(ainkat) aktivlva az eneria&satornkat) felsza#adtva az
n$$t erket. *gyens)lyt teremt$nk testi s lelki szinten) harmnizl(uk a
#ioliai) %lettani %s eneretikai fol$amatokat) set(*k a se(teken #el*li homeosztzist.
/%rem) te$e me 0n is az els l%"%st e%szs%%nek mevs%rt, +e fljen kipr%blni
egy olyan dolgot, amit #nmaga s sajt sorsa jobb ttelrt tehet. 1%szs%i
lla"otnak (avulsa krn$ezet%re is (o## hatst $akorol) valszn2le metanulhat az
%letvitel%#en %rt%kese##en ondolkodni sa(t marl. /r*ltekint##en) sokkal
tudatosa##an %li ma(d %let%t ezutn.
Amenn$i#en 0n mozgsban korltozott) va$ gyban fekszik) k%r(en sets%et
hozztartoz(tl va$ ismers%tl) hiszen a $akorlatokat *lve va$ fekve is
elv%ezhetik.
3a 4makk egszsgesek4 va$unk) akkor is %rdemes a rendszeres v%z%se) lehetnek
neheze## na"ok az %let*nk#en %s a torna t#kletesen helyrelltja a testlelki
gy#trdst okoz% depresszi%s llapotot) felold(a szervezet*nk#en elraktrozott
stressz okozta fesz$ltsgeket) set regenerl%dni, felt#ltdni, ellazulni,
immunrendszer$nket ersteni.
5za#adide(%vel azdlkodva) mindssze na"i ,-&' percben) kortl f*etlen*l reggel
"agy este) i%n$ szerint akr naponta egyszer, ktszer, hromszor is $akorolhat)
tov## k*lnse## neh%zs% n%lk*l megtanthatja csaldtagjainak, ismerseinek.
/%rem tartsa #e a fokozatossot,
'*etlen*l attl) ho$ 0n $l"e) ll"a va$ fek" helyzetben v%zi az ala"$akorlatot
*$el(en a kvetkezkre6
7indi ve$e fi$elem#e az aktulis egszsgi s fizikai llapott %s
&sak annak mefelelen terhel(e szervezet%t,
A na"ok etelt%vel tapasztalatot fog szerezni %s $ felm%rheti sa(t maa
llk%"ess%%t.
8r#l(on a $akorlat alatt egyenletesen s szablyosan llegezni) teht
treked(en a mefelel #e %s a kil%z%sre.
Amenn$i#en szd$l va$ kifullad) illetve e$%# kellemetlen "ro#l%m(a
addik) k%rem "ihen(en va$ ha$(a a##a az aktulis tornt %s esetle e$
k%s##i alkalommal v%ezze el 9(ra a $akorlatokat.
A tornt rszben va$ egszben az e%szs%i lla"otnak)
terhelhets%%nek mefelelen) #iztons#an v%ezze.
.gyeljen a v%rn$omsra) a v%r&ukor szint(%re %s a testi #iztonsra.
A tornt csak sajt felelsgre "gezze) amenn$i#en n mozs#an
akadl$oztatott) fekv #ete) mozs korltozott) $en%n lt)... st#.
k%rem) k%r(en fel*$eletet %s sets%et e$ msik szem%l$tl. A torna
"gzse sorn keletkezett egszsgromlsrt nem "llalunk
felelsget/
A torna utn igyon "izet:fol$ad%kot. ;-ehetle a na"i %letvitele sorn i$on
mefelel m%rt%k#en vizet k#6 2 - 2.< liter=.
0igyelem1 a torna gyakorlsa nem helyettesti a hagyomnyos or"osi kezelst/
2rj$k, hogy a kezelor"osa ltal rendelt gy%gyszerek szedst csak sajt
felelsgre mellzze/ Javasol(uk) ho$ amenn$i#en 0n $$szeres kezel%s#en va$
e$%# ms ter"is kezel%s#en r%szes*l %s az adott #etes% lla"ota a torna v%z%se
fol$amn ja"ulst mutat, krje gy%gyszeradagjnak korriglst. "l. v%rn$oms)
v%r&ukor) iderendszer) em%szt%s) asztma) v%rk%") st#.
5ohasem t9l k%s elkezdeni,
/ezd(e el m% ma a 3-1-2 meridin$akorlatot %s ( es%l$e lehet arra)
ho$ me*nne"li a 1>>. sz*let%sna"(t,
3r%blja ki) v%ezze leal## ! hten kereszt$l na"i rendszeress%el.
?$2(tsn ta"asztalatot,
Az alapgyakorlat lersa1
,. lps1 4astagbl meridin !es pont masszrozsa 5hegu6
A kar, a nyak s a fej ter$letn fe(ti ki hatst) term%szetesen a nev%#l addan a
belek z%nit %s azok funk&ionlis "ro#l%mit is eredm%n$esen kezelhet(*k. @ltalnos
fjdalomcsillapt% %s immunerst "ont.
0igyelem1 vrands kismamk ne v%ezz%k, A$utalanthat(a a mazatot.
;7asszrozsa6 ritmusosan & percig minimum 787=
Acupoint 9:egu9 3,& ;eridian *8ercise by prof. <hu <ong=iang
Hol tallhat: a hvelykujj s a mutatujj
kzkzpcsontok tallkozsnak vlgyben.
A mutatujj csontja fel, oldalinybl vgezzk a pont
massz!ozst.
Javallatok:
"omlok# s aceg gyullads, kt$htya gyullads, fejfjs,
mign, sznantha, ovzs, tookfjs, mandulagyullads,
fogfjs, fog!nygyullads, szempanaszok, hallspoblmk,
flfjs, acdma, acidegbnuls, allegia, b$allegia, csalnkits, gyullads, floldali bnuls,
lumbg, idegnyugtat, immune$s!t$, autimmun betegsgeke, ujj!zleti panaszoka is j
hatssal van, agyvzs megel$z$ s ltalnos fjdalom csillap!t pont, szkekeds, hasmens.
&. lps1 >z"burok meridin ?os pont masszrozsa
5neugian6
>imaizom lazt% "ont) tov## a mellkas ter$letn fejti ki hatst) term%szetesen a
nev%#l addan na$on kedvezen #efol$sol(a a sz" m@k#dsi ter$lett s a
"rkeringst. A$utat-) lazt "ont) eredm%n$esen alkalmazhat a fesz$ltsgek
oldsra.
0igyelem1 Brands kismamk is masszrozhat(k,
;7asszrozsa6 ritmusosan & percig minimum 787=
Acupoint 9+eiguan9 3,& ;eridian *8ercise by prof. <hu <ong=iang
*pilepsziaArand mal eset%n ;na$ roham= k%t &sukl felett egyszerre masszrozzunk)
a 4#ete merzza mat %s (l van4,
><B4C+0AD2EF> rohamb%l1 a >z"burok ?os pont %s a kvetkez "ont#an olvashat
Ayomor 3?os "ontok e$*ttes masszrozsval ki lehet hozni a #eteet) az orvos
me%rkez%s%i v%ezz*k,
Hol tallhat: a csukled$t$l % hantujjnyia &' cun( a kt in kztt. )e$leges inyba
befel massz!ozzuk.
Javallatok:
A szvburoknak lazt szerep van. Az atik tg!thatk
s sszeh*zhatk. A szv koszorserek fala itt lazthat,
tgthat. Agyi s a t! ereket ugyan"sak tgt#a.
+nnek a pontnak a stimullsval a szvizo$zat t%bb
o&ignhez #ut, !gy jl ezzk magunkat.
,nyomscskkents, ohamsze- betegsgtnetek,
sz!vinfaktus, angina pectois, epilepszia, asztma, mign,
nyel$cs$ gcs, tookfjs, hnyinge, veseklika, epeklika, mellkasi fjdalom,
gyomofjdalom, hasi fjdalom, pajzsmiigy t*lm-kds, menstucis gcsk, m-tt
utni fjdalom csillap!ts, feszltsg levezets, csukls, hisztia, lmpalz#vizsgadukk,
depesszi &neuulgiailag s pszicholgilag is kedvez$ hats*(.
Ha f# ennek a pontnak a $asszrozsa, azt jelentheti, hogy szksges a vgzse.
/jdalom esetn sz-kebbek a koszo*s eek, kevs az o0ign a sz!vbuoknak.
3. lps1 Ayomor meridin 3?os pont masszrozsa
5zusanli6
A knaiak szerint, ez a 9hossz) let pontja9.
-efutsa a szem, arc, nyak, mellkas, gyomor, alhas, medencn kereszt$l egszen a
lbujjakig. Az e%sz testet #efol$solhat(uk eneretikaila %s funk&ionlisan.
.mmunerst "ont, ;A$) szv) t*d) em%szt%s) endokrin) uroenitlik) immunerst%s=
0igyelem1 vrands kismamk lehetle ne ha(ol(anak m%l$re a masszrozsnl,
;7asszrozsa6 ritmusosan & percig minimum 787=
Acupoint 9zusanli9 3,& ;eridian *8ercise by prof. <hu <ong=iang
><B4C+0AD2EF> rohamb%l1 a >z"burok ?os pont %s a Ayomor 3?os "ontok
e$*ttes masszrozsval ki lehet hozni a #eteet) az orvos me%rkez%s%i v%ezz*k,
Hol tallhat: 1 hantujjal a tdkalcs alatt &% cun(, a s!pcsont kls$ oldaltl 2
hvelykujjnyi tvolsga &2 cun(.
Javallatok:
3tsjav!ts, fogfjs, tookpanasz, hangszalag poblma, szdls, fejfjs, td$#
sz!vbetegsg, asztma, vszegnysg, mentlis funkcionlis zavaok, emszt$endsze
sszes panasza, gyomohuut, gyomofekly, nyomblfekly, hasi panaszok, akut s
knikus hasnylmiigy gyullads, ha er!sen nyo$#uk fogyaszt, ha gyengn
simogatjuk tvgyat sekent.
4ldja a lb fadtsgt. 5zleti panaszok, als vgtag bnulsa s fjdalma, allegik,
lmatlansg, hnyinge, szkekeds, hasmens, minden betegsg ami a kldk s a
ekeszizom kztt jelentkezik. ,nyoms cskkent$, immune$s!t$, lzcsillap!t pont.
'regesi tnetek: nehz vizels, nehz js, lbak gyengesge, h*gyhlyag panasz,
posztata poblma, figidits, gybavizels, spemafolys.
!. lps1 Auggols
/%t l#on llva le %s fel mozunk) ms szval guggolst "gz$nk. Az izommozsok az
e%sz testre kife(tik hatsukat. 1z a $akorlat ma#an folal(a a &' meridin 5k#zt$k 7
e8tra meridinok6 energetizlst is. Gegalbb 3'8 "gezz$k a mozdulatsort.
0igyelem1 vrands kismamk lehetle vatosan mozo(anak) ne ha(ol(anak)
uol(anak t9l m%l$re fi$el(enek az e$ens9l$uk metartsra,
&A$ennyiben segtsgre szorulunk, fogjuk meg egy szk kafjt, hogy biztonsgosan
tmaszkodjunk. Ha fekv!betegek vagyunk, h*zzuk fel a tdeinket a hasunk inyba,
majd ny*jtsuk ki mindkt lbunkat az g fel, utna ismtelten hajl!tsuk be a tdeinket,
s ny*jtsuk ki a lbainkat, pihenjnk v!zszintesen s gy-jtsnk e$t a kvetkez$
mozdulatsohoz. 6smtelgessk ameddig nem ezzk megeltet$nek.(
Cntelmek1
/%rem tartsa be a fokozatossgot s a guggolsi tornt %"atosan kezdje.
*gyenletesen n#"elje a uolsok szmt) szinkron#an azzal) aho$an ersdik a
szervezete) t*de(e) szve) izomzata. 5z*ks%telen kifullaszatnia mat,
8r#l(on a $akorlat alatt egyenletesen s szablyosan llegezni) teht treked(en
a mefelel #e %s a kil%z%sre.
Amenn$i#en szd$l va$ kifullad) illetve e$%# kellemetlen "ro#l%m(a addik) k%rem
"ihen(en va$ ha$(a a##a az aktulis tornt %s esetle e$ k%s##i alkalommal v%ezze
el 9(ra a $akorlatot.
C$el(en a "rnyomsra, a "rcukor szintjre %s a testi biztonsgra.
;1$enletesen) *$elve az e$ens9l$ra minimum 3'8=
Gegbending 3,& ;eridian *8ercise by prof. <hu <ong=iang
(oreogrfia:
7uggols kzben a k%l%k alatti terletre %sszpontostunk. +z a 8i tengenek als kzpontja &9antian(.
)efel gugolsko a tenyr lefel nz, fokozatosan killegznk.
*elllskor a tenyr felfel nz s fokozatosan bellegznk.
A sarkok a tala#ra si$ul#anak, lehet$leg sima talp* cip$ben, vagy mez!tlb vgezzk.
+incs sz$ksg a megerltetsre/ H"atosan kezdj$nk, majd napr%lnapra, htrlhtre kis
lpsben n#"elhetj$k a guggolsok szmt.
-. lps1 :asi lgzs 5Ii Aong6
A hasi l%z%s termszetes si lgzsforma) a &se&semk is a hasfalukat mozat(k.
+erm%szetesen ennek a te&hniknak akkor van eredm%n$e) ha a mellkas mozdulatlan
marad %s a t$dk als% rszbe v%ezz*k a levev%telt. A lgzstechnika J meridin
csatornt akti"l szimmetrikusan a hasi ter*leteken6 vese) $omor) m() a l%" %s
#efoad ;ren= meridinokat.
0igyelem1 vrands kismamk mefelel kr*ltekint%ssel alkalmazhat(k.
&:ok knikus betegsget; mint pldul a magas vnyoms, lmatlansg,
cukobetegsg, asztma, mj s epe betegsgei, gyomofekly, gyomohuut, uogenitlis,
anyagcsee, hasnylmiigy poblmk, stb. meg lehet el$zni vagy jav!tani lehet az
llapotukon.(
Azonnal nyugtat, rela&l, tvgy szablyoz, ter$szetes alvst biztost, hosszan
s egszsgesen lehet pihenni+
(ar"sst s visszaa#a a hasfal rugal$assgt, A szervek frisstst,
$regtelentst int#uk el vele -zsigerek $regtelentst fokozza+.,
;De %s kil%z%s6 ritmusosan - percig=
Abdominal breathing 3,& ;eridian *8ercise by prof. <hu <ong=iang
(oreogrfia:
Alapvet$en a k#ld#k al #sszpontost"a llegezzk be a leveg$t / lpsben, majd tatsuk vissza a
kilgzst kb. %#< msodpecig s csak ezutn f*jjuk ki
0 lpsben lehet$leg a sznkon keesztl.
A vide filmen lthat a / b 1 1 1 1 keeszt jelzse a belgzsi fzisban, s az 0 b 1 1 1 1 1 keeszt
jelzse a kilgzsi fzisban.
/igyeljk meg, hogy %#1 mp.#ig a bemutat hlgy $egllt#a a llegzst, csak azt kvet$en f*jja ki a
leveg$t.
)azn, siets nlkl vgezzk, per"enknt /&+
2e er!ltessk, figyel#nk a lgzsre,
5zeretettel ad(uk tov## ezt a na$szer2 lehets%et em#ertrsainknak,
?$$ulsi ta"asztalatainkrl) %lm%n$einkrl
t(%koztassuk &saldta(ainkat %s ismerseinket.
A Vab-4-es Hegu, "tallkozs vlgye" pontot gy talljuk meg, hogy sztny!tjuk a h"velyk s
mutat#ujjunkat, s ennek a $e%&jbe a ms!k kez"nk h"velykujjt be!llesztj"k gy, hogy az els&
ujjpe$' !lleszke%jen a $e%&be( A Hegu a vastagbl vezetk leg)ontosabb pontja( A vezetk a
mutat#ujjt#l a )ej$e hala%, *gy a pont massz*$ozsval a ka$ s a )ej betegsge!t lehet kezeln!,
olyanokat, m!nt az *z"let! panaszok, vllme$evsg, to$ok)js, pajzsm!$!gy-gyulla%s, )og)js vagy
)ej)js( -Akupunkt$a, akup$essz$a +u! na, +u!-na k*na! masszzs vastagbl me$!%!n,,---.
me$!%!n to$na, egszsgmeg&$zs /
A 0y-,1-os 2usanl!, "h$om lb! l!" pont helye: a t$%kal's k"ls& als# g%$hez !llesztj"k ngy
ujjunkat, s a s*p'sontunk k"ls& lt&l - 'm-$e k!)el talljuk meg(
Vagy: h"velyk- s mutat#ujjunkkal t)ogjuk a t$%kal'sot, s ahova egy egyenesen k!nyjtott
kzps&ujj $, ott van a pont( A 2usanl! a lbsz$on, a 0yomo$ vezetken van( 3z a vezetk a )ej$&l
)ut le a lb$a, ez$t nem 'sak emszts! panaszokat kezelhet"nk a pont massz*$ozsval, hanem
olyanokat !s, m!nt a lz, )ej)js, )og)js, mentl!s zava$ok, asztma, magas v$nyoms, ke$!ngs!
zava$ok, *z"let! panaszok, sz%"ls, sz*v%obogs, u$ol#g!a! betegsgek( A 2usanl! pontot 4*nban a
"Hossz let pontja"-knt !s szmonta$tjk( - Akupunkt$a, akup$essz$a, +u! na, +u!-na k*na!
masszzs gyomo$ me$!%!n ,---. me$!%!n to$na, egszsgmeg&$zs-
A 5zb-1-os 6e!guan, "bels& tj$#" pontot gy talljuk meg, ha a kz)ej"nket 'sukl#ban
v!sszahajtjuk, s az ellenkez& kez"nk h$om nagy ujjt 7mutat#, kzps&, gy8$8s9 be!llesztj"k a
hajlatba, s a h"velykujjunkkal megke$ess"k a kz bels& )el"letnek kzepn hz#%# kt
*nh"vely"nket, ezek kz benylva talljuk meg a 5zb-1-os akupunkt$s pontot( A 6e!guan a
5z*vbu$ok Vezetken van( A vezetk kzvetlen sszekttetsben ll a sz*vvel !lletve thala% a
t"%&n, *gy ennek a pontnak a masszzsa seg*t olyan sz*v- s t"%&betegsgeknl, m!nt a koszo$$-
betegsg vagy az asztma 7!lletve ez a pont ltalnos s*ma!zom-laz*t# pont9( -Akupunkt$a,
akup$essz$a +u! na, +u!-na k*na! masszzs sz*vbu$ok me$!%!n, ,---. me$!%!n to$na,
egszsgmeg&$zs-
htt"6::EEE.ezustsarok.hu:videok.html