Anda di halaman 1dari 63

TAJUK 4

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 1


Perkembangan profesionalisme
guru matematik amat penting.
Bagaimanakah cara
profesionalisme guru matematik
dapat dikembangkan.
Bincangkan
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 2
WACANA AKADEMIK
BADAN-BADAN AKADEMIK
PERANAN GURU
MATEMATIK
PENDIDIKAN SEPANJANG
HAYAT

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 3
Contoh:
- seminar
- bengkel
- Persidangan
- Buku dan journal


8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 4
i. Seminar
Pembentangan hasil kajian.
Hasilnya dikongsi dengan
guru
Pertukaran idea baru antara
pembentang dan peserta lain

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 5
2. Bengkel
Perbincangan sesuatu isu
pendidikan sesama guru tentang
idea-idea baru.
Menyelesai masalah bersama
Perbincangan boleh jadi teoritikal
atau praktikal.

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 6
Persidangan
A conference is a meeting of people
who "confer" about a topic.
Academic conference, in science and
academia, a formal event where
researchers present results, workshops,
and other activities.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 7
An academic journal is a peer-reviewed
periodical in which scholarship relating
to a particular academic discipline is
published
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 8
An academic journal publishes scholarly,
peer-reviewed articles written by
experts.
The function of a journal is to distribute
knowledge,

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 9
Isi kandungan jurnal adalah
berasaskan bahan dari kajian-
kajian
Artikel disemak oleh
jawatan/pihak pakar sebelum
diterima atau ditolak untuk
dimasukkan ke dalam jurnal

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 10
Format rasmi
Sumber dinyatakan rujukan
bibliografi di penghujung
artikel
Pengarang adalah skolar dan
penyelidik dalam bidang
kemahiran masing-masing
Digunakan oleh guru/ahli
akademik sebagai bahan
rujukan

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 11
Tujuan jurnal untuk mencetak hasil
sesuatu penyelidikan
Penerbit mungkin terdiri dari badan
profesional, institusi penyelidikan,
biasanya bukan mencari keuntungan
Grafik berbentuk ilustrasi statistikal
hitam putih

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 12
Salah satu website yang popular untuk
mencari jurnal ialah ERIC (Education
Resources Information Center
http://www.eric.ed.gov/

Contoh jurnal/artikel The most
misunderstood subject
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 13
Lain-lain pengkalan untuk
mencari jurnal/artikel ( dengan
lesen)
Proquest
Emerald
Ebsco
Infotrac

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 14
Dapat menyokong konsep yang dipelajari
dalam kelas
Dapat meluaskan lagi pengetahuan
kandungan pedagogi mengenai sesuatu topik
Meningkatkan minat murid dalam topik yang
diajar
Menyediakan sumber idea yang dikongsi
bersama dengan guru-guru/ para ilmuan dan
penyelidik yang berpengelaman


8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 15
idea-idea baru dapat
disampaikan.
Berkongsi idea/inovasi/
pengalaman

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 16

National Union of The
Teaching Profession (NUTP)
Persatuan Sains Matematik
Malaysia (PERSAMA)
NCTM

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 17
National Union of The Teaching Profession
(NUTP)
Untuk menginovatifkan dan
mendinamikkan guru
Meningkatkan standard profesyen
perguruan
Mendapatkan hak-hak asas guru
Menyediakan servis yang cemerlang dari
segi kebajikan guru.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 18
Persatuan Sains Matematik Malaysia
(PERSAMA)
- Mengekalkan status dan memajukan minat
terhadap bidang sains dan matematik
- Memajukan strategi p&p sains dan
matematik
- Menyediakan kaedah komunikasi antara
pelajar, guru dan masyarakat dalam sains
dan matematik
- Memelihara minat dalam p&p sains dan
matematik


8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 19
The National Council of Teachers of
Mathematics (NCTM)
was founded in 1920.
It has grown to be the world's largest
organization concerned with mathematics ...
with more than 100000 members and 230
Affiliates throughout ...
- serves math teachers, math educators, and
administrators by providing math resources
and professional development opportunities.

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 20
Different roles of mathematics teachers
Ten Roles for Math Teachers
The teacher as architect
The teacher as composer
The teacher as movie director
The teacher as stockbroker
The teacher as ship captain
The teacher as mayor
The teacher as the red jacket
The teacher as student
The teacher as recruiter
The teacher as prospector


8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 21
8/16/2014 22 perkembangan profesionlisma guru matematik
APAKAH DEFINISI GURU?
Guru ialah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik,
membimbing, melatih, menilai,
dan mengevaluasi pelajar dalam
bentuk formal pada semua
peringkat.
8/16/2014 23 perkembangan profesionlisma guru matematik
Arkitek ialah seorang
yang merekabentuk,
mentadbir dan
menguruskan
pembinaan sesuatu
bangunan.
8/16/2014 24 perkembangan profesionlisma guru matematik
GURU
MATEMATIK
sebagai
ARKITEK
Mewujudkan
suasana
pembelajaran yang
kondusif
Kreatif
Inovasi
Peka
8/16/2014 25 perkembangan profesionlisma guru matematik
8/16/2014 26 perkembangan profesionlisma guru matematik
1. Orang yang dipilih untuk bertindak sebagai
pemimpin rasmi
2. Datuk bandar ialah ketua majlis bandaraya
atau bahagian bandaraya, terutama sekali
yang dipilih setiap tahun
8/16/2014 27 perkembangan profesionlisma guru matematik
NCTM (national council of teachers of mathematics)
menggambarkan kelas matematik sebagai komuniti matematik,
di mana pelajar dan guru secara aktif terlibat dalam mencipta
pengalaman semasa proses P&P berlangsung.
Semasa proses pembelajaran ini, pelajar (masyarakat)
memerlukan seseorang guru (pemimpin) yang
berpengetahuan luas dan penuh kasih sayang.
Bagi mempertimbangkan keperluan dan bakat pelajarnya
(masyarakat) berpandukan sebuah visi di mana pelajar
(masyarakat) dipimpin dan mendapat sokongan yang padu bagi
menuju ke visi tersebut.
8/16/2014 28 perkembangan profesionlisma guru matematik


8/16/2014 29 perkembangan profesionlisma guru matematik
Secara analoginya guru sebagai
Datuk Bandar manakala anak
muridnya sebagai penduduk di
kawasan tersebut.
Sebagai Datuk Bandar guru
matematik bertanggungjawab
untuk mengawal dan menguruskan
para penduduknya (pelajar) dengan
baik.
Andai kata pelajar tersebut tidak
dapat menerima sepenuhnya
maklumat ataupun mesej yang ingin
kita sampaikan ketika mengajar
mata pelajaran Matematik, kita
perlu memimpin pelajar tersebut
sehingga dia berjaya.
8/16/2014 30 perkembangan profesionlisma guru matematik
Disediakan oleh :

Nurul Syazwani bt Aziz
Syafiqah Liyana bt Saharudin
8/16/2014 31 perkembangan profesionlisma guru matematik
Individu yang boleh
membantu penumpang
untuk memilih laluan
yang betul.

APA ITU RED JACKET?
APA ITU RED
JACKET?
8/16/2014 32 perkembangan profesionlisma guru matematik

Pengembara yang ingin menaiki perjalanan yang
jauh dengan menaiki kapal terbang akan melalui
hub-hub kapal terbang. Di dalam hub-hub ini
terdapat beratus-ratus kapal terbang yang berlepas
dan mendarat pada setiap hari. Jadi untuk
mengelakkan kekeliruan pada penumpang, RED
JACKET menolong para penumpang ini untuk
melalui hub-hub yang betul untuk ke destinasi
yang dikehendaki.

8/16/2014 33 perkembangan profesionlisma guru matematik
Guru dapat membantu murid-murid
menyelesaikan masalah dan kekeliruan yang
dihadapi oleh mereka.

Membimbing pelajar untuk mendapatkan
pengetahuan dalam bidang matematik
terutamanya bidang yang berkaitan dengan
algebra, kebarangkalian, pengukuran dan
geometri.
8/16/2014 34 perkembangan profesionlisma guru matematik
Meluaskan pandangan pelajar mengenai
hubung kait subjek matematik dengan sains,
pengajian sosial, fizik dan seni.

Membantu pelajar untuk mengaplikasikan
matematik dalam kehidupan seharian.

8/16/2014 35 perkembangan profesionlisma guru matematik
Matematik Panel
secara rasmi dikuatkuasakan mengikut Surat
pekeliling Pekeliling Ikhtisas Bil 14/1986, KP
(BS) 8591/Jld II / (49)
Guru Senior/kanan matematik sebagai Ketua
Panel dan Setiausaha akan dilantik semasa
mesyuarat panel pertama

36 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To provide opportunity for mathematics teachers to involve
themselves extensively with mathematics activities in
schools
To foster the spirit of co-operation among mathematics
teachers so as to improve the effectiveness of teaching
activities and professional interaction
To provide opportunity for mathematics teachers to
exchange ideas to improve teaching skills in schools
To co-ordinate between mathematics teachers with the
schools administrators and to exchange ideas so as to raise
the performance of mathematics up to excellent level
To determine strategies and objectives of mathematics
programme planned in schools
37 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
Referring to the circular Surat Pekeliling Ikstisas Bil
4/1986
To obtain the most up-to-date Mathematics
Syllabus for mathematics teachers in schools
To prepare the Yearly and Each Term Schemes of
Work for mathematics classes in each form.
To select and suggest suitable text books and
mathematics activity books to be used by the pupils
To select and suggest reference books, and teaching
materials for teaching and learning activities.
38 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To coordinate the setting of test questions for all
school examinations and set up items bank,
especially for trial examinations.
To study and analyze school examination result
To hold Mathematics Panel meetings at least three
times a year
To arrange Mathematics Panel meeting so as to
discuss issues or problems related to mathematics
education
39 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
Untuk menyelaraskan tetapan soalan ujian bagi
semua peperiksaan sekolah dan menubuhkan bank
item, terutamanya bagi peperiksaan percubaan.
Untuk mengkaji dan menganalisis keputusan
peperiksaan sekolah
Untuk mengadakan mesyuarat Matematik Panel
sekurang-kurangnya tiga kali setahun
Untuk menguruskan Matematik mesyuarat Panel
untuk
40 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To exchange experiences and new knowledge
acquired with school collegues, after following in
service course or mathematics seminars
To cooperate with the school Mathematics Society
so as to achieve the objective of teaching and
learning mathematics
To appoint a secretary from Mathematics Panel to
prepare and distribute minutes to all panel
members during meetings
To maintain and keep all files, minutes of meetings,
records as well as reports systematically
41 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To acquire the latest mathematics syllabus, and to
distribute the syllabus to each mathematics teacher
To prepare scheme of work for all classes in each
form
To study and choose suitable text books, teachers
reference books and library books for mathematics
teaching based on different levels of pupils abilities,
and according to the syllabus and examinations
requirements.
To prepare suitable teaching materials for
mathematics in all classes
42 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To determine the number of maths exercises
required in each class
To coordinate test/examination questions for all
classes or form and to analyse the results so as to
find means to overcome the students weaknesses
To collect past years examinations questions papers
from other schools as guide to set better questions
for the next examinations
43 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To hold meetings with other mathematics teachers
to discuss the following matter
Syllabus and scheme of work
Text books, reference books and work books
Latest teaching methods
Performance of students mathematics
achievement in public examinations
New Strategy to achieve projected performance
Set questions for internal examinations
Audio-Visual Aids and other teaching materials
44 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To inform teacher who is in charge of text books
regarding the decision made on the choice of
mathematics text books
To give advise on the activities planned by the
Mathematics Society
To distribute circulars related with mathematics
To discuss suitable reference books with teacher in
charge of the school library
45 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To remember the subject code and check this code
in the examination entry forms
To plan the scheme of work so as to be ready at the
end of semester for the following year
To keep stock book up-to-date
To prepare yearly estimate expenditure for the
mathematics department
46 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
To administer and take good care of the mathematics
rooms in school
To coordinate with the Examination Secretary
regarding all matters related to internal or external
maths examanitions
To plan new strategies so as to improve the
performance of pupils achievement in the subject
To make Audio-Visual Aids with the help from Panel
members
47 8/16/2014
perkembangan profesionlisma guru
matematik
Syllabus is formulated taking into consideration
topics already covered in the upper secondary level
and at first year university level
The curriculum combines theory and practical
The material incorporated in the syllabus should be
supported by practical work

48 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
49 8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik
Pembelajaran Sepanjang Hayat atau Lifelong
Learning boleh ditakrif sebagai proses
latihan, pembangunan diri dan pembelajaran
sepanjang hayat..
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 50
pendidikan itu tidak terhenti dengan
tamatnya persekolahan atau pengajian,
PSH merupakan sesuatu proses
pembelajaran yang berkesinambungan dan
berlangsung sepanjang hidup
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 51
PSH didefinisikan sebagai tujuan atau idea
formal untuk pengorganisasian dan
penstrukturan pengalaman pendidikan.
Pengorganisasian dan penstruktursn ini
diperluas mengikuti seluruh rentangan usia,
dari usia yang paling muda sampai
paling tua.(Cropley:67).a
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 52

- Alasan sifat pekerjaan
- Alasan ekonomi
- Alasan faktor sosial yang berhubungan
dengan perubahan peranan keluarga, remaja,
dan wanita dalam masyarakat

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 53
Alasan sifat pekerjaan
- Kemandirian dalam belajar diartikan sebagai
aktiviti belajar yang berlangsungnya
lebih didorong oleh kemahuan sendiri, pilihan
sendiri, dan tanggung jawab sendiri dari
pembelajaran.
Konsep kemandirian dalam belajar bertumpu
pada prinsip bahwa individu yang belajar akan
sampai kepada perolehan hasil belajar.

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 54
Kini ia menjadi satu budaya dalam banyak
organisasi dan ia tidak berlaku sekelip mata.
Setiap individu perlu bertanggungjawab bagi
pembelajaran diri sendiri dan dilengkapkan
dengan ilmu yang kental untuk menghadapi
cabaran-cabaran semasa dan akan datang
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 55
Berikan contoh aktiviti PSH
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 56
Kepentingan ilmu boleh dilihat dari maksud
hadis Nabi Muhammad (s.a.w) Barangsiapa
yang menginginkan dunia, dia harus berilmu,
barangsiapa yang menginginkan akhirat dia
harus berilmu, dan barangsiapa yang
menginginkan keduanya sekali, dia harus
berilmu.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 57
Ilmu yang dimiliki tidak bererti jika tidak
dipraktikkan dalam kehidupan.

Kata Imam Ghazali Insan akan hancur
kecuali orang-orang yang berilmu.
Orang-orang yang berilmu akan hancur
kecuali orang-orang yang ikhlas dan jujur.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 58
Maka dengan itu, menjadi kewajiban kita
menambah ilmu dalam meningkatkan
kemahiran diri.
Memandangkan kemajuan dan
perkembangan dunia sentiasa berubah, maka
kita perlu menambah ilmu mengikut
peredaran masa tanpa melupakan ilmu asas
yang sedia dimiliki.
Jika tidak, kita akan sentiasa ketinggalan
dalam banyak perkara.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 59
Semoga budaya menuntut ilmu sepanjang
hayat akan menjadi ikutan anak-anak kita,
bakal pemimpin pada masa hadapan.
InsyaAllah.
8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 60
Cari 4 jurnal matematik dan buat ringkasan
mengenai kandungan jurnal tersebut
Cari maklumat terkini mengenai badan-
badan akademik yang telah dibincangkan.
Bincangkan sejauh mana peranan yang
dimainkan oleh mereka sekarang
Kongsi bersama idea/penemuan dari seminar
/ bengkel/ Persidangan yang anda pernah
hadiri. Tulis refleksi mengenainya.

8/16/2014 perkembangan profesionlisma guru matematik 61
http://www.learner.org/workshops/math/10rol
es.html
http://arkrab.wordpress.com/category/peranan
-arkitek-dalam-masyarakat/

8/16/2014 62 perkembangan profesionlisma guru matematik


SEKIAN,
TERIMA KASIH
8/16/2014 63 perkembangan profesionlisma guru matematik