Anda di halaman 1dari 4

KETIKA ANAK-ANAK SEDANG MENJAWAB SOALAN DI DEWAN

PEPERIKSAAN.
Ibu atau bapa di rumah pula lakukan amalan ini:-
1. Ambil Wudhuk.
2. Mengd! kibl".
3. B# S$hdh - %&
4. Al- '"ihh - (&
5. % )ul- (&
6. Su*h In+$i*h - (&
7. Sel," A"+ Nbi - (-&
8. B# Su*h .++in - (&
9. B# Su*h In+$i*h (--&.
10. Ni" di dlm h"i +u!$ Allh SWT !e*mudhkn nk-nk
ki" men/,b +0ln dengn mudh dn "enng.
10n"0h:
Waktu peperiksaan bermula am 0800 pa!i. Ibu atau bapa di rumah b"leh
mula melakukan. #emu!a anak-anak kita dapat mena$ab s"alan den!an
baik serta ber"leh kea%aan %an! besar.