Anda di halaman 1dari 9

Di sini lahirnya sebuah cinta

Yang murni abadi sejati


Di sini tersemai cita cita
Bercambah menjadi warisan
Andai ku terbuang tak diterima
Andai aku disingkirkan
Ke mana harusku bawakan
Ke mana harusku semaikan cinta ini
Betapa
Di bumi ini ku melangkah
Ke utara selatan timur dan barat
Ku jejaki
Aku
Bukanlah seorang perwira
Gagah menjunjung senjata
Namun hati rela berjuang
Walau dengan cara sendiri
Demi cinta ini
Ku ingin kotakan seribu janji
Sepanjang kedewasaan ini
Ku ingin sampaikan pesanan
Akulah penyambung warisan
MAJLIS SAMBUTAN KEMERDEKAAN ! September "!#
Bacaan doa
$capan guru besar
%embaca perutusan Yang di&ertuan Agong ' jika ada (
%embaca perutusan %enteri &elajaran
%embaca perutusan pengarah &elajaran
Deklamasikan sajak
&ersembahan dan nyanyian lagu patriotik
$capan penutupan
)aungan merdeka * kali
MAJLIS PELANCARAN BULAN KEMERDEKAAN !* +gos "!#
Bacaan doa
Nyanyian lagu patriotik
Deklamasikan sajak
$capan perasmian bulan kemerdekaan
Gimik pelancaran
)aungan merdeka * kali
Malaysia kita sudah berjaya
Aman makmur bahagia
Malaysia abadi selamanya
Berjaya dan berjaya
Berbagai kaum sudah berikrar
Menuju cita-cita
Satu bangsa satu negara
Malaysia berjaya
Dari Perlis sampailah ke Sabah
Kita sudah merdeka
Negara makmur rakyat mewah
Kita sudah berjaya
Dengan semboyan kita berjaya
Menuju di angkasa
Satu bangsa satu negara
Malaysia berjaya
Sumber : http://www.liriklagumuzika.com/2008/08/lirik-lagu-malaysia-berjaya.html#ixzz3ALDXxEif
Merahmu bara semangat waja
Putihmu bersih budi pekerti
Kuning berdaulat payung negara
Biru perpaduan kami semua
Puncak dunia telah kau tawan
Lautan luas telah kau redah
Membawa semangat jiwa merdeka
Semarak jaya kami warganya
Empat belas melintang jalurnya
Semua negeri dalam Malaysia
Satu suara satu semangat
Itu sumpah warga berdaulat
Jalur gemilang... di bawah naunganmu
Jalur gemilang... kami semua bersatu
Perpaduan ketaatan
Amalan murni rakyat Malaysia
Jalur gemilang... megah kami terasa
Jalur gemilang... kibarkanlah wawasan
Merah putih biru kuning
Jalur semangat kami semua
Berkibarlah Berkibarlah Berkibarlah
Sumber : http://www.liriklagumuzika.com/2008/08/lirik-lagu-jalur-gemilang.html#ixzz3ALD6JM6o
,anggal -!Bulan lapan lima puluh tujuh%erdeka. %erdeka.,etaplah merdeka/a pasti menjadi sejarah
,anggal -!Bulan lapan lima puluh tujuh0ari yang mulia0ari bahagiaSambut dengan jiwa yang merdeka
%ari kita seluruh warga negara1amai2ramai menyambut hari merdeka%erdeka.,iga satu bulan lapan lima puluh tujuh0ari mulia negaraku merdeka
%erdeka33 merdeka33 merdeka33%41D4KA.
JAWATANKUASA INDUK
&engerusi 5 ,n3 0j3 Abd3 1ahman bin /bas ' Guru Besar Sk Bukit 0ampar ( J/K KECERIAAN KELAS
,imb3 &engerusi 5 4n3 %usa bin Atan ' G&K Koko ( &n Ng Kai Wen ' K (
Naib &engerusi / 5 &n3 0jh Norani binti 0ussein ' G&K ! ( &n Nurul 0usna binti 0assan
Naib &engerusi // 5 &n3 0amidah binti /brahim ' G&K 04% ( &n3 Diana binti 1ad6i
&enyelaras 5 &n3 1ohayah binti Shahdan &n 7au6iah binti %d Diah
Setiausaha 5 &n3 0as6lina binti 8he %uda J/K PERSEMBAHAN MENDEKLAMASIKAN SAJAK
Bendahari 5 4n3 %okhtarul9a bin %aruan &n 0jh Katijah binti Ab %anap ' K (
&n Siti Arija binti 4sa
J/K MAJLIS PERASMIAN & SAMBUTAN J/K PERSEMBAHAN LAGU PATRIOTIK DEKLAMASI SAJAK
,n3 0j3 :ohari bin Wahab ' K ( &n Shamsiah binti Arshat ' K (
4n3 Al20a9i6 bin /brahim /shak &n ;uraida binti %ohammad
J/K PERSIAPAN TEMPAT / BANNER / HIASAN 8ik Nur /66ati binti 0am6ah
4n %okhtarul9a bin %aruan ' K ( J/K KECERIAAN KAWASAN SEKOLAH
4n A6ha bin Abdullah &n Syam6arina binti %isnan ' K (
J/K BUKU PROGRAM &n 0jh %aimunah binti %ahmood
&n K3 Kalaimagal ' K ( &n Norlida binti %d Yassin
&n 1ohidah binti Sulaiman &n Wan ;atul 7adiah binti Salleh
JURU ACARA 8ik Noremi binti Abdullah
&n ;eti Amilin binti Arshad FOTO & DOKUMENTASI
&n 0as6lina binti 8he %uda Siti Suhana binti Siam ' K (
PA SISTEM 8hoy 8hee Keong
4n ;ulki9li bin Salleh
BACAAN DOA
$st3 A6ha bin Abdullah
J/K KAWALAN MURID & DISIPLIN
&n 1ohayah binti Shahdan ' K (
4n S3<eerakumaran
&n 0ajah %ariam binti Samah dan
Semua guru
SAMBUTAN BULAN KEMERDEKAAN
KE-57
OBJEKTIF :
MENGINGATI BULAN KEMERDEKAAN NEGARA
MENYEMAI SEMANGAT CINTA AKAN NEGARA
SEMUA WARGA SKBH MENYEDARI BAHAWA NIKMAT
KEMERDEKAAN PERLU DIKEKALKAN
MEMBANTU PARA PELAJAR MENINGKATKAN KEYAKINAN
DIRI KETIKA BERHADAPAN DENGAN AUDIEN.
SEMUA RAKYAT MALAYSIA BERTANGGUNGJAWAB
MENGISI BULAN KEMERDEKAAN NEGARA.