Anda di halaman 1dari 8

PENGUASAAN FAKTA ASAS

Pengenalan :
Dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik , ada tiga langkah utama
dalam memperkembangkan kefahaman bermakna tentang operasi ke atas
nombor dan prosedur pengiraan yang berkaitan langkah-langkah ini adalah :
a) pengenalan dan perkembangan konsep operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi.
b) Mengingati fakta asas operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.
Penguasaan fakta asas dapat memudahkan proses pengiraan
yang melibatkan nombor-nombor yang lebih besar.
c) Memperkembangkan algoritma operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi.

Maksud Penambahan :
Penambahan ialah operasi yang dilakukan ke atas dua nombor (dipanggil
sebagai “addends”) untuk menghasilkan nombor ketiga (dipanggil “hasil
tambah / jumlah).

Fakta Asas Tambah :


- Fakta asas tambah adalah nama yang diberikan kepada penambahan dua
nombor yang kurang daripada 10, dan hasilnya dalam lingkungan 18.
- Terdapat 100 fakta asas tambah yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Tambah (Sifir Tambah)


+0 +1 +2 +3 +4
0 +0 = 0 0+1=1 0+2=2 0 + 3 =3 0+4=4
1 +0 = 1 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4 =5
2 +0 = 2 2+1=3 2+2=4 2+3=5 2+4=6
3 +0 = 3 3+1=4 3+2=5 3+3=6 3+4=7
4 +0 = 4 4+1=5 4+2=6 4+3=7 4+4=8
5 +0 = 5 5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9
6 +0 = 6 6+1=7 6+2=8 6+3=9 6 + 4 = 10
7 +0 = 7 7+1=8 7+2=9 7+ 3 = 10 7+ 4 = 11
8 + 0 =8 8+1=9 8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12
9 +0 = 9 9+ 1 = 10 9 + 2 = 11 9 + 3 = 12 9 + 4 = 13

+5 +6 +7 +8 +9
0+5=5 0+6=6 0+7=7 0+8=8 0+9=9
1+5=6 1+6 =7 1+7=8 1+8=9 1 + 9 = 10
2+5=7 2+6=8 2+7=9 2 + 8 = 10 2 + 9 = 11
3+5=8 3+6=9 3 + 7 = 10 3 + 8 = 11 3 + 9 = 12
4+5=9 4 + 6 = 10 4 + 7 = 11 4 + 8 = 12 4 + 9 = 13
5 + 5 = 10 5 + 6 = 11 5 + 7 = 12 5 + 8 = 13 5 + 9 = 14
6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15
7+ 5 = 12 7+ 6 = 13 7+ 7 = 14 7+ 8 = 15 7+ 9 = 16
8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17
9 + 5 = 14 9 + 6 = 15 9 + 7 = 16 9 + 8 = 17 9 + 9 = 18

Maksud Penolakan :
Penolakan boleh dimaksudkan sebagai tindakan mengasingkan atau
mengurangkan. Oleh itu ia boleh dianggap sebagai operasi songsang kepada
penambahan.

Fakta Asas Tolak :


- Fakta asas tolak adalah nama yang diberikan kepada penolakan dua
nombor iaitu
a) nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau
b) nombor 1 digit daripada nombor 2 digit (dalam lingkungan 18)
dan hasilnya kurang daripada 10.
- Terdapat 100 fakta asas tolak yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Tolak (Sifir Tolak)


 0  1  2  3  4
00=0 11=0 22=0 33=0 44=0
10=1 21=1 32=1 43=1 54=1
20=2 31=2 42=2 53=2 64=2
30=3 41=3 52=3 63=3 74=3
40=4 51=4 62=4 73=4 84=4
50=5 61=5 72=5 83=5 94=5
60=6 71=6 82=6 93=6 10  4 = 6
70=7 81=7 92=7 10  3 = 7 11  4 = 7
80=8 91=8 10  2 = 8 11  3 = 8 12  4 = 8
90=9 10  1 = 9 11  2 = 9 12  3 = 9 13  4 = 9

 5  6  7  8  9
55=0 66=0 77=0 88=0 99=0
65=1 76=1 87=1 98=1 10  9 = 1
75=2 86=2 97=2 10  8 = 2 11  9 = 2
85=3 96=3 10  7 = 3 11  8 = 3 12  9 = 3
95=4 10  6 = 4 11  7 = 4 12  8 = 4 13  9 = 4
10  5 = 5 11  6 = 5 12  7 = 5 13  8 = 5 14  9 = 5
11  5 = 6 12  6 = 6 13  7 = 6 14  8 = 6 15  9 = 6
12  5 = 7 13  6 = 7 14  7 = 7 15  8 = 7 16  9 = 7
13  5 = 8 14  6 = 8 15  7 = 8 16  8 = 8 17  9 = 8
14  5 = 9 15  6 = 9 16  7 = 9 17  8 = 9 18  9 = 9

Maksud Pendaraban :
Pendaraban boleh dimaksudkan sebagai tindakan menghubungkan antara
set-set (kumpulan-kumpulan), sama seperti maksud penambahan.
Perbezaanya dengan penambahan ialah setiap set mempunyai nombor
kardinal yang sama.

Fakta Asas Darab :


- Fakta asas darab adalah nama yang diberikan kepada pendaraban dua
nombor yang kurang daripada 10 dan hasilnya tidak lebih daripada 81.
- Terdapat 100 fakta asas darab yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Darab (Sifir Darab)


0 1 2 3 4
00=0 01=0 02=0 03=0 04=0
10=0 11=1 12=2 13=3 14=4
20=0 21=2 22=4 23=6 24=8
30=0 31=3 32=6 33=9 3  4 = 12
40=0 41=4 42=8 4  3 = 12 4  4 = 16
50=0 51=5 5  2 = 10 5  3 = 15 5  4 = 20
60=0 61=6 6  2 = 12 6  3 = 18 6  4 = 24
70=0 71=7 7  2 = 14 7  3 = 21 7  4 = 28
80=0 81=8 8  2 = 16 8  3 = 24 8  4 = 32
90=0 91=9 9  2 = 81 9  3 = 27 9  4 = 26

5 6 7 8 9
05=0 06=0 07=0 08=0 09=0
15=5 16=6 17=7 18=8 19=9
2  5 = 10 2  6 = 12 2  7 = 14 2  8 = 16 2  9 = 18
3  5 = 15 3  6 = 18 3  7 = 21 3  8 = 24 3  9 = 27
4  5 = 20 4  6 = 24 4  7 = 28 4  8 = 32 4  9 = 36
5  5 = 25 5  6 = 30 5  7 = 35 5  8 = 40 5  9 = 45
6  5 = 30 6  6 = 36 6  7 = 42 6  8 = 48 6  9 = 54
7  5 = 35 7  6 = 42 7  7 = 49 7  8 = 56 7  9 = 63
8  5 = 40 8  6 = 48 8  7 = 56 8  8 = 64 8  9 = 72
9  5 = 45 9  6 = 54 9  7 = 63 9  8 = 72 9  9 = 81

Maksud Pembahagian :
Pembahagian adalah operasi yang melibatkan memecah satu set (kumpulan)
objek-objek kepada beberapa set (kumpulan) yang lebih kecil, yang
mengandungi bilangan objek yang sama banyak.

Fakta Asas Bahagi :


- Fakta asas bahagi adalah nama yang diberikan kepada pembahagian
nombor iaitu
a) nombor 1 digit dengan nombor 1 digit
b) nombor 2 digit (tidak lebih daripada 81) dengan 1 digit
dan hasilnya kurang daripada 10 tanpa baki.
- Terdapat hanya 90 fakta asas bahagi yang perlu diingati kerana sifir
bahagi 0 adalah tidak terlibat.

Senarai Fakta Asas Bahagi (Sifir Bahagi)


0 1 2 3 4
0 1 = 0 0 2 = 0 0 3 = 0 04=0
11 = 1 22=1 33=1 44=1
2 1 =2 42=2 63=2 84=2
3 1 = 3 62=3 93=3 12  4 = 3
4 1 = 4 82=4 12  3 = 4 16  4 = 4
51=5 9 2 = 5 15  3 = 5 20  4 = 5
61=6 10  2 = 6 18  3 = 6 24  4 = 6
71=7 12  2 = 7 21  3 = 7 28  4 = 7
8 1 = 8 14  2 = 8 24  3 = 8 32  4 = 8
91=9 16  2 = 9 27  3 = 9 36  4 = 9

Tidak ada sifir 0 kerana ia akan menghasilkan jawapan infiniti (tidak terkira)

5 6 7 8 9
05=0 06=0 0 7 = 0 08=0 09=0
55=1 66=1 77=1 88=1 99=1
10  5 = 2 12  6 = 2 14  7 = 2 16  8 = 2 18  9 = 2
15  5 = 3 18  6 = 3 21  7 = 3 24  8 = 3 27  9 = 3
20  5 = 4 24  6 = 4 28  7 = 4 32  8 = 4 36  9 = 4
25  5 = 5 28  6 = 5 35  7 = 5 40  8 = 5 45  9 = 5
30  5 = 6 36  6 = 6 42  7 = 6 48  8 = 6 54  9 = 6
35  5 = 7 42  6 = 7 49  7 = 7 56  8 = 7 63  9 = 7
40  5 = 8 48  6 = 8 56  7= 8 64  8 = 8 72  9 = 8
45  5 = 9 54  6 = 9 63  7 = 9 72  8 = 9 81  9 = 9

Cadangan Pelaksanaan Fakta Asas :


- Latihan fakta asas adalah sesuai digunakan untuk murid-murid Tahap 1
dan Tahap 2 iaitu bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Ia boleh dijalankan
sebagai aktiviti :
 latih tubi
 pemulihan
 pengukuhan
 pengayaan
- Ia boleh dijalankan dalam bentuk :
1) lisan
Contoh :
Congakan
(di mana guru akan membaca soalan fakta asas dan murid-murid akan
menjawab dengan spontan secara lisan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

2) separa lisan dan bertulis


Contoh :
Congakan
(di mana guru akan membaca soalan fakta asas dan murid-murid
akan menjawab dengan menulis jawapan sahaja dalam buku latihan
khas untuk congakan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

3) bertulis
Contoh :
i. Congakan
(di mana guru akan menunjukkan kad imbasan soalan fakta asas dan
murid-murid akan menjawab dengan menulis jawapan sahaja dalam
buku latihan khas untuk congakan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

ii. Lembaran kerja


(di mana murid akan menyelesaikan soalan fakta asas yang
disediakan dalam lembaran kerja)
- sesuai dijalankan selepas murid menyelesaikan latihan yang telah
diberikan oleh gurunya atau di akhir pengajaran/pembelajaran sebagai
kerja rumah.

iii. Pembelajaran Kendiri


(soalan-soalan fakta asas boleh dicetak di kad-kad, di mana ia boleh
diguna semula. Murid-murid dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan
dalam kad-kad tersebut dengan hanya menulis jawapan dalam buku
latihan / buku khas congakan. Mereka boleh menyemak jawapan
dengan sendiri, berpandukan kepada kad jawapan yang telah
disediakan selepas selesai menjawap soalan-soalan dalam kad-kad)
- sesuai dijalankan selepas murid menyelesaikan latihan yang telah
diberikan oleh gurunya atau di akhir pengajaran/pembelajaran sebagai
kerja rumah.

Tahap Soalan Fakta Asas :


Soalan-soalan fakta asas boleh dibentuk dalam beberapa aras yang berbeza
iaitu aras mudah, aras sederhana, aras sukar dan aras mencabar.Tujuannya
adalah untuk memudahkan pengendalian aktiviti-aktiviti latih tubi, pemulihan,
pengukuhan dan pengayaan.

Aras Mudah
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti pemulihan dan latih tubi.
Ia wajib dikuasai sebelum melangkau ke aras yang lebih sukar.
- Tidak melibatkan operasi yang lain.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + 2 = 8  1 =

6  7 = 36  6 =

Aras Sederhana
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti latih tubi dan
pengukuhan.
- Tidak melibatkan operasi yang lain.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + = 7  8 = 0
 2 = 18 30  = 5

Aras Sukar
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti latih tubi, pengukuhan
dan pengayaan.
- Ia boleh mengabungkan operasi lain dalam soalan itu sendiri.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + = 7 + 2 13  8 = 0 +

 2 = 6  2 30  = 2 + 3

Aras Mencabar
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti pengayaan.
- Ia boleh mengabungkan operasi lain dalam soalan itu sendiri.
- Bentuk soalannya “terbuka” dan semua jawapan yang betul boleh
diterima.
Contoh :
5 + = + 2 + = 6

 2 =  4 12  =

 4 = 6 +  9 =

56  =14   8 =