Anda di halaman 1dari 8

PENGUASAAN FAKTA ASAS

Pengenalan :
Dalam pengajaran dan pembelajaran Matematik , ada tiga langkah utama
dalam memperkembangkan kefahaman bermakna tentang operasi ke atas
nombor dan prosedur pengiraan yang berkaitan langkah-langkah ini adalah :
a) pengenalan dan perkembangan konsep operasi tambah, tolak, darab
dan bahagi.
b) Mengingati fakta asas operasi tambah, tolak, darab dan bahagi.
Penguasaan fakta asas dapat memudahkan proses pengiraan
yang melibatkan nombor-nombor yang lebih besar.
c) Memperkembangkan algoritma operasi tambah, tolak, darab dan
bahagi.

Maksud Penambahan :
Penambahan ialah operasi yang dilakukan ke atas dua nombor (dipanggil
sebagai “addends”) untuk menghasilkan nombor ketiga (dipanggil “hasil
tambah / jumlah).

Fakta Asas Tambah :


- Fakta asas tambah adalah nama yang diberikan kepada penambahan dua
nombor yang kurang daripada 10, dan hasilnya dalam lingkungan 18.
- Terdapat 100 fakta asas tambah yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Tambah (Sifir Tambah)


+0 +1 +2 +3 +4
0 +0 = 0 0+1=1 0+2=2 0 + 3 =3 0+4=4
1 +0 = 1 1+1=2 1+2=3 1+3=4 1+4 =5
2 +0 = 2 2+1=3 2+2=4 2+3=5 2+4=6
3 +0 = 3 3+1=4 3+2=5 3+3=6 3+4=7
4 +0 = 4 4+1=5 4+2=6 4+3=7 4+4=8
5 +0 = 5 5+1=6 5+2=7 5+3=8 5+4=9
6 +0 = 6 6+1=7 6+2=8 6+3=9 6 + 4 = 10
7 +0 = 7 7+1=8 7+2=9 7+ 3 = 10 7+ 4 = 11
8 + 0 =8 8+1=9 8 + 2 = 10 8 + 3 = 11 8 + 4 = 12
9 +0 = 9 9+ 1 = 10 9 + 2 = 11 9 + 3 = 12 9 + 4 = 13

+5 +6 +7 +8 +9
0+5=5 0+6=6 0+7=7 0+8=8 0+9=9
1+5=6 1+6 =7 1+7=8 1+8=9 1 + 9 = 10
2+5=7 2+6=8 2+7=9 2 + 8 = 10 2 + 9 = 11
3+5=8 3+6=9 3 + 7 = 10 3 + 8 = 11 3 + 9 = 12
4+5=9 4 + 6 = 10 4 + 7 = 11 4 + 8 = 12 4 + 9 = 13
5 + 5 = 10 5 + 6 = 11 5 + 7 = 12 5 + 8 = 13 5 + 9 = 14
6 + 5 = 11 6 + 6 = 12 6 + 7 = 13 6 + 8 = 14 6 + 9 = 15
7+ 5 = 12 7+ 6 = 13 7+ 7 = 14 7+ 8 = 15 7+ 9 = 16
8 + 5 = 13 8 + 6 = 14 8 + 7 = 15 8 + 8 = 16 8 + 9 = 17
9 + 5 = 14 9 + 6 = 15 9 + 7 = 16 9 + 8 = 17 9 + 9 = 18

Maksud Penolakan :
Penolakan boleh dimaksudkan sebagai tindakan mengasingkan atau
mengurangkan. Oleh itu ia boleh dianggap sebagai operasi songsang kepada
penambahan.

Fakta Asas Tolak :


- Fakta asas tolak adalah nama yang diberikan kepada penolakan dua
nombor iaitu
a) nombor 1 digit daripada nombor 1 digit atau
b) nombor 1 digit daripada nombor 2 digit (dalam lingkungan 18)
dan hasilnya kurang daripada 10.
- Terdapat 100 fakta asas tolak yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Tolak (Sifir Tolak)


− 0 − 1 − 2 − 3 − 4
0 −0 = 0 1 −1 = 0 2 −2 = 0 3 −3 = 0 4 −4 = 0
1 −0 = 1 2 −1 = 1 3 −2 = 1 4 −3 = 1 5 −4 = 1
2 −0 = 2 3 −1 = 2 4 −2 = 2 5 −3 = 2 6 −4 = 2
3 −0 = 3 4 −1 = 3 5 −2 = 3 6 −3 = 3 7 −4 = 3
4 −0 = 4 5 −1 = 4 6 −2 = 4 7 −3 = 4 8 −4 = 4
5 −0 = 5 6 −1 = 5 7 −2 = 5 8 −3 = 5 9 −4 = 5
6 −0 = 6 7 −1 = 6 8 −2 = 6 9 −3 = 6 10 − 4 = 6
7 −0 = 7 8 −1 = 7 9 −2 = 7 10 − 3 = 7 11 − 4 = 7
8 −0 = 8 9 −1 = 8 10 − 2 = 8 11 − 3 = 8 12 − 4 = 8
9 −0 = 9 10 − 1 = 9 11 − 2 = 9 12 − 3 = 9 13 − 4 = 9

− 5 − 6 − 7 − 8 − 9
5 −5 = 0 6 −6 = 0 7 −7 = 0 8 −8 = 0 9 −9 = 0
6 −5 = 1 7 −6 = 1 8 −7 = 1 9 −8 = 1 10 − 9 = 1
7 −5 = 2 8 −6 = 2 9 −7 = 2 10 − 8 = 2 11 − 9 = 2
8 −5 = 3 9 −6 = 3 10 − 7 = 3 11 − 8 = 3 12 − 9 = 3
9 −5 = 4 10 − 6 = 4 11 − 7 = 4 12 − 8 = 4 13 − 9 = 4
10 − 5 = 5 11 − 6 = 5 12 − 7 = 5 13 − 8 = 5 14 − 9 = 5
11 − 5 = 6 12 − 6 = 6 13 − 7 = 6 14 − 8 = 6 15 − 9 = 6
12 − 5 = 7 13 − 6 = 7 14 − 7 = 7 15 − 8 = 7 16 − 9 = 7
13 − 5 = 8 14 − 6 = 8 15 − 7 = 8 16 − 8 = 8 17 − 9 = 8
14 − 5 = 9 15 − 6 = 9 16 − 7 = 9 17 − 8 = 9 18 − 9 = 9

Maksud Pendaraban :
Pendaraban boleh dimaksudkan sebagai tindakan menghubungkan antara
set-set (kumpulan-kumpulan), sama seperti maksud penambahan.
Perbezaanya dengan penambahan ialah setiap set mempunyai nombor
kardinal yang sama.

Fakta Asas Darab :


- Fakta asas darab adalah nama yang diberikan kepada pendaraban dua
nombor yang kurang daripada 10 dan hasilnya tidak lebih daripada 81.
- Terdapat 100 fakta asas darab yang perlu diingati oleh murid.

Senarai Fakta Asas Darab (Sifir Darab)


× 0 × 1 × 2 × 3 × 4
0× 0=0 0× 1=0 0× 2=0 0× 3=0 0× 4=0
1× 0=0 1× 1=1 1× 2=2 1× 3=3 1× 4=4
2× 0=0 2× 1=2 2× 2=4 2× 3=6 2× 4=8
3× 0=0 3× 1=3 3× 2=6 3× 3=9 3 × 4 = 12
4× 0=0 4× 1=4 4× 2=8 4 × 3 = 12 4 × 4 = 16
5× 0=0 5× 1=5 5 × 2 = 10 5 × 3 = 15 5 × 4 = 20
6× 0=0 6× 1=6 6 × 2 = 12 6 × 3 = 18 6 × 4 = 24
7× 0=0 7× 1=7 7 × 2 = 14 7 × 3 = 21 7 × 4 = 28
8× 0=0 8× 1=8 8 × 2 = 16 8 × 3 = 24 8 × 4 = 32
9× 0=0 9× 1=9 9 × 2 = 81 9 × 3 = 27 9 × 4 = 26

× 5 × 6 × 7 × 8 × 9
0× 5=0 0× 6=0 0× 7=0 0× 8=0 0× 9=0
1× 5=5 1× 6=6 1× 7=7 1× 8=8 1× 9=9
2 × 5 = 10 2 × 6 = 12 2 × 7 = 14 2 × 8 = 16 2 × 9 = 18
3 × 5 = 15 3 × 6 = 18 3 × 7 = 21 3 × 8 = 24 3 × 9 = 27
4 × 5 = 20 4 × 6 = 24 4 × 7 = 28 4 × 8 = 32 4 × 9 = 36
5 × 5 = 25 5 × 6 = 30 5 × 7 = 35 5 × 8 = 40 5 × 9 = 45
6 × 5 = 30 6 × 6 = 36 6 × 7 = 42 6 × 8 = 48 6 × 9 = 54
7 × 5 = 35 7 × 6 = 42 7 × 7 = 49 7 × 8 = 56 7 × 9 = 63
8 × 5 = 40 8 × 6 = 48 8 × 7 = 56 8 × 8 = 64 8 × 9 = 72
9 × 5 = 45 9 × 6 = 54 9 × 7 = 63 9 × 8 = 72 9 × 9 = 81

Maksud Pembahagian :
Pembahagian adalah operasi yang melibatkan memecah satu set (kumpulan)
objek-objek kepada beberapa set (kumpulan) yang lebih kecil, yang
mengandungi bilangan objek yang sama banyak.

Fakta Asas Bahagi :


- Fakta asas bahagi adalah nama yang diberikan kepada pembahagian
nombor iaitu
a) nombor 1 digit dengan nombor 1 digit
b) nombor 2 digit (tidak lebih daripada 81) dengan 1 digit
dan hasilnya kurang daripada 10 tanpa baki.
- Terdapat hanya 90 fakta asas bahagi yang perlu diingati kerana sifir
bahagi 0 adalah tidak terlibat.

Senarai Fakta Asas Bahagi (Sifir Bahagi)


÷ 0 ÷ 1 ÷ 2 ÷ 3 ÷ 4
0÷1=0 0÷2=0 0÷3=0 0÷ 4=0
1÷ 1 = 1 2÷ 2=1 3÷ 3=1 4÷ 4=1
2 ÷ 1 =2 4÷ 2=2 6÷ 3=2 8÷ 4=2
3÷1=3 6÷ 2=3 9÷ 3=3 12 ÷ 4 = 3
4÷1=4 8÷ 2=4 12 ÷ 3 = 4 16 ÷ 4 = 4
5÷ 1=5 9÷2 =5 15 ÷ 3=5 20 ÷ 4=5
6÷ 1=6 10 ÷ 2 = 6 18 ÷ 3=6 24 ÷ 4=6
7÷ 1=7 12 ÷ 2 = 7 21 ÷ 3=7 28 ÷ 4=7
8÷1=8 14 ÷ 2 = 8 24 ÷ 3=8 32 ÷ 4=8
9÷ 1=9 16 ÷ 2 = 9 27 ÷ 3 = 9 36 ÷ 4 = 9

Tidak ada sifir ÷ 0 kerana ia akan menghasilkan jawapan infiniti (tidak terkira)

÷ 5 ÷ 6 ÷ 7 ÷ 8 ÷ 9
0÷ 5=0 0÷ 6=0 0÷7=0 0÷ 8=0 0÷ 9=0
5÷ 5=1 6÷ 6=1 7÷ 7=1 8÷ 8=1 9÷ 9=1
10 ÷ 5 = 2 12 ÷ 6 = 2 14 ÷ 7 = 2 16 ÷ 8 = 2 18 ÷ 9 = 2
15 ÷ 5 = 3 18 ÷ 6 = 3 21 ÷ 7 = 3 24 ÷ 8 = 3 27 ÷ 9 = 3
20 ÷ 5 = 4 24 ÷ 6 = 4 28 ÷ 7 = 4 32 ÷ 8 = 4 36 ÷ 9 = 4
25 ÷ 5 = 5 28 ÷ 6 = 5 35 ÷ 7 = 5 40 ÷ 8 = 5 45 ÷ 9 = 5
30 ÷ 5 = 6 36 ÷ 6 = 6 42 ÷ 7 = 6 48 ÷ 8 = 6 54 ÷ 9 = 6
35 ÷ 5 = 7 42 ÷ 6 = 7 49 ÷ 7 = 7 56 ÷ 8 = 7 63 ÷ 9 = 7
40 ÷ 5 = 8 48 ÷ 6 = 8 56 ÷ 7= 8 64 ÷ 8 = 8 72 ÷ 9 = 8
45 ÷ 5 = 9 54 ÷ 6 = 9 63 ÷ 7 = 9 72 ÷ 8 = 9 81 ÷ 9 = 9

Cadangan Pelaksanaan Fakta Asas :


- Latihan fakta asas adalah sesuai digunakan untuk murid-murid Tahap 1
dan Tahap 2 iaitu bermula dari tahun 1 hingga tahun 6. Ia boleh dijalankan
sebagai aktiviti :
• latih tubi
• pemulihan
• pengukuhan
• pengayaan
- Ia boleh dijalankan dalam bentuk :
1) lisan
Contoh :
Congakan
(di mana guru akan membaca soalan fakta asas dan murid-murid akan
menjawab dengan spontan secara lisan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

2) separa lisan dan bertulis


Contoh :
Congakan
(di mana guru akan membaca soalan fakta asas dan murid-murid
akan menjawab dengan menulis jawapan sahaja dalam buku latihan
khas untuk congakan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

3) bertulis
Contoh :
i. Congakan
(di mana guru akan menunjukkan kad imbasan soalan fakta asas dan
murid-murid akan menjawab dengan menulis jawapan sahaja dalam
buku latihan khas untuk congakan)
- sesuai dijalankan di awal pengajaran/ pembelajaran atau semasa set
induksi.

ii. Lembaran kerja


(di mana murid akan menyelesaikan soalan fakta asas yang
disediakan dalam lembaran kerja)
- sesuai dijalankan selepas murid menyelesaikan latihan yang telah
diberikan oleh gurunya atau di akhir pengajaran/pembelajaran sebagai
kerja rumah.

iii. Pembelajaran Kendiri


(soalan-soalan fakta asas boleh dicetak di kad-kad, di mana ia boleh
diguna semula. Murid-murid dikehendaki menyelesaikan soalan-soalan
dalam kad-kad tersebut dengan hanya menulis jawapan dalam buku
latihan / buku khas congakan. Mereka boleh menyemak jawapan
dengan sendiri, berpandukan kepada kad jawapan yang telah
disediakan selepas selesai menjawap soalan-soalan dalam kad-kad)
- sesuai dijalankan selepas murid menyelesaikan latihan yang telah
diberikan oleh gurunya atau di akhir pengajaran/pembelajaran sebagai
kerja rumah.

Tahap Soalan Fakta Asas :


Soalan-soalan fakta asas boleh dibentuk dalam beberapa aras yang berbeza
iaitu aras mudah, aras sederhana, aras sukar dan aras mencabar.Tujuannya
adalah untuk memudahkan pengendalian aktiviti-aktiviti latih tubi, pemulihan,
pengukuhan dan pengayaan.

Aras Mudah
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti pemulihan dan latih tubi.
Ia wajib dikuasai sebelum melangkau ke aras yang lebih sukar.
- Tidak melibatkan operasi yang lain.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + 2 = 8 −1 =

6 × 7 = 36 ÷ 6 =

Aras Sederhana
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti latih tubi dan
pengukuhan.
- Tidak melibatkan operasi yang lain.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + = 7 −8 = 0
× 2 = 18 30 ÷ = 5

Aras Sukar
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti latih tubi, pengukuhan
dan pengayaan.
- Ia boleh mengabungkan operasi lain dalam soalan itu sendiri.
- Jawapannya adalah tetap.
Contoh :
3 + = 7 + 2 13 − 8 = 0 +

× 2 = 6 −2 30 ÷ = 2 + 3

Aras Mencabar
- Soalan dalam aras ini adalah sesuai untuk aktiviti pengayaan.
- Ia boleh mengabungkan operasi lain dalam soalan itu sendiri.
- Bentuk soalannya “terbuka” dan semua jawapan yang betul boleh
diterima.
Contoh :
5 + = + 2 + = 6

− 2 = × 4 12 − =

× 4 = 6 + × 9 =

56 ÷ =14 − ÷ 8 =