Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Pengajaran Harian ( Wang )

Rancangan Pengajaran Harian


Tarikh / Hari : 2 - 6 2014 / Rabu
Masa : 2.50 3.50p.m. ( 60 minit )
Kelas : 2 H
Bil. Pelajar : 30 orang
Mata pelajaran : Matematik
Bidang : Nombor Dan Operasi
Tajuk : Wang Hingga RM100
Standard Kandungan : Murid dibimbing untuk :
8.1 Mengenal dan menyebut nilai mata wang Malaysia.
Standard Pembelajaran : Murid berupaya untuk :
( i ) Mengenal pasti mata wang kertas RM50 dan RM100.
( ii ) Menyatakan gabungan beberapa keping wang yang
memberikan jumlah nilai yang tertentu hingga RM100.
Nilai : Bekerjasama, ketelitian, cermat dan kekemasan.Langkah / Masa
Isi
Pelajaran
Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan
Aktiviti Guru Aktiviti Murid
Permulaan /
Mencungkil idea
(5 min)
Mengenal pasti mata wang
kertas RM50 dan RM1000.
a).Guru tunjukkan beberapa keping contoh wang
kertas yang bernilai RM1, RM5, RM10, RM50
dan RM100.

(i) Apakah yang kamu lihat?
(ii) Sebutka nilai-nilai wang kertas yang kamu
lihat?
b).Minta murid A mengambil contoh wang yang
bernilai RM50 dan RM100.

(i) Apakah nilai wang yang diambil oleh murid
A?

(ii) Apakah perbezaan ciri-ciri wang kertas
RM100 dan RM50?
Murid menjawab
soalan guru
berdasarkan
pengalaman dan
pengetahuan sedia
ada mereka.

(i) Wang kertas
Malaysia.
(ii) RM1, RM2, RM5,
RM10, RM50, RM100.
b). Murid A ambil
contoh wang kertas
yang bernilai RM50
dan RM100.
(i) Murid-murid lain
menyatakan nilai
wang yang
ditunjukkan.
(ii) Contoh jawapan :
warna RM100= ungu,
warna RM50=hijau
muda.

Strategi/
Teknik:
Penyoalan
seluruh kelas
mengguna-kan
Kartun Konsep.
Contoh-contoh
wang kertas
Malaysia.
Menstruktur/
Menstruktur semula
(40 min
1. Menyatakan gabungan
beberapa keping wang
yang memberi jumlah nilai
yang tertentu hingga
RM100.2. Membentuk gabungan
beberapa keping wang
mengikut jumlah wang
yang tertentu hingga
Rm100.

a). Membahagikan murid kepada 5 kumpulan.


b). Setiap kumpulan diberikan wang contoh
pelbagai nilai.


c). Guru menyebut niali tertentu.
Contoh:

Kumpulan A :
RM5+RM5+RM10+RM10+RM10+RM10=RM50.

Kumpulan B : RM5+RM5+RM10+RM10+
RM10+RM10+RM10+ RM10=RM70.
a). Guru mengagihkan contoh wang kertas yang
pelbagai nilai dan kad manila pada setiap
kumpulan.b).Guru mempamerkan pelbagai jenis nilai di
atas papan tulis.

a). Membentuk
kumpulan yang
diarahkan guru.

b). Ketua kumpulan
diminta mengambil
sampul yang berisi
pelbagai nilai wang.

c). Gabungkan wang
kertas untuk
membentuk nilai yang
disebut.
Murid dalam setiap
kumpulan
menyatakan
gabungan nilai wang
kertas yang mereka
pilih bagi membentuk
nilai yang dikehendaki
guru.


a). Murid hendaklah
mengunting dan
menampalka contoh
wang di atas kad
manila mengikut nilai
yang dipamerkan
pada papan
tulis.

b).Ketua kumpulan
mempamerkan hasil
kerja.Sikap murid :
Penglibat-
an yang aktif.

Aplikasi Idea ( 10
minit )
Memadankan nilai wang
dengan gabungan wang
kertas yang betul.
a). Guru membahagikan murid kepada 4
kumpulan.
b). Murid diberi kad nilai wang dan contoh wang
kertas pelbagai nilai.
( i ). Murid
dikehendaki
memadankan kad nilai
wang dengan
gabungan contoh
wang yang betul.
( ii ). Ketua kumpulan
mempamerkan hasil
jawapan mereka yang
betul kepada
kumpulan lain.
Nilai dan
sikap : Bekerjasa-
ma, ketelitian,
cermat,
kekemasan
Refleksi /
Penutup ( 5 minit )
Lembaran kerja sebagai
pengukuhan. ( Lembaran
kerja 1 ).
a). Guru mengedarkan lembaran kerja sebagai
latihan di dalam kelas.
b). Guru membantu murid menyiapkan latihan
Murid menyiapkan
latihan yang diberikan
guru.