Anda di halaman 1dari 14

Disediakan oleh:

AHMAD FATHULLAH BIN AZMI


SYED AKHIMULLAH SYED SAIDE ALAANBIA
FATIN SYAHIRAH BINTI SHAMSUDDIN
NUR HIDAYAH BINTI ZAHARI
Kaedah ini memerlukan murid- murid menyebut perkataan yang
disebut guru terdahulu setelah diperlihatkan gambar atau perkataan
tersebut.
Dinamakan kaedah seluruh perkataan kerana pelajaran dimulakan dengan
memperkenalkan perkataan dan bukannya huruf dan suku kata
Dinamakan kaedah pandang dan sebut kerana aktiviti utamanya ialah
memandang gambar atau perkataan dahulu dan diikuti aktiviti menyebut
Menurut
Juriah Long
(1994)
Perkataan diperkenalkan oleh murid- murid menggunakan kad
kad perkataan.
Semasa kad-kad diimbasi, murid murid menyebut perkataan
beberapa kali.
Perkara yang dipandang ialah objek yang terdapat pada bahan
bantu belajar
Manakala yang disebut ialah perkataan pada bahan yang
ditunjukkan.
kaedah pandang sebut
Menyebut perkataan
Mencerakinkan perkataan
Membina dan membaca ayat
Membina perkataan dan menyebut semula
perkataan yang sama
1. Menyebut perkataan
Langkah-langkah :
Menggunakan kad imbasan
Kaedah : guru menyebut perkataan pada kad imbasan dan murid
akan menyebutnya secara kelas atau kumpulan
Murid diajar menyebut dan membacanya
Misalnya: guru menunjukkan kad perkataan buku terlebih dahulu.
Kemudian murid disuruh menyebut perkataan yang ditunjukkan.

Latihan menyebut perkataan
2. Mencerakinkan perkataan menjadi
suku kata
Contoh :
a)b)
bo la bola
cawan
ca
wan
3. Membina perkataan dan menyebut semula perkataan yang
sama
Contoh :


ba
ru
gu
wan ka kawan
guru
baju
ju
+
+
+
=
=
=
4. Membina dan membaca ayat
1. Rangsang murid murid untuk membina
ayat-ayat yang mudah
1. Ibu makan nasi.
2. Ibu dan nenek makan nasi
3. Ibu dan nenek makan nasi di meja makan
Contoh :
2. Selepas murid-murid membina ayat, ajar mereka membaca ayat yang
dibina
Kelebihan kaedah pandang dan sebut
Murid-murid memahami apa yang mereka baca dan ini dapat
mengelakkan mereka merasa bosan.
Mengecam huruf dan menghafaz bunyi akan berkesan sekiranya murid-
murid telah menguasai sejumlah perkataan
Menurut Goodman : Pengalaman pembacaan murid akan lebih bermakna
jika yang dibacanya merupakan sesuatu yang telah dikenali atau diketahui
mereka.

1. Kanak-kanak cuba mengecam dan membaca perkataan dengan cara meneka dari
bentuknya.
2. Kanak-kanak tidak dapat mengguna kemahiran membaca perkataan yang lalu untuk
membaca perkataan baru.
3. Murid perlu mengecam dan menghafal banyak perkataan sebelum ia boleh
membaca sesuatu cerita.
4. Murid pandai menyebut perkataan tetapi tidak pandai mengeja
Model zoo
Bahan- bahan :
Gabus,lidi, gambar haiwan, kadbod, tisu, kertas warna
mengenal pasti perkataan/nama dengan memandang
objek
Setelah murid dapat mengenal pasti objek, murid akan
menyebut perkataan tanpa mengeja.
Pada peringkat permulaan, perkataan yang ditunjukkan
disertakan dengan gambar
Strategi :
berpusatkan bahan
Pendekatan :
tematik
Kaedah :
terus
Teknik :
bercerita