Anda di halaman 1dari 2

30

MASA
PERKARA
JANUARI FEBRUARI MAC APRIL
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
1.0 PENDAHALUAN
1.1 Refleksi Pengajaran dan
Pembelajaran Lalu

2.0 FOKUS KAJIAN/ISU KEPRIHATINAN
2.1Isu Kajian

2.2Refleksi Sorotan Literatur


3.0 OBJEKTIF KAJIAN/SOALAN KAJIAN
3.1Objektif Kajian dan Soalan Kajian

4.0 KUMPULAN SASARAN


5.0 CADANGAN TINDAKAN
5.1 Perancangan Tindakan

5.2 Prosedur Cara Mengumpul Data


5.3 Perancangan Cara Menganalisis Data
5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan


6.0 RUJUKAN DAN LAMPIRAN


31

Cuti penggal (28 Mei 2014 21 Jun 2014)

MASA


PERKARA
JULAI OGOS SEPTEMBER OKTOBER
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4
7.0 PELAKSANAAN KAJIAN TINDAKAN
8.0 PENGUMPULAN DATA KAJIAN
TINDAKAN

9.0 ANALISIS DATA
10.0 PENULISAN SEMULA KAJIAN
TINDAKAN

11.0 PENJILIDAN KAJIAN TINDAKAN