Anda di halaman 1dari 5

1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN


(PENDIDIKAN ISLAM TAHUN 4)

Mata Pelajaran : Pendidikan Islam (Ibadah)
Darjah : 4 Canggih
Tarikh/Hari : 10 Januari 2014/Isnin
Masa : 8.30 pagi 9.00 pagi (30 minit.)
Bilangan Pelajar: 30 Orang (10 lelaki : 20 perempuan)
Tajuk : Bersuci daripada najis (Ibadah)
Standard Kandungan : 4.1. Memahami dan mengamalkan cara bersuci daripada najis :
- Mukhaffafah
- Mutawassitah
- Mugallazhah
Standard Pembelajaran : 4.1.1. Menerangkan erti najis
4.1.2. Menjelaskan pengertian najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah
4.1.3. Menerangkan cara-cara bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitah dan mughallazah
Objektif : 1. Murid dapat mengenal jenis-jenis najis dengan baik berserta pengertiannya selepas diterangkan oleh guru.
2. Murid dapat menyebut contoh jenis najis sekurang-kurangnya satu contoh daripada setiap jenis najis.
3. Murid dapat mengaplikasikan cara menyucikan najis sekurang-kurangnya satu jenis najis dengan betul.
2

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah dapat membezakan benda-benda yang bersih dan kotor
Kemahiran berfikir : 1. Murid dapat membezakan setiap jenis najis.
2. Murid dapat menyebut langkah cara membasuh najis dengan betul.
Gabungjalin : Akhlak - Beradab dan bertatatertib semasa melakukan aktiviti
Penyerapan : Teknologi Maklumat Komunikasi (TMK)
Penerapan nilai : 1. Kesungguhan : Murid-murid bersungguh-sungguh melakukan aktiviti
2. Ketekunan Murid-murid tekun dan fokus pada bahan pembelajaran
Nilai tambah (E.M.K) : 1.Teknologi Maklumat
-Penggunaan Video dan Aplikasi
2. Keusahawanan
E.K 14 Daya kreativiti dan Inovasi (Murid dapat berfikir dan menyumbang idea)
E.K 1.9 Berkeupayaan memimpin (Bekerjasama dan mempunyai daya saing untuk menghasilkan kerja secara berkumpulan)
Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran, pelajar dapat :
1. Menyatakan jenis-jenis najis dan alat-alat bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitoh dan mughallazah dengan betul.
2. Menerangkan cara bersuci daripada najis mukhaffafah, mutawassitoh dan mughallazah dengan betul.
3. Menyenaraikan contoh bagi setiap kategori najis dengan betul.
Kaedah Pembelajaran : 1) Penerangan
2) Bersoal jawab
3

3) Sumbangsaran
4) Perbincangan
Alat Bantu Mengajar : Laman web weebly, Video, Persembahan power point, Wondershare quiz
KBKK : 1) Menjana idea
2) Bandingbeza
Langkah/masa Isi pelajaran Aktiviti pengajaran dan pembelajaran catatan
Aktiviti guru Aktiviti murid
Muqaddimah
2 minit
1.Guru memasuki kelas dan memberi
salam.

2. Guru menyuruh murid membaca doa
sebelum belajar dan mengucap dua
kalimah syahadah.
1. Murid menjawab salam.

2. Murid membaca doa sebelum
belajar dan mengucap dua kalimah
syahadah.

Fasa
Persediaan
-3 minit
Video kartun
mengenai
pembahagian najis.


1. Guru menayangkan video berkenaan
pembahagian najis.
2. Guru mengarahkan murid untuk
focus pada video kartun tersebut.
3. Guru menyoal murid tentang isi
yang difokuskan dalam video.
4. Guru mengaitkan video dengan isi
pelajaran.

1. murid menonton video berkenaan
najis yang ditayangkan oleh guru.
2. murid menyumbang saran isi yang
difokuskan dalam video tersebut.


ABM : video kartun
berkenaan najis.KBKK : Menjana idea
4

Langkah 1
8 minit


Jenis-jenis najis:
1.Najis Mukhaffafah
2.Najis mutawassitoh
3.Najis mughallazah

1. Guru memberi penerangan tentang
maksud najis-najis berikut berdasarkan
Power Point di laman web:
1. Najis Mukhaffafah
2.Najis mutawassitoh
3.Najis mughallazah

1. Mendengar penerangan
BBM : Persembahan power
point.


2. Guru meminta murid menyebut
kembali maksud najis.
2. Murid menyebut kembali maksud
setiap pembahagian najis.
3. Guru menyuruh murid menjawab
soalan yang dibina dalam bentuk
Power Point di laman web.

3. Menjawab soalan berkenaan nama
najis dengan pengertiannya
Fasa
Perkembangan
6 minit
Cara membersihkan
najis :
1.Najis Mukhaffafah
2.Najis mutawassitoh
3.Najis mughallazah
1. Menunjukkan video - cara
membersihkan najis najis tersebut.
BBM : Video
2. Murid diminta menyebut kembali
langkah-langkah membersihkan najis
yang dipelajari dan bahan yang
digunakan untuk membersihkan najis.
3. Meminta murid membuat banding
beza cara membersihkan najis-najis
tersebut.

2. Menyebut langkah dan bahan yang
digunakan untuk membersihkan
setiap najis .

3. Murid membuat banding beza cara
membersihkan najis-najis tersebut
KBKK : membanding beza.
5

Langkah 3
8 minit

Mengkelaskan contoh-
contoh najis mengikut
kategorinya.

1. Mengarahkan semua murid
membuka laman web.

2. Murid diminta menjawab soalan
kuiz jenis dan contoh najis yang
disediakan dan menghantar jawapan ke
e-mail guru dengan menekan butang
submit. Guru akan dapat mengetahui
keputusan setiap murid setelah
membuka e-mail.
3. Membantu murid membuat
rumusan.
1. Murid membuka laman web dan
klik pada fasa tindakan yang mana
akan membuka page Quiz Time !.

2. Murid menjawab soalan yang telah
diajukan di dalam kuiz jenis dan
contoh najis tersebut dan menekan
butang submit setelah menjawab
semua soalan tersebut.

BBM : Wondershare quiz

KBKK : Mengkelas dan
membanding beza.

Penutup
3 minit
Peneguhan isi
pelajaran
Membimbing murid menyebut kembali
isi pelajaran

Guru menasihati murid supaya sentiasa
menjaga kebersihan diri.
Murid menyebut kembali maksud
najis-najis ,bahan yang digunakan
dan langkah-langkah membersihkan
najis mukhaffafah, mutawassitah dan
mughallazah.

Anda mungkin juga menyukai