Anda di halaman 1dari 2

Isikan jawapan di dalam jadual mengikut komponen elektronik yang betul.

[6 MARKAH]


BAHAN KEGUNAAN
Pemegang mentol Memegang mentol
Wayar
Membuat penyambungan dan mengalirkan arus
elektrik
Pemegang bateri Memegang atau meletakkan bateri


BIL BAHAN KEGUNAAN1
Nama:

Kegunaan:
2
Nama:

Kegunaan:
3
Nama:

Kegunaan:[4 MARKAH]
Jadual di bawah menunjukkan anggaran kos projek. Hitung dan isikan jawapan di dalam jadual
tersebut. [10 MARKAH]

[10 MARKAH]