Anda di halaman 1dari 1

Pengetua,

SMK Bukit Rangin,


25150 Kuantan. Tarikh : ....................................

Permohonan Mengeluarkan Wang Biasiswa

i. Nama Murid : ............................................................................................................

ii. Tingkatan : ............................................................................................................

iii. No. Kad Pengenalan : ............................................................................................................

iv. No. Telefon Ibu/ Bapa : ............................................................................................................

iv. No. Biasiswa : ............................................................................................................

v. No. Buku Akaun : ............................................................................................................

vi. Jumlah wang yang diperlukan : RM ......................................................................................................

(Ringgit Malaysia : ...........................................................................................................)

vii. Tujuan wang dikeluarkan :-

a. RM

b. RM

c. RM

JUMLAH RM

...................................................... ......................................................
Tandatangan Murid Tandatangan Ibu Bapa

No. KP : No. KP :

1. Permohonan diluluskan / tidak diluluskan.

2. Buku Akaun Bank mesti dikembalikan pada .............................................................................................

...................................................... Tarikh : .........................................


Tandatangan Guru Biasiswa

Nota :

i. Buku akaun bank hendaklah disimpan di sekolah selama murid masih bersekolah.
ii. Murid pada setiap masa tertakluk kepada syarat-syarat pemberian biasiswa. Sekiranya murid didapati melanggar mana-mana
syarat pemberian biasiswa, pembayaran biasiswa akan digantung atau diberhentikan.

Anda mungkin juga menyukai