No.Tel. : 09-5366235 No.Faks : 09-5361457 E-mel : cea4081@yahoo.

com

Dokumen Murid Berpindah / Berhenti Sekolah (Menengah Atas) (untuk perhatian Guru Kelas : ....................................…………………………………………………) Nama Murid Sekolah baru
Bil. (Bulatkan yang berkenaan)

: …………………………………………… : ……………………………………………
Dokumen

Kelas : …………………….......….. Tarikh berpindah : ……..........……
Tandatangan Guru Catatan

Tindakan (Nama Guru)

1 2

Fail Peribadi (Kad 001) Kad Rawatan Pergigian -S/u J/k Kesihatan (bilik rawatan/kesihatan) Ting. 4 (Tak. 1 : Apr – Jun/ Tak. 2 : Jul – Sep) Ting. 5 (Tak. 3 : Jan – Mac) Ting. 4 (Tak. 1 : Apr – Jun/ Tak. 2 : Jul – Sep) Ting. 5 (Tak. 3 : Jan – Mac) Ting. 4 (Jan – Okt) Ting. 5 (Jan – Jun) Guru kokurikulum -borang pelajar pindah

3

ULBS Bahasa Melayu

4

ULBS Bahasa Inggeris

5 6 7 8 9 10 11 12 13

PEKA (Sains) -Buku Rekod Kokurikulum -Sijil Kokurikulum Buku Akaun Biasiswa (bagi penerima biasiswa) Rekod Kemajuan Akademik Bayaran Majalah (RM10.00) Saham Koperasi (RM10.00) Cetakan Sistem Maklumat Murid (SMM) Dokumen lain : …………………………………………. Dokumen lain : ………………………………………….

-Bendahari Koperasi -Guru Data

Pastikan murid memulangkan/ menyelesaikan (jika berkaitan): a. Buku-buku Skim Pinjaman Buku Teks b. Buku pinjaman Pusat Sumber Sekolah c. Hutang : ……………………………….……. d. Lain-lain : …………………………………….

Dokumen murid hendaklah diserahkan kepada ……………………………………………… sebelum atau pada ……………………………………….…… untuk tindakan selanjutnya. Sekian, terima kasih. Yang menurut perintah, Akuan penerimaan dokumen oleh murid / penjaga

Tandatangan : …………………………………................... (Nama No. Telefon Tarikh : : : )