Anda di halaman 1dari 1

No.Tel.

: 09-5366235
No.Faks : 09-5361457
E-mel : cea4081@yahoo.com

Dokumen Murid Berpindah / Berhenti Sekolah (Menengah Atas)


(untuk perhatian Guru Kelas : ....................................…………………………………………………)
Nama Murid : …………………………………………… Kelas : …………………….......…..
Sekolah baru : …………………………………………… Tarikh berpindah : ……..........……

Bil.
Tindakan
(Bulatkan yang Dokumen Tandatangan Guru Catatan
(Nama Guru)
berkenaan)

1 Fail Peribadi (Kad 001)

-S/u J/k Kesihatan (bilik


2 Kad Rawatan Pergigian
rawatan/kesihatan)
Ting. 4 (Tak. 1 : Apr –
3 ULBS Bahasa Melayu Jun/ Tak. 2 : Jul – Sep)
Ting. 5 (Tak. 3 : Jan –
Mac)
Ting. 4 (Tak. 1 : Apr –
4 ULBS Bahasa Inggeris Jun/ Tak. 2 : Jul – Sep)
Ting. 5 (Tak. 3 : Jan –
Mac)
Ting. 4 (Jan – Okt)
5 PEKA (Sains)
Ting. 5 (Jan – Jun)
-Buku Rekod Kokurikulum
6 Guru kokurikulum
-Sijil Kokurikulum

7 Buku Akaun Biasiswa (bagi penerima biasiswa) -borang pelajar pindah

8 Rekod Kemajuan Akademik

9 Bayaran Majalah (RM10.00)

10 Saham Koperasi (RM10.00) -Bendahari Koperasi

11 Cetakan Sistem Maklumat Murid (SMM) -Guru Data

12 Dokumen lain : ………………………………………….

13 Dokumen lain : ………………………………………….

Pastikan murid memulangkan/ menyelesaikan (jika berkaitan):

a. Buku-buku Skim Pinjaman Buku Teks c. Hutang : ……………………………….…….

b. Buku pinjaman Pusat Sumber Sekolah d. Lain-lain : …………………………………….

Dokumen murid hendaklah diserahkan kepada ……………………………………………… sebelum atau pada

……………………………………….…… untuk tindakan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Yang menurut perintah, Akuan penerimaan dokumen oleh murid / penjaga

Tandatangan : …………………………………...................
(Nama : )
No. Telefon :
Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai