Anda di halaman 1dari 1

BORANG TEMU BUAL

Nama murid :
Tahun :
Bil. Soalan

Catatan
1 Adakah kamu faham tentang tajuk pembundaran
yang telah diajar di dalam kelas sebelum ini ?2 Apakah perasaan kamu tentang kaedah
pembundaran dengan menggunakan kit 'Easy
Rounder' yang telah diajar?3 Apakah pendapat kamu selepas mempelajari kaedah
pembundaran menggunakan kit 'Easy Rounder'?4 Adakah penggunaan kit 'Easy Rounder' dapat
membantu kamu dalam memahami konsep
pembundaran ?

Anda mungkin juga menyukai