Anda di halaman 1dari 11

PANTANG LARANG ORANG CINA SEMASA MENGANDUNG DAN

SELEPAS BERSALIN
Betapa pahit dan manisnya pengalaman berpantang bagi wanita Melayu yang
baru bersalin. Walaupun tempoh pantang selama 44 hari adalah suatu masa yang
amat menguji kesabaran, boleh dikatakan sebilangan besar wanita masih tekun dan
rela mengikut tradisi ini. Dikatakan wanita yang rajin berpantang dijamin akan
mendapatkan kembali potongan badan yang asal, menjadi sihat dan cergas seperti
sedia kala, kelihatan jelita dan mampu mengekal minat suami.
Pelbagai adat resam dan pantang larang tertentu diamalkan oleh masyarakat
Cina dalam aspek ini dan ia merangkumi peringkat sewaktu mengandung dan
selepas bersalin.
Sewaktu Mengandung
Pelbagai bentuk adat resam dan pantang larang diamalkan oleh wanita
masyarakat Cina semasa mengandung dan juga selepas bersalin untuk memastikan
bayi yang bakal lahir itu tidak ditimpa kejadian buruk seperti keguguran, kecacatan
atau kematian. Wanitawanita masyarakat Cina yang mengandung sentiasa
diberikan kawalan ketat di dalam setiap tindaktanduk dan kegiatan seharian
mereka. Dalam masyarakat Cina ibu mertua bertanggungjawab menjaga wanita
mengandung dan bukannya suami. Masyarakat Cina juga amat mementingkan anak
lelaki. !ni kerana anak lelaki boleh melanjutkan keturunan mereka melalui pewarisan
nama nenek moyang. "nak perempuan hanya menjadi milik ibu bapa buat
sementara waktu sahaja dan apabila berkahwin, mereka dianggap menjadi milik
keluarga suaminya.
Pantang Larang Sewaktu Mengandung
#erdapat banyak pantang larang yang perlu dipatuhi semasa mengandung
dan diantaranya ialah tidak dibenarkan melakukan kerjakerja seperti memaku
kerana dikhuatiri bayi yang lahir akan mengalami kecacatan. Wanita hamil juga perlu
mengawal tingkah laku seperti tidak mengeluarkan katakata kesat dan dilarang
memukul binatang. !ni bertujuan menghindari bayi dari terkena badi. Mereka juga
digalakkan bekerja supaya mudah bersalin. $ebarang kon%lik atau perselisihan perlu
dihindari supaya kandungan tidak mengalami sebarang gangguan. Memberi nama
kepada bayi yang belum lahir semasa mengandung juga adalah antara pantang
larang dalam masyarakat Cina. !ni adalah untuk mengelakkan perasaan kecewa bila
harapan tidak tercapai.
$elain itu wanita hamil tersebut tidak digalakkan terlalu kerap menggosok
perut mereka kerana bayi yang lahir kelak akan mempunyai si%at yang manja. Dari
segi penjagaan makanan, wanita yang hamil dilarang sama sekali makan makanan
yang seperti nanas dan mangga serta tidak digalakkan makan banyak kerana
ditakuti bayi akan menjadi besar dan ini akan membuatkan ibu sukar untuk bersalin.
&ntuk menentukan samada kandungan itu lelaki atau perempuan, maka masyarakat
Cina melihat bentuk perut wanita yang hamil, terutama apabila kandungan berusia
empat bulan ke atas. 'ika perut ibu agak bulat, bayi yang dikandung adalah
perempuan dan sebaliknya lelaki jika perut kelihatan tajam.
Selepas Bersalin
"datadat berikut diamalkan oleh masyarakat Cina selepas melahirkan bayi.
Berpantang
Wanitawanita Cina yang baru melahirkan anak terpaksa berpantang selama
empat puluh hari hari. !bu tidak dibenarkan mandi air sejuk kerana dibimbangi
masuk angin. Pusat bayi yang baru dilahirkan diikat dan dililit dengan sehelai kain
pada perutnya. !ni bertujuan untuk mengelakkan perut bayi dimasuki angin dan
untuk mengeringkan tali pusat. Pusat bayi yang tenggelam ke dalam adalah petanda
bagi masyarakat Cina. "nak tersebut dipercayai akan menjalani kehidupan yang
senang pada masa depan. Manakala pusat yang tersembul dikaitkan dengan hidup
yang kurang baik. Bayi yang baru lahir selalu diperhatikan bentuk %i(ikalnya oleh
orangorang tua. Mereka akan mengaitkan telinga yang lebar dan tebal sebagai
bakal menjalani kehidupan yang kaya. Masyarakat Cina mempercayai sekiranya
terdapat lebih daripada satu pusar di atas kepala, bayi akan menjadi nakal dan tidak
mendengar nasihat.
Dari segi pemakanan, masyarakat Cina menggunakan sejenis arak yang
dibuat daripada beras yang diperam dalam masakan mereka. "rak tersebut
dimasukkan bersamasama ayam, halia dan lada, kemudiannya digoreng. Masakan
panas dan pedas ini dipercayai dapat mengeluarkan angin daripada badan wanita
yang bersalin disamping menguatkan semula tenaga.
enduri
$eperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga turut mengadakan kenduri
iaitu apabila bayi mencapai umur sebulan. )uih khas yang berbentuk bulat berwarna
merah dan kuning yang berintikan kacang dan tau su serta telur yang diwarnai
merah kemudiannya diberikan kepada saudaramara yang terdekat. Mereka yang
mendapat kuih dan telur ini akan membalasnya dengan membawa hadiah berupa
pakaian bayi dan pati ayam untuk ibuibu.
Men!ukur Ra"#ut
$eperti masyarakat Melayu, masyarakat Cina juga mengamalkan adat
mencukur rambut Mereka mencukur rambut bayi kerana beranggapan rambut bayi
yang dilahirkan adalah rambut sementara. *ambut yang tumbuh semasa dalam
kandungan perlu dicukur untuk menumbuhi rambut baru. "dat ini sebagai
pengiktira%an terhadap kelahiran orang baru ke dalam masyarakat.
Me"#eri Na"a
+ama orang Cina terdiri dari , perkataan yang dimulai dengan nama
keluarga. Patah kata kedua mewakili nama segenerasi di kalangan adikberadik dan
sanaksaudara. +ama ketiga pula merupakan nama bagi panggilan diri sendiri.
$istem nama yang baik perlu mengambil kira makna , unsur -in dan -ang serta
dibuat mengikut perhitungan matematik Cina. #erdapat lima aspek penting yang
perlu diberi perhatian dalam memberi nama bayi yang baru lahir.
+ama yang diberi haruslah mengandungi maksud yang baik seperti lambang
kekayaan, kemewahan dan kesejahteraan,bunyi nama mestilah sedap didengar,
nama mestilah dibuat berdasarkan kiraan matematik iaitu angka yang terhasil tidak
bertentangan dan seelokeloknya sepadan, nama yang diberikan patut mempunyai
timbangan unsur -in dan -ang yang sama berat, nama mestilah mempunyai lima
unsur iaitu emas, air, api, tanah dan kayu serta saling melengkapi.
.leh yang demikian, nama seseorang bayi harus disusun secara seimbang
yang mengandungi unsur -in dan -ang. )egagalan memberikan nama yang baik
juga akan mempengaruhi perjalanan hidup seseorang, samada akan ditimpa
kecelakaan atau mendapat kesejahteraan.
)erumitan orang Cina memilih nama yang sesuai untuk seseorang bayi
kadangkala menyebabkan mereka mengambil masa yang agak lama, khususnya
bagi mereka yang masih terikat dengan adat yang terpaksa merujuk kepada kitab
kitab tertentu.
Makanan
$eseorang ibu yang melahirkan anak akan dijaga selama 44 hari. Masa ini
juga dikenali sebagai masa berpantang dan ibu yang baru bersalin akan dikenakan
beberapa pantang larang. Dalam tempoh ini kesihatan ibu dijaga dengan begitu rapi.
Di antara makananmakanan yang dilarang semasa dalam pantang adalah seperti
berikut/
a0 Makanan yang boleh menyebabkan gatal seperti udang, sotong, ayam dan lain
lain.
b0 Makanan yang sejuk seperti sayursayuran, buahbuahan, teh dan lainlain.
c0 Makanan yang tajam seperti nanas, air tebu dan sebagainya.
d0 Makanan yang berangin seperti nangka, pulut, petai, ubi kayu dan sebagainya.
e0 Makanan yang beracun atau berbisa seperti pisang, roti yang dicampur dengan
ibu roti dan sesetengah jenis ikan seperti pari, terubuk dan sebagainya.
%0 Makanan yang berminyak seperti santan, kacang, minyak masak dan sebagainya.
Makanan ibu semasa dalam pantang perlu dijaga supaya tidak menjejaskan
kesihatan ibu terutama ibu yang menyusukan anak. 'ika hal ini tidak diambil berat,
kesihatan anak juga turut terjejas umpamanya anak terkena ruam panas, kembung
perut dan sebagainya.
$elain itu makanan sejuk boleh menyebabkan kebas, pening, sakit urat sara%,
sesak na%as, sakit sendi, kejangkejang otot, kancing gigi dan turun darah.
E$A%ARAN PANTANG LARANG DIAMALAN DAN
DIPERTA&ANAN OLE& GENERASI INI
1idup dilingkari adat dan budaya. #radisi lama tidak dibuang meskipun cara
hidup moden semakin kuat mengasak. !tulah yang terus dipertahankan masyarakat
Cina memastikan mereka kekal dalam memelihara budaya sejak lahir hingga
dewasa.
!a dapat dilihat dan dibuktikan dengan amalan ibu mengandung dan
menguruskan bayi baru lahir. Walaupun pada generasi kini tidak banyak yang
mengikuti pantang larang tersebut terutamanya di rumah mereka tidak mempunyai
orang tua. )ewajaran pantang larang ini harus diamalkan oleh generasi kini untuk
mewujudkan satu suasana yang aman dalam keluarga.
$ekiranya generasi kini tidak mengamalkan pantang larang tersebut, ia
mungkin akan menimbulkan rasa tidak puas hati dalam keluarga tersebut sekiranya
dalam keluarga tersebut mempunyai orang tua. !ni sebab orang tua akan memegang
teguh terhadap pendirian sendiri supaya pantang larang tersebut dimalkan oleh
anakanak mereka.
$elain itu, tindakan indi2idu tertentu menghargai tradisi ini menjadi satu cara
yang paling mudah untuk mempamerkan rasa mengormati generasi tua daripada
generasi muda. 3enarasi kini bukan sahaja mampu membuktikan rasa hormat
mereka tetapi turut menerima penghargaan generasi tua lantaran sanggup
mengekalkan tradisi ini.
$alah satu kepentingan mengekalkan tradisi kerana ia mempunyai nilainilai
murni dan sikap menghormati. )eduadua sikap ini sudah hampir terkikis daripada
diri generasi kini 'adi, pengekalan dan pengamalan tradisi ini sudah pasti akan
menonjolkan rasa hormat dan sikap atau jati diri yang murni.
Malah, sikap menghargai tradisi memastikan sesuatu budaya kaum itu tidak
akan luput ditelan (aman. )esimpulannya, tradisi atau adat sesuatu kaum itu
merupakan satu kha(anah yang arus dipertahankan oleh kita. &sahlah kita terlalu
memandang ke arah kemodenan sehingga menganggap tradisi sendiri sudah lapuk
atau tidak sesuai lagi. )ita harus melihat tradisi sebagai satu alat yang mampu
membentuk kita ke arah kemodenan yang lebih baik lagi iaitu kemodenan rohaniah
dan kebendaan.
RE'LESI
NAMA( LE$ )EE MING
NO* MATRI( +,-./
ANGA GILIRAN( +.00+10-2.-0.
Pantang larang yang diamalkan oleh setiap kaum di +egara kita ada
sebabnya. $ebagai generasi masa kini, kita haruslah mengamalkan tradisi ini secara
turun temurun untuk mengelakkan ia pupus di tangan generasi muda sekarang.
$emasa menjalankan tugasan ini, banyak maklumat yang dapat dicari
berkenaan pantang larang setiap kaum. "khirnya, saya memilih pantang larang
kaum Cina semasa bersalin dan selepas bersalin sebagai tajuk tugasan saya.
Dalam tajuk ini, nampaknya banyak pantang larang kepada wanita yang
mengandung dan selepas bersalin. $ebahagiannya saya pernah dengar daripada
orangorang tua, tetapi sebahagiannya saya tidak pernah dengar. !ni boleh dikatakan
tradisi turuntemurun setiap kaum. Dan saya juga mendapati pantang larang ini
hampir sama untuk setiap kaum. "pa yang penting ialah tradisi ini telah diwarisi oleh
nenek moyang kita sejak dulu lagi, jadi sebagai generasi muda kita haruslah
mengikut apa yang diwarisi oleh mereka.
Pada pendapat saya, pantang larang yang diwarisi oleh mereka ada
sebabnya. $alah satu ialah untuk kesihatan atau kebaikan ibu yang bersalin dan
anak yang baru lahir. Pantang larang yang diamalkan ada sebabnya. !bu yang
mengandung atau baru bersalin dan anak dalam kandungan atau yang baru
dilahirkan adalah lemah. 'adi, pantang larang ini adalah untuk melindungi ibu dan
anak daripada sebarang kejadian yang tidak diingini berlaku.

$elepas melakukan tugasan ini, saya lebih memahami pantanglarang yang
diamalkan oleh setiap kaum terutamanya pantang larang yang diamalkan oleh ibu
mengandung dan yang baru bersalin. $ebagai generasi muda sekarang, saya akan
mengamalkan pantang larang yang diwarisi oleh orang tua demi kebaikan bersama.
PELAN LANTAI BILI DAR%A& )ANG MESRA BUDA)A
NAMA( LE$ )EE MING
NO* MATRI( +,-./
ANGA GILIRAN( +.00+10-2.-0.
M4'"
3&*&
P"P"+ P&#!1
!
M
C




M
M
C
!
!
M
C




M
M
C
!
!
M
C




M
M
C
!
!
M
C




M
M
C
!
!
M
C




M
M
C
!
*
"
)

B
&
)
&
$&D&# B"C""+5
$&D&# B&D"-"
"
6
M
"
*
!
P"P"+ )4+-"#""+
$
&
D
&
#

!
C
#
Bilik darjah Bilik darjah seharusnya tempat yang paling seronok bagi murid
murid. Bilik darjah secara umumnya boleh dide%inisikan sebagai satu ruang di mana
muridmurid akan menjalani rutin belajar atau menerima seberapa banyak input
yang berguna sebagai persediaan menjadi insan yang cemerlang.
)onsep bilik darjah yang mesra budaya. $ebagai seorang guru, sudah
menjadi kemestian bagi kita untuk mengkaji terlebih dahulu latar balakang murid
murid. Di dalam sebuah bilik darjah mengandungi murid yang pelbagai latar
belakang atau budaya dan melalui perbe(aan ini akan mempengaruhi tingkah laku
mereka. $etiap murid bukan sahaja berbe(a dari segi indi2idu seperti dari segi
jantina, keistimewaan dan cara pembelajaran yang tertentu, tetapi mereka juga
berbe(a dari segi nilai, sikap, tingkah laku dan kebolehan yang mungkin dipengaruhi
oleh latar belakang dan budaya masingmasing.
Pendidikan berbilang budaya ialah salah satu pendekatan pendidikan yang
diusahakan untuk mencapai kesaksamaan peluang pendidikan dengan mengambil
kira keperluan murid yang berbe(a dari segi indi2idu dan budaya. Masyarakat
Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum. .leh itu, seorang guru harus peka dengan
kepercayaan dan amalan sosiobudaya yang berbe(a dalam kalangan muridnya.
Persekitaran bilik darjah yang mesra budaya merupakan salah satu %aktor yang
boleh meningkatkan keberkesanan proses pembelajaran dan pengajaran 7P8P0.
$ecar ringkasnya, guru harus peka kepada perbe(aan ini supaya tiada murid
daripada golongan yang tertentu berasa tersisih disebabkan ketidakprihatinan
terhadap keperluan mereka. )eadaan ini juga dapat mempengaruhi cara murid
berkomunikasi dan memahami dunia di sekeliling mereka.
Dalam bilik darjah, terdapat pelbagai sudut pembelajaran dan akti2iti yang
dapat membantu perkembangan intelek murid. Di samping itu, terdapat sudutsudut
bacaan seperti buku cerita dan majalah pendidikan dan sudut multimedia seperti
komputer, tele2isyen dan multimedia.
Menyusun atur tempat duduk semula muridmurid dalam bilik darjah supaya
terdapat kesamarataan taburan di antara muridmurid dari pelbagai kumpulan etnik
dan tidak hanya satu kumpulan etnik dikelompokkan dalam satu kumpulan. "pabila
ada perbincangan kumpulan atau akti2itiakti2iti kumpulan ahliahli kumpulan akan
terdiri dari pelbagai kaum etnik. $ecara tidak langsung kepelbagaian kumpulan etnik
dalam satusatu kumpulan secara tidak langsung dapat mewujudkan serta memupuk
satu suasana mesra budaya secara tidak langsung.
$elain daripada sudutsudut yang biasa guru juga boleh mewujudkan sudut
baru seperi sudut budaya, sudut sejarah dan sudut patriotik. $udutsudut ini dapat
mendedahkan muridmurid kepada pelbagai agama, adat resam, kebudayaan serta
kepercayaan dari pelbagai kaum etnik di negara ini. $ecara tidak langsung murid
murid dapat memupuk nilainilai murni seperti sabar, toleransi serta hormat
menghormati yang merupakan komponen penting untuk mewujudkan perpaduan
kaum . 3uru juga boleh menyediakan pelabagai akti2iti akti2ti multimedia atau
interakti% di setiap sudut pembelajaran tersebut untuk menarik minat muridmurid.
BIBLIOGRA'I
B&)&
Wan $eng "nn. 9::4. "dat dan pantang larang orang Cina. ;ajar Bakti
Pusat Da wah !slamiah. <4 'un <==:. )epercayaan masyarakat Cina, !ban, dan
Dusun di +egara Brunei Darussalam. Pusat Da>wah !slamiah, )ementerian 1al
4hwal &gama, +egara Brunei Darussalam, <==?
Dewan Bahasa dan Pustaka.<==4. Dewan budaya, @olume <A, !ssues 99=. Dewan
Bahasa dan Pustaka
!+#4*+4#
Panitia $i2ik.<=9=."dat *esam.Methodist BoysB$econdary school )uala 6umpur
Didapati daripada/http/55mbsskl.edu.my5pantanglarang5kaum cina
Perpustakaan +egara Malaysia .<=9<.Warisan Budaya Cina
Didapati daripada/http/55pmr.penerangan.go2.my5indeC.php5isu nasional