Anda di halaman 1dari 2

10.4.

FEROREZONANTA

Ferorezonanta intervine in cazul circuitelor care contin bobine cu miez de fier in serie cu un
condensator liniar de capacitate C.

10.4.1. Circuitul ferorezonant serie (cf. fig. 10.15.a, b)


a) b)
Fig. 10.15

Cum marimile
b ce Le
U , U , U pot fi in faza sau in opozitie de faza, rezulta ca intre valorile
efective ale acestora exista relatia:
ce Le b
U U U = (10.52)
Se poate trasa astfel curba U
b
=f(I
e
) in valori efective ale curentului (fig. 10.16).
Cum u
b
(t)=U
b
t sin 2 (10.53)
curentul electric i(t) din circuit este nesinusoidal datorita prezentei bobinei.
Pentru o analiza simpla (calitativa) a proprietatilor acestui circuit, se considera un curent sinusoidal
echivalent si caderile de tensiune sinusoidale echivalente pe bobina u
Le
(t) si condensator u
ce
(t). Daca mai
mult se neglijeaza, pierderile in fier ale bobinei si se considera ca fiind nula rezistenta conductorului din
care este realizata bobina, diagrama fazoriala a circuitului se poate prezenta ca in fig. 10.16.


Fig. 10.16

Pentru curba 4 se tine seama de pierderile in fier.
Din analiza curbei 4 se constata ca dependenta dintre U
b
si I
e
nu este univoca. Astfel, tensiunilor
U
bM
si U
bN
le corespund cte doua valori ale curentului I
M
si I
M
, respectiv I
N
si I
N
.
Pe de alta parte insa, unui curent dat, ii corespunde o singura valoare a tensiunilor la borne.
Pentru regimurile de functionare corespunzatoare punctelor vecine lui M, se obtine o variatie relativ
redusa a tensiunii (U
bM
) la variatii relativ mari ale curentului (I
M
). In consecinta, circuitul se poate
folosi ca stabilizator de tensiune.

10.4.2. Circuitul ferorezonant paralel

Un studiu asemanator se poate face in cazul conectarii in paralel a unei bobine cu miez de fier cu un
condensator liniar (fig. 10.17).


a) b)
Fig. 10.17

Circuitul este alimentat cu un curent sinusoidal i(t)=I t sin 2 .
O analiza similara permite trasarea curbelor ideale (3), I=f(U
e
), respectiv reala (4) pe baza
caracteristicilor bobinei (1), I
Le
=f(U
e
) (neliniara) si a condensatorului (liniara) (2), I
Ce
=f(U
e
) (fig. 10.17).
Circuitul din fig. 10.17 a se poate utiliza ca stabilizator de curent.