Anda di halaman 1dari 12

MTE3101 MENGENAL NOMBOR

1


Topik 5

Nombor Bukan Nisbah5. Sinopsis

Topik ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang Nombor Bukan Nisbah serta ciri-ciri
asas nombor tersebut. Punca kuasa dua dan surd juga dibincangkan, khususnya tentang
hukum hasil darab dan hukum hasil bahagi bagi surd. Topik ini turut membincangkan
beberapa penyelesaian masalah tentang Nombor Bukan Nisbah.

5.1 Hasil Pembelajaran

1. Mengenal pasti ciri-ciri Nombor Bukan Nisbah.
2. Membahagi radikal/surd dengan indeks yang sama serta memudahkan hasil darab dan
hasil bahagi surd.
3. Memudahkan radikal melalui penyempurnaan / merasionalkan penyebut.
4. Menyelesaikan masalah harian yang melibatkan radikal / surd.


5.2 Kerangka Konsep


MTE3101 MENGENAL NOMBOR
25.3 Ciri-ciri Asas Nombor Bukan Nisbah
1. Definisi
Nombor bukan nisbah ialah nombor bukan integer yang tidak boleh diungkapkan
sebagai nisbah / pecahan.
Lihat rajah di bawah. Apa yang anda dapat katakan tentang Nombor Bukan Nisbah?

Ianya nombor nyata yang boleh ditulis sebagai nombor perpuluhan yang tidak berakhir dan
tidak berulang. Antara contoh-contoh Nombor Bukan Nisbah ialah , , dan lain-lain.


Kita telah membincangkan tentang Nombor Nisbah. Sekarang cuba fikirkan apakah
maksud Nombor Bukan Nisbah.

Adakah Nombor Nisbah atau Nombor Bukan Nisbah ?
adalah bersamaan dengan 3.141592653589793238. tentunya anda tidak dapat
menulis sebarang nisbah / pecahan yang bersamaan nilai .
Penghampiran 22/7 = 3.1428571428571adalah nilai yang hampir TETAPI tidak tepat.

Mari kita kaji Punca Kuasa dua bagi 2:

Apakah jarak bagi pepenjuru di atas ?
Jawapan anda tentulah punca kuasa dua bagi 2, iaitu 1.4142135623730950...
Didapati, ianya bukan nombor seperti 3, atau lima per tiga, atau sebagainya. Anda tidak
dapat menulis punca kuasa dua bagi 2 dengan menggunakan nisbah dua nombor. Nombor
sebegini dikenali sebagai Nombor Bukan Nisbah.
Nombor Bukan Nisbah lain yang popular adalah :

MTE3101 MENGENAL NOMBOR
3


Nombor e (Euler's Number) Ramai pengkaji telah mendapati
nilainya mempunyai beberapa tempat perpuluhan tanpa
mendapati corak / pola tertentu. Nilainya adalah
2.7182818284590452353602874713527

Nisbah Keemasan ( Golden Ratio ) juga adalah Nombor Bukan
Nisbah.Beberapa digit yang pertamanya adalah
1.61803398874989484820... ..

Banyak punca kuasa dua, punca kuasa tiga dan sebagainya
adalah Nombor Bukan Nisbah . Contoh-contoh adalah
3 1.7320508075688772935274463415059
99 9.94987437106619954734479821001212. Punca Kuasa Dua

Perhatikan pernyataan di bawah :
Kita mengetahui bahawa . Nombor seperti 25, mempunyai punca kuasa dua berbentuk
nombor bulat ( iaitu 5 ) dikenali sebagai KUASA DUA SEMPURNA. Nombor 5 pula
dipanggil sebagai PUNCA KUASA DUA SEMPURNA.


Setiap nombor bulat mempunyai punca kuasa dua. Kebanyakan nombor yang bukan
KUASA DUA SEMPURNA (contohnya 26), mempunyai PUNCA KUASA DUA berbentuk
Nombor Bukan Nisbah.


1. Mencari Punca Kuasa Dua Sesuatu Nombor

Jika sesuatu nombor itu bukan Nombor Kuasa Dua Sempurna, anda boleh menggunakan
kalkulator untuk mencari jawapan tepat kepada perseribu yang hampir.

MTE3101 MENGENAL NOMBOR
4Contoh 1:

Cari punca kuasa dua bagi nombor-nombor 81, 37, 158.


Penyelesaian:

Contoh 2:

Cari dua nombor bulat yang berturutan yang memberikan lingkungan jawapan
kepada punca kuasa dua nombor berikut:
a. (b)Penyelesaian:
a. dan maka berada antara 4 dan 5.
b. dan maka berada antara 10 dan 11.3. Surd
Nombor Bukan Nisbah yang melibatkan simbol radikal seperti , , dan lain-lain dikenali
sebagai surd.

, , adalah contoh-contoh surd.


Kita sedia maklum bahawa , ,
Semua punca kuasa nombor-nombor di atas mempunyai nilai yang tepat dan dikenali
sebagai Nombor Nisbah.

Bagi , kita terpaksa menggunakan kalkulator untuk mencari jawapan. Didapati

Semua punca kuasa nombor-nombor di atas TIDAK mempunyai nilai yang tepat dan
dikenali sebagai Nombor Bukan Nisbah. Juga dikenali sebagai SURD.

MTE3101 MENGENAL NOMBOR
5


Mari kita kaji nombor-nombor berikut:
Adakah nombor-nombor di bawah Nombor Nisbah atau Nombor Bukan Nisbah ?
a. (b) (c) (d)

Kita akan mendapati jawapan seperti berikut:
a. - Nombor Bukan Nisbah kerana ia tidak dapat dimudahkan kepada sebarang
integer.
b. - Nombor Nisbah kerana ia dapat dimudahkan kepada integer:
c. - Nombor Bukan Nisbah kerana adalah nombor Bukan Nisbah.
d. - Nombor Nisbah kerana ia dapat dimudahkan kepada .1. Bentuk Standard / Piawai bagi Surd

dan adalah surd yang sama.dikenali sebagai surd penuh manakala pula adalah bentuk
standard / piawai.
juga bersamaan and , tetapi ia bukan dalam bentuk surd penuh atau bentuk standard.

Surd dalam bentuk standard mempunyai nombor (berada dalam tanda punca kuasa
dua/tiga) yang tidak boleh dibahagi oleh nombor kuasa dua sempurna (lebih besar
daripada 1).
Contoh 3:
Nyatakan dalam bentuk standard
(a) (b) (c) . (d)


Penyelesaian:
a.
(b) .

(c) .

Contoh 4:

Nyatakan dalam bentuk surd penuh
(a) (b) (c) .

MTE3101 MENGENAL NOMBOR
6Penyelesaian:

(a) .
(b) .
(c) .
2. Penambahan dan Penolakan SURD.

Contoh 5:

Kira hasil tambah dan hasil tolak surd berikut:

(a) (b)

(c) (d)

Penyelesaian:

a.

b.

c.

d.
3. Hukum Hasil DarabContoh 6:
MudahkanMTE3101 MENGENAL NOMBOR
7

Penyelesaian:

.
Contoh 7:

Mudahkan


Penyelesaian:


Contoh 8:
Kembangkan dan mudahkan
(a) (b) (c) .


Penyelesaian:
(a) .
(b)
=
.(c)
=
= .
4. Hukum Hasil BahagiMTE3101 MENGENAL NOMBOR
8
Contoh 9:
Mudahkan (a) (b)

Penyelesaian:
(a) (b)


Contoh 10:
Mudahkan

Penyelesaian:
atau

Contoh 11:
Mudahkan


Penyelesaian:

Merasionalkan penyebut bagi sesuatu Ungkapan (Rationalising the denominator of
an expression)
Kadangkala, penyebut sesuatu ungkapan, perlu diubah kepada Nombor Nisbah. Apabila
tanda punca kuasa dua ( ) terlibat dalam operasi pembahagian, kita hendaklah cuba
menghapuskan tanda tersebut pada bahagian penyebut (denominator). Proses ini
dinamakan merasionalkan penyebut (rasionalizing the denominator).

Perhatikan penerangan di bawah:

Penyebut Darab dengan Penyebut tanpa radikal


2 9 = -7

MTE3101 MENGENAL NOMBOR
9

5 3 = 2


Contoh 12:
Rasionalkan penyebut bagi ungkapan-ungkapan berikut:
(a) (b) (c) .
Penyelesaian:

(a) . ( darab pengangka dan penyebut, dengan penyebut yang sama)


(b) .


(c) . ( darab pengangka dan penyebut, dengan penyebut yang bertanda surd)


Konjugat Surd

Jika diberi , kita dapati adalah pasangan konjugat surd. dan membentuk pasangan
konjugat surd. Pendaraban pasangan konjugat surd akan menghasilkan Nombor Nisbah.

Peraturan umum bagi pasangan konjugat surd adalah seperti berikut:.


Contoh mudah adalah seperti berikut:
Contoh 13:
Kembangkan pasangan surd konjugat berikut:
(a) (b)
(c) .


Penyelesaian:


MTE3101 MENGENAL NOMBOR
10

(a) .

(b)
= 6 2 = 4.

(c)

.Contoh 14:
Rasionalkan penyebut bagiPenyelesaian:MTE3101 MENGENAL NOMBOR
11

Peringatan: Anda digalakkan melayari laman web atau cari dari buku rujukan di
pusat sumber untuk meningkatkan pemahaman anda. Segala latihan yang dibuat
perlu dimasukkan dalam portfolio masing-masing.

SELAMAT BELAJAR!


RUJUKAN :

Sullivan, Michael. (1999). Algebra and Trigonometry. 5
th
ed. New Jersey: Prentice Hall.

Tipler, M.J. et.al.(2003). New national framework Mathematics. USA: Nelson Thornes
Limited.

Groves, Susie. (2006). Exploring number and space: Reader. Victoria: Deakin University.


Humble, S. (2002). The experimenters A-Z of Mathematics: Maths activities with computer
support. London: David Fulton.


Miller, C. D.; Heeren, V. E. & Hornsby, E. J. Jr. (1990). Mathematical ideas. 6
th
ed. USA:
Harper Collins.


MTE3101 MENGENAL NOMBOR
12

Musser, Gary L.; Burger, William F. & Peterson, Blake E. (2006). Mathematics for
elementary teachers. A contemporary approach. 7
th
ed. NJ: John Wiley and Sons.

Smith, K. J. (2001). The nature of Mathematics. 9
th
ed. Pacific Grove, CA: Brooks/Cole.

Man, Leng Ka; Goen, Quek Suan; Kiang, Yong Ping, (1998). Kecemerlangan Dalam
Matematik S STPM. Federal Publications Sdn.Bhd.