Anda di halaman 1dari 19

Frasa-frasa Bombastik Dalam Penulisan 1Memanifestasikan fikiran - Menggunakan idea dengan sebaik-baiknya 2Menukilkan kata-kata - Menulis / bercakapsesuatu 3Memberikan impak - Mengakibatkan /menyebabkan 4Rentetan senario itu - Selepas fenomena itu 5Jika ditelusuri - Jika dikaji secara mendalam 6Penyalur ilmu - Pemberi banyak pengetahuan 7Alaf baharu - Masa terkini 8Mutakhir ini - Pada masa kini 9Seantero dunia - Seluruh dunia 10Menikam sanubari - Merosakkan perasaan 11Meluaskan horizon pemikiran - Meluaskan pandangan / pemikiran 12Menggabungjalinkan elemen - Menggunakanpelbagai aspek 13Merangsang ekonomi - Mengaktifkan proses jual beli 14Lebih intelektual dan berketerampilan - Lebihbijak dan berkebolehan 15Bitara - Tiada tandingan / eksklusif / hanyasatu-satunya 16Simbiosis - Dua benda yang saling berkaitan 17Masih bermain dengan fantasi - Berkhayal /bermenung / tidak berfikiran matang 18Mendabik dada - Kesombongan akibatkejayaan / keangkuhan 19Mengkodifikasikan undang-undang -Menyelaras undang-undang / peraturan 20Kestabilan spiritual dan fizikal - Keseimbanganrohani dan jasmani 21Mekanisme kawalan - Alat / aspek yangmengawal sesuatu 22Pandangan sarwa - Pemikiran biasa / umum 23Anjakan paradigma - Perubahan demik emajuan atau kebaikan 24Relevan dengan kehendak zaman - Diterima dengan perubahan dari semasa ke semasa 25Landasan berfikir - Cara berfikir 26Masyarakat konvensional - Masyarakat umum / biasa 27Mengaibkan diri - Memalukan diri 28Alma mater - Sekolah / universiti / tempat pelajar 29Kemapanan fikiran - Keteguhan cara berfikir 30Alpukah - Daya usaha / inisiatif

31Bacul - Tidak bersemangat 32Badai kehidupan - Cabaran hidup 33Inteligensia - Kumpulan manusia yang pandai 34Berkongkalikung – Bersepakat 35Bukti yang konklusif - Bukti yang kukuh 36Praja - Kota / negeri 37Prakarsa - Inisiatif / daya usaha 40Nawaitu diri - Keinginan diri 41Narsisistik - Terlalu memuji diri sendiri 42privasi - Keadaan atau suasana bersendiritanpa sebarang gangguan 43Portfolio menteri - Tugas menteri 44Pentas siasah - Dunia politik 45Polemik - Bahas / debat / konflik 46Melikwidasikan - Membubarkan /memansuhkan 47Linglung - Hilang ingatan 48Falah - Kejayaan / kemenangan 49interpretasi - Tafsiran / penjelasan 50.bersilengah - Bersikap tidak tahu

PENANDA WACANA UNTUK MEMULAKAN AYAT PENDAHULUAN KARANGAN

· Sedasarwasa ini sering meniti dari bibir ke bibir umat manusia di segenap empat penjuru dunia ini tentang isu …

· Era pascaperindustrian dan pascaglobalisasi yang serba mencabar akal dan minda kita telah ….

· Sudah terang lagi bersuluh, semakin hari kita semakin menghampiri ambang 2020. Keadaan ini menandakan titik permulaan pelbagai cabaran dan rintangan yang bakal menghambat.

· Dasawarsa ini, sama ada kita sedar atau tidak lantaran terlalu dihidangkan dengan pembangunan negara yang semakin gah di persada dunia. Namun disebalik itu, kita acapkali tersentak oleh pelbagai permasalahan sosial yang beronal yang dicetuskan oleh rakyat kita sendiri.

· Dalam dunia yang dilingkari kemajuan sains dan teknologi ini …

· Sejak dua dan tiga dekad kebelakangan ini memang kita dapat menyaksikan …

PENANDA WACANA UNTUK AYAT TERAKHIR PENDAHULUAN KARANGAN

· Oleh itu, kebaikan dan keburukan yang mewarnai fokus perbincangan akan dihuraikan dengan terperinci demi kebaikan bersama.

· Sebagai memperkukuhkan lagi penyataan tersebut, punca-punca yang menunjangi masalah ini perlu diperincikan demi kebaikan bersama.

· Usaha pasti akan membuahkan hasil kalau pelbagai langkah yang efektif dan drastik dilakukan segera untuk mengatasi masalah yang sudah bersarang lama di negara kita ini.

· Setelah meneliti dan mengkaji sehingga ke akar umbi, saya bersetuju dengan pendapat yang menyatakan …….

· Tiada ubat yang tiada penawarnya, maka langkah-langkah yang konkrit, sistematik dan pragmatik harus dijalankan secara berterusan agar masalah ini boleh dibasmi hingga ke akar umbi.

PENANDA WACANA UNTUK AYAT PERTAMA SETIAP PERENGGAN

· Kita dapat menyaksikan betapa… · Kita seharusnya berterima kasih kepada pihak kerajaan kerana… · Lazimnya, dalam keadaan … · Namun demikian, suatu hakikat yang tidak boleh dikesampingkan ialah … · Pada hemat saya …

· Pada pandangan saya … · Pada realitinya, memang tidak dapat dinafikan bahawa … · Sebagaimana yang kita ketahui · Sebagaimana yang kita maklumi · Sejak awal lagi · Sejak kebelakangan ini · Selain itu, pada masa ini juga · Seperti yang telah dinyatakan · Umum mengetahui bahawa · Lanjutan daripada huraian yang telah dinyatakan di atas

PENANDA WACANA UNTUK AYAT 2 DAN SETERUSNYA DALAM KARANGAN

· Bagi sesetengah orang … · Begitu juga dengan … · Begitu juga halnya dengan … · Bertitik tolak daripada itu … · Bukan itu sahaja … · Dalam hal ini … · Dalam konteks ini .. · Dalam zaman yang serba canggih ini … · Daripada realiti ini dapat kita katakan bahawa … · Dengan adanya … · Dengan berbuat demikian … · Dengan perkataan lain .. · Disebabkan hal itu

· Disebabkan keistimewaan inilah kita .. · Hal ini berlaku disebabkan · Hal ini penting dalam · Hal ini serupa dengan · Hal yang serupa berlaku apabila · Ini disebabkan · Ini membuktikan bahawa · Ini menggambarkan bahawa · Ini secara tidak langsung akan · Ini semua meninggalkan kesan kerana · Ini tentu sekali membuatkan · Jadi kita perlu · Jadi kita hendaklah · Keadaan ini tentunya · Lantaran itu sehingga kini · Kesemua ini menyumbang kepada · Kita mengakui hakikat bahawa · Kita sering menonton di kaca televisyen · Kita sering membaca di dada-dada akhbar · Memandangkan keadaan yang sedemikian · Namun sejak kebelakangan ini · Oleh itu, bolehlah dikatakan · Secara logiknya masa yang · Sejak seawal usia kemerdekaan negara ini lagi, kita · Keadaan ini seharusnya boleh · Walaupun demikian, sejak akhir-akhir ini · Kendatipun demikian, kita masih

· Yang paling nyata ialah · Yang perlu kita pastikan ialah

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN STATISTIK

· Berdasarkan perangkaan terkini yang diperoleh didapati sebanyak · Bukti yang jelas dan terkini yang berkaitan dengan perkara ini menunjukkan · Statistik yang sahih lagi tepat telah dikeluarkan oleh Kementerian … .. pada tahun …… menunjukkan bahawa sebanyak …………

PENANDA WACANA UNTUK MENYATAKAN CONTOH

· Sebagai contohnya · Biar kita lihat · Biar kita ambil contoh · Bagi membuktikan perkara ini, contoh yang boleh diketengahkan ialah · Sebagai analoginya, · Contoh yang ketara yang paling dekat dengan kita ialah

PENANDA WACANA UNTUK KESIMPULAN KARANGAN

· Intihanya, · Sebagai menggulung segala yang telah diperkatakan di atas · Konklusinya, · Dengan ini diharapkan · Bukan itu sahaja

· Mudah-mudahan perkara ini · Dengan keizinan Tuhan yang maha esa, kita yakin dan percaya bahawa · Jika semua masyarakat berganding bahu, ibarat ke bukit sama didaki, ke lurah sama dituruni, insyallah perkara ini akan … · Demi merealisasikan visi kudsi Wawasan 2020, marilah kita bersama- sama

KATA-KATA HIKMAT DIGUNAKAN DALAM KARANGAN

 • 01. baik kaya ialah kaya hati,sebaik-baik bekal ialah takwa,seburuk-

buruk buta ialah buta hati dan sebesar-besar dosa ialah berdusta.

 • 02. Kecantikan yang abadi terletak pada keelokkan adab dan ketinggian

ilmu seseorang, bukan terletak pada wajah dan pakaiannya. (Hamka).

 • 03. Orang yang takut menghadapi kesukaran selamanya tidak akan maju.

~Horne

 • 04. Yang dikatakan kawan bukanlah orang yang sentiasa memuji-muji

kamu, tetapi adalah orang yang dapat menunjukkan kesalahan kamu.

 • 05. Kalau hidup ingin merdeka, Tiada tercapai hanya berkata, Ke muka

maju sekata, maju kita, Melemparkan jauh jiwa hamba. ~Usman Awang

 • 06. "Dan berbuatlah kamu akan kebaikan supaya kamu mendapat

kemenangan." ~Surah al-Hajj:77

 • 07. "Maka sifat sabar itu adalah sikap yang baik, dan hanya Allah sajalah

tempat meminta pertolongan" ~Surah Yusuf:18

 • 08. Berunding cerdik dengan pandai, faham dua menjadi satu.

 • 09. Yang paling kita perlukan dalam kehidupan ialah adanya seseorang

yang selalu memberi semangat untuk melaksanakan hal-hal yang dapat kita kerjakan. ~Davey John Schwartz

10.

"Peristiwa itu memberi pengajaran kepada saya mengenai bagaimana

guru besar perlu bersikap profesional dan tidak menggunakan emosi dalam melakukan tindakan." ~Tengku Habsah Tengku Petera (Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perguruan Kebangsaan)

 • 11. "Satu perkara yang menakutkan saya pada masa ini ialah peningkatan

gejala rasuah. Secara umumnya, lebih tinggi rasuah yang ada, lebih kurang kemerdekaan yang dimiliki." ~Profesor Diraja Ungku Aziz

 • 12. Sabar penghilang penat, tekun pembawa dekat.

 • 13. Lebih berharga mutiara sebutir daripada pasir sepantai.

 • 14. Terbang bangau sepanjang hari, ke tasik jua akhirnya dicari.

 • 15. Biar kamu tidak cantik di mata penduduk bumi tetapi namamu

menjadi perbualan penduduk langit.

 • 16. Siapa yang banyak bicara, banyak pula salahnya; siapa yang banyak

salah, hilanglah harga dirinya; siapa yang hilang harga dirinya, bererti dia tidak warak; sedangkan orang yang tidak warak itu bererti hatinya mati. ~ Saidina Ali Abu Talib

 • 17. Sabda Rasulullah s.a.w: "Akhlak yang buruk merosakkan amal seperti

cuka merosakkan madu."

 • 18. Kita sering mengimbas kembali kenangan lalu tetapi jarang sekali

berusaha untuk mengejar impian hari esok.

 • 19. Manusia yang berbuat baik dengan mengharapkan sesuatu balasan

bukanlah manusia yang jujur. Ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu dekat, asalkan kamu bersabar dan berpegang teguh dengan agama Allah. (surah Al-Baqarah:214)

 • 20. Kekitaan yang erat tiada yang berat.

 • 21. Belajarlah berdiri dahulu sebelum cuba untuk berlari.

 • 22. Orang bakhil tidak akan terlepas daripada salah satu daripada empat

sifat yang membinasakan iaitu; dia akan mati dan hartanya akan diambil warisnya, lalu dibelanjakan bukan pada tempatnya atau; hartanya akan diambil secara paksa oleh penguasa yang zalim atau; hartanya menjadi rebutan orang-orang jahat dan akan digunakan untuk kejahatan atau; adakalanya harta itu akan dicuri dan digunakan untuk berfoya-foya. - SAIDINA ABU BAKAR

 • 23. Kekayaan yang hilang boleh dikejar dengan usaha yang bersungguh-

sungguh. Kesihatan yang hilang boleh diperolehi dengan ubat-ubatan yang baik tetapi masa yang hilang sekali hilang akan terus hilang.

 • 24. Jadilah seperti pohon kayu yang berbuah lebat, dibaling dengan batu

dibalas dengan buah.

 • 25. Tunjuk menjadi telaga budi, ajar menjadi suluh hati.

selamat membuat karangan yer kawan kawan ! biasalah

dah masuk form

.. 3 ni kena la buat ayat power power sikit. biaq cikgu tekezut baca. haha.

oke la. nanti farah kasi lagi ayat2 gramatis pulak ka. oke !! i stop here. bai bai :D

PENANDA WACANA

Disebabkan kekangan masa dan kesihatan, saya hanya akan memuatkan maklumat berkaitan penanda wacana ini yang dipetik daripada beberapa penulisan dalam blog-blog berkaitan ..

Banyak pelajar tidak mendapat markah yang baik kerana pembentukan ayat yang lemah. Hal ini demikian kerana pembinaan ayat tidak berkesinambungan dan tidak mempunyai hubung kait yang rapat dan mesra. Oleh hal yang demikian, saya telah menyediakan senarai peribahasa untuk para pelajar yang amat saya kasihi. Dalam catatan blog akan datang, saya akan mengajar anda cara menggunakan penanda wacana yang kurang anda fahami. Oleh itu, jika anda mempunyai masalah untuk menggunakan mana-mana penanda wacana, saya bersedia untuk menerangkannya.

Penanda Wacana

i)

Penanda permulaan karangan

a)

Pada era globalisasi ini,

b)

Pada zaman pascakemerdekaan ini,

c)

Dalam meniti arus kemodenan ini,

d)

Dewasa ini,

e)

Pada masa ini,

f)

Kini,

g)

Dasawarsa ini,

h)

Dalam meniti kehidupan pada marcapada,

i)

Sejak sedekad yang lalu,

j)

Sejak negara menikmati arus kemerdekaan,

k)

Kebelakangan ini,

l)

Belakangan ini,

m)

Sejak akhir-akhir ini,

ii) Penanda memulakan isi baharu

a)

Selain itu,

b)

Di samping itu,

c)

Sementara itu,

d)

Lebih-lebih lagi,

e)

Dalam pada itu,

f)

Lain daripada itu,

g)

Pada waktu yang sama,

h)

Dalam pada itu,

i)

Seterusnya,

iii) Penanda huraian isi karangan

a)

Hal ini demikian kerana

b)

Hal ini berlaku kerana

c)

Hal ini terjadi kerana

d)

Hal ini disebabkan oleh

e)

Hal ini wujud akibat daripada

f)

Hal ini bersangkut-paut dengan

g)

Hal ini berpunca daripada

h)

Hal ini tercetus apabila

i)

Hal ini timbul apakala

iv) Penanda memberi contoh dalam karangan

a)

Misalnya,

b)

Contohnya,

c)

Sebagai contoh,

d)

Tamsilnya,

e)

Sebagaimana yang kita sedia maklum,

f)

Antaranya adalah seperti

v)

Penanda menghuraikan contoh

 • a) Hal ini mengakibatkan

 • b) Hal ini menyebabkan

 • c) Oleh itu,

 • d) Maka,

 • e) Oleh hal yang demikian,

 • f) Oleh sebab itu,

 • g) Jelaslah bahawa

 • h) Justifikasinya,

vi) Penanda menutup isi

 • a) Kesannya,

 • b) Natijahnya,

 • c) Akibatnya,

 • d) Akhirnya,

 • e) Dengan itu,

 • f) Dengan berbuat demikian,

 • g) Dengan keadaan sedemikian,

vii) Penanda menulis dua huraian dalam satu ayat Contoh:

Masalah sosial yang dibincangkan oleh masyarakat ini memang memeningkan kepala (Huraian 1)_(x)_ membimbangkan semua pihak. (Huraian 2)

 • a) justeru

 • b) malah

 • c) malahan

 • d) tambahan pula

 • e) sementelahan

 • f) sekali gus

 • g) di samping

 • h) bahkan

 • i) malar-malar

viii) Penanda memulakan perenggan penutup

 • a) Kesimpulannya,

 • b) Intihanya,

 • c) Secara tuntas,

 • d) Konklusinya,

 • e) Sebagai penutup wacana,

 • f) Sebagai penghias bicara akhir,

 • g) Sebelum mengakhiri wacana ini,

 • h) Secara keseluruhan,

 • i) Secara total,

ix) Penanda menerangkan huraian atau pendapat yang berbeza

 • a) Walau bagaimanapun,

 • b) Walakin begitu,

 • c) Namun demikian,

 • d) Daripada perspektif yang berbeza,

 • e) Jika dilihat dari sudut lain,

 • f) Dengan kata lain,

 • g) Kontradiksinya,

 • i) Di sebalik itu,

 • j) Dalam pada itu,

 • k) Dari sudut lain,

 • x) Penanda memulakan atau memasukkan peribahasa

 • a) Bak kata peribahasa, .......

 • b) Bak kata peribahasa Melayu, ............

 • c) Bak kata orang tua-tua, ...........

 • d) Bak kata mutiara, .........

 • e) Bak peribahasa, ............

 • f) Bak kata cendekiawan, .............

 • g) Persis kata peribahasa, ............

 • h) Persis kata peribahasa Melayu, .............

 • i) Persis kata orang tua-tua, ............

 • j) Persis kata mutiara, ............

 • k) Persis peribahasa, ...............

 • l) Persis kata cendekiawan, .............

 • m) Hal ini sama dengan peribahasa ..........

 • n) Senario ini persis dengan peribahasa Melayu, yakni .......

 • o) Fenomena ini dikatakan

 • p) Masalah ini sama dengan peribahasa ...........

 • q) Saya yakin rakyat Malaysia mengenali peribahasa ..........

Dipetik daripada :

staff.iiu.my/mascitah/penandawacana.doc.

Penanda Wacana A

 • 1. Andaikan perkara ini berlanjutan,

 • 2. Apa yang membimbangkan kita ialah

 • 3. Abad yang mementingkan material ini mengajar kita ...

 • 4. Abar (penghalang) utama fenomena ini ialah ...

 • 5. Abet (tingkah laku) ini jelas membuktikan bahawa ...

 • 6. Adalah absurb (mustahil) jika kita mengatakan bahawa

 • 7. Acap kali (sering kali) kita terbaca di dada akhbar tentang gejala ini,

 • 8. Ada pihak yang beranggapan bahawa

 • 9. Ada desas-desus (khabar angin) yang menyatakan dengan jelas bahawa

  • 10. Acuhan (sesuatu yang menarik perhatian) ini menyebabkan

  • 11. Adalah dipercayai bahawa ...

  • 12. Adalah lebih Afdal (baik) jika ...

  • 13. Adalah memalukan kita kerana

  • 14. Adanya perkara ini kerana

  • 15. Adalat (keadilan) akan terpancar jika ....

17.

Adat di dunia memang begitu,

17. Adat di dunia memang begitu,
 • 18. Adicita (idealogi) memang bercanggah kerana ...

 • 19. Adiwarna (memang bagus) jika kita ......

 • 20. Adpertensi (iklan dalam surat khabar) pernah memaparkan ...

 • 21. Advis (nasihat) saya ialah ...

 • 22. Aduan yang kita sering terima uialah ...

 • 23. Afal (kelakuan) yang negatif ini menyebabkan

 • 24. Afidavit (bukti bertulis) ini jelas memberitahu kita bahawa ...

 • 25. Agak membimbangkan kita kerana ...

 • 26. Aforisme (ungkapan) yang selalu kita dengar ialah ...

 • 27. Agen pemusnah dalam kehidupan ini menyebabkan ....

 • 28. Aib (malu) sekali manusia zaman ini kerana ..

 • 29. Akhirulkalam, (penutupnya, akhirnya,

 • 30. Aktivis (orang yang sesuatu kegiatan) pernah memberikan pendapat bahawa

 • 31. Alam terbentang menjadi saksi,

 • 32. Alimiat (zaman peradaban) ini banyak memberitahu kita bahawa

 • 33. Almalun (terkutuk) sekali jika kita ....

 • 34. Amnya, (Umumnya)

 • 35. Anjakan Paradigme ( Perubahan untuk kebaikan) ini berlaku kerana ....

 • 36. Angkara perbuatan ini,

 • 37. Arbitrari (analisis) yang dilakukan mendapati bahawa ....

 • 38. Aspirasi (cita-cita) negara ialah ...

 • 39. Atas dasar perikemanusiaan,

 • 40. Ayuhai manusia, ....

B

 
 • 41. Bagaimana pun,

 • 42. Bahang masalah in semakin terasa kerana

 • 43. Bagunlah wahai rakyatku,

 • 44. Barangkali kita terlupa bahawa ...

 • 45. Baru-baru ini,

 • 46. Belakangan ini,

 • 47. Bayangkan suatu hari nanti,

 • 48. Bedilan (tembakan) kata-kata yang tidak berasas menyebabkan ...

 • 49. Bedooh (melampau) sekali jika mereka ...

 • 50. Belukar kehidupan ini mengajar kita ....

 • 51. Benarlah jika saya mengatakan bahawa

 • 52. Bernas sekali anggapan bahawa ...

 • 53. Biasanya,

 • 54. Bobroknya (rosaknya) masyarakat hari ini kerana ...

 • 55. Bulan dan bintang menjadi saksi bahawa

C

 
 • 56. Cangkaliwang ( keadaan huru-hara) ini bersangkut paut dengan faktor ...

 • 57. Cetusnya kegelisahan ini adalah kerana

 • 58. Cocok sekali hal ini dikaitkan dengan ..

 • 59. Cukuplah sekadar ini,

 • 60. Cukup malu kerana ...

D

 • 61. Dada manusia yang kejam ini ..

 • 62. Dada insan yang rakus (tamak) ini ...

 • 63. Daifnya (hina) kita jika dikatakan ...

 • 64. Dakwaan yang mengatakan bahawa ...

 • 65. Dakwaan ini memang tepat kerana

 • 66. Dakwaan ini tidak berasas kerana

 • 67. Dalam mengharungi arus globalisasi,

 • 68. Dalam lautan kehidupan yang bergelora ini,

 • 69. Dalam meniti (melalui) hari demi hari,

 • 70. Dalam hal ini,

 • 71. Dalam ajaran agama dan moral,

 • 72. Dalam mengaplikasikan nilai ini,

 • 73. Dalam pada itu,

 • 74. Dalih (alasan) yang selaku kita dengar ialah

 • 75. Dalil (keterangan) ini menjelaskan bahawa ...

 • 76. Dangkal (cetek pengetahuan) sekali anggapan bahawa ....

 • 77. Dapat kita simpulkan bahawa ...

 • 78. Daripada membiarkan masalah ini kronik,

 • 79. Deklarasi (pernyataan jelas) ini membuktikan bahawa ...

 • 80. Dalam hal sedemikian,

 • 81. Dengan berbuat demikian,

 • 82. Desakan hidup kadangkala menyebabkan kita ..

 • 83. Destinasi perjalanan yang tidak tentu ini mengakibatkan ...

 • 84. Digniti (kemuliaan) manusia semakin terhakis kerana

 • 85. Diskriminasi kaum menyebabkan ...

E

 
 • 86. Ekspedisi kehidupan ini mengajar kita

 • 87. Evolusi (perubahan) ini menyebabkan.

 • 88. Ekoran daripada peristiwa ini,

 • 89. Eloklah jika kita menerima hakikat bahawa ..

 • 90. Entah mengapa,

F

 
 • 91. Fahaman ini jelas menunjukkan bahawa ...

 • 92. Faktor utama ialah ..

 • 93. Faraq (perbezaan) hal ini ialah

 • 94. Fasal (berkenaan) itu,

 • 95. Fitrah (sifat semula jadi) sang manusia kini ialah ...

 • 96. Fokus utama topik kita ialah ...

 • 97. Fungsi utama ialah ..

G

 • 98. Galakan ini datangnya daripada ...

 • 99. Gamatlah suasana kerana ...

  • 100. Gandingan ajaran agama dan moral memang baik kerana ...

  • 101. Gaya hidup yang serba mewah ini menunjukkan bahawa

  • 102. Gejala ini ada kaitan dengan ....

  • 103. Gelisah ibu bapa bertambah berat apabila ...

  • 104. Gelora hati ini menolak mereka ke lembah hina dan menyebabkan ....

  • 105. Generasi dotkom ini mementingkan ..

  • 106. Gerabak (laluan) perjalanan hidup ini akan tergelincir apabila ...

 • 107. Gundah sekali apabila ....

 • 108. Guru di sekolah mengajar kita bahawa,,,

H

 • 109. Habis (jadi),

 • 110. Hala tuju kerajaan ialah ...

 • 111. Hal ini demikian kerana

 • 112. Hal ini berlaku kerana ...

 • 113. Hal in memang memeranjatkan kita kerana ...

 • 114. Hal ini tidaklah menghairankan kerana ...

115. Hal ini berpunca daripada ...

 • 116. Hal ini menyebabkan ...

 • 117. Hal ini menghalang usaha kita ...

 • 118. Hampanya ibu bapa apabila ...

 • 119. Harapan kita ialah ...

 • 120. Harapan negara ialah ...

 • 121. Hipokrit (sifat berpura-pura) manusia menyebabkan

 • 122. Hipotesisnya ialah ...

 • 123. Hujah (pendapat) ini bercanggah kerana ...

 • 124. Hujah yang dikatakan ...

 • 125. Hujah itu memang tepat kerana ...

I

 
 • 126. Ifrit (golongan yang jahat) ini menyebabkan ...

 • 127. Idea ini menyebabkan

 • 128. Ideologi ini memang benar kerana ...

 • 129. Ijtihad (pendapat) ini benar kerana

 • 130. Ijtihad pelbagai pihak ialah ...

 • 131. Iklim budaya ketimuran menyebabkan ...

 • 132. Iman manusia semakin menipis kerana ..

 • 133. Ilustrasi kehidupan ini memang cantik,

 • 134. Impaknya(kesannya) ialah

 • 135. Impak daripaha hal ini menyebabkan ...

 • 136. Ingatlah bahawa ...

 • 137. Ingat,

 • 138. Insaflah wahai manusia,

 • 139. Inisiatif (usaha)kerajaan ini tidak dipandang berat kerana ...

 • 140. Istilah malas memang bahaya kerana ...

 • 141. Izinkan saya katakan bahawa ....

J

 • 142. Jika ditinjau dari sudut agama,

 • 143. Jauhari berpendapat bahawa,

 • 144. Jabatan narkotik membuktikan bahawa

 • 145. Jadi,

 • 146. Berjaga-jagalah kita,

 • 147. Jagat (dunia) ini amat luas,

 • 148. Jagatraya (seluruh dunia) ini,

 • 149. Jago (juara) politik beranggapan,

 • 150. Jah (kemuliaan) manusia terhakis kerana

 • 151. Jahar (nyaring) sekali suara pemimpin

 • 152. Jak ( semenjak / dari)

 • 153. Jalan hidup yang lurus ini

 • 154. Jauh di sudut hati,

 • 155. Jauh berbeza daripada orang lain,

 • 156. Jelmaan sikap ini bersangkut paut dengan

 • 157. Jentera kerajaan mestilah

 • 158. Jihad (perjuangan) manusia

 • 159. Justifikasinya, (alasannya)

 • 160. Jurang pemisah in menyebabkan

K

 • 161. Kaca (cerita) ini jelas membuktikan bahawa

 • 162. Kaca mata ini sentiasa melihat

 • 163. Kadangkala,

 • 164. Kekagetan (ketakutan / kebimbangan) ini menyebabkan

 • 165. Kala manusia bermain dengan kezaliman,

 • 166. Kalakian, ( ketika itu)

 • 167. Kaliber (kebolehan) manusia tergugat apabila

 • 168. Kalimah (kata-kata) ini menyebabkan

 • 169. Kancah politik menyebabkan

 • 170. Kancah jenayah ini semakin serius sehingga

 • 171. Kandil (pelita) hidup yang bernyala-nyala menyebabkan

 • 172. Kanun (undang-undang) jenayah tidak dapat berfungsi dengan baik kerana

 • 173. Karma kehidupan ini akan jelas kelihatan apabila

 • 174. Kata Perdana Menteri,

 • 175. Kata golongan intelek,

 • 176. Kaum hawa (wanita) berpendapat bahawa

 • 177. Kaum adam (lelaki) berpendapat bahawa

 • 178. Kayu pengukur tahap keimanan seseorang ialah

 • 179. Kecainya (hancurnya) harapan ibu bapa apabila

 • 180. Kekecamukan ( ketidaktenteraman) ini menyebabkan

 • 181. Kedaluwarsa (sudah tiba masanya)

 • 182. Kebobrokan (kemusnahan) manusia semakin memuncak kerana

 • 183. Kelak,

 • 184. Kemudiannya,

 • 185. Kekeliruan (kekusutan) ini semakin jelas menunjukkan

 • 186. Kekhilafan (kesilapan) ini menyebabkan

 • 187. Kekentalan hidup mengajar kita

 • 188. Kerenah manusia pada zaman moden ini,

 • 189. Ketuaan dunia kelihatan jelas apabila

 • 190. Khususnya,

 • 191. Kiamat nanti jika hal in menjadi ketahuan umum kerana

 • 192. Kini,

 • 193. Kira-kira sedekad lalu,

 • 194. Kitab suci al-Quran menjelaskan bahawa

 • 195. Klasiknya pemikiran seseorang apabila

 • 196. Kombinasi ini menyebabkan

 • 197. Kompetitif (persaingan) ini menyebabkan

 • 198. Kompleksnya kehidupan manusia kerana

 • 199. Komuniti Malaysia tidak beranggapan bahawa

 • 200. Konklusinya,

 • 201. Konsep ini sesuai kerana

 • 202. Kontradiksinya, (sebaliknya)

 • 203. Kekosongan jiwa menyebabkan

 • 204. Kotornya sanubari seseorang jika

 • 205. Kreativiti ini menyebabkan

 • 206. Kredit (hutang / wang) harus diberikan kepada mereka kerana

 • 207. Kritikalnya masalah ini kerana

 • 208. Kubu pertahanan negara semakin terancam apabila

 • 209. Kurangnya pendidikan menyebabkan

L

 
 • 210. Lagipun,

 • 211. Lagi pula,

 • 212. Langkah yang sesuai ialah

 • 213. Langsung tidak kita ramalkan bahawa

 • 214. Lebih-lebih lagi,

 • 215. Lahirnya perasaan tersebut adalah kerana

 • 216. Lahiriahnya ( pada awalnya)

 • 217. Lakonan manusia kini semakin baik kerana

 • 218. Lanjutan daripada peristiwa itu,

 • 219. Lantangnya suara manusia menyebabkan

 • 220. Lapangan (bidang) ini berkisar tentang

 • 221. Lebih-lebih lagi,

 • 222. Leganya kita jika

 • 223. Lillahi, (demi Tuhan)

 • 224. Lumrahnya, (lazimnya)

 • 225. Lumpur hidup ini memang begitu,

M

 
 • 226. Maknanya,

 • 227. Maka,

 • 228. Masa sekarang

 • 229. Malangnya,

 • 230. Malang tidak berbau,

 • 231. Masihkah anda ingat,

 • 232. Misalnya,

S 233. Sementelahan, T

 • 234. Tempiasnya (kesannya)

Penanda Wacana