Anda di halaman 1dari 6

1

SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
Bahagian A
Jawab semua soalan.

1. Satu penyiasatan telah
dijalankan. Pemerhatian seperti
rajah 1.


Selepas seminggu
Rajah 1
Apakah kesimpulan yang dapat
dibuat berdasarkan penyiasatan
di atas?
A. Anak pokok bercambah
B. Tumbuhan memerlukan
keperluan asas untuk
hidup.
C. Tumbuhan bergerak balas
terhadap ransangan.
D. Tumbuhan dimakan oleh
haiwan.

2. Rajah 2 menunjukkan satu
pengelasan haiwan.


X Y
Rajah 2

Antara yang berikut yang
manakah betul?
X Y
A. Ayam Ular
B. Buaya Gajah
C. Kucing Kura-kura
D. Tikus Lembu

3. Apakah pemerhatian yang
dapat dibuat berdasarkan
maklumat pada rajah 3?


Rajah 3
Dibiarkan selama dua hari

A. Tikus mati selepas dua hari
B. Tikus membesar selepas
dua hari.
C. Tikus melarikan diri selepas
dua hari.
D. Tikus membiak selepas dua
hari.

4. Antara berikut yang manakah
unit untuk ukuran panjang?
A. Mililiter (ml)
B. Meter (m)
C. Saat (s)
D. Kilogram (kg)
Haiwan
Bertelur
Melahirkan
anak
2
SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
5. Ramalkan apakah yang akan
berlaku sekiranya pokok bunga
yang ditanam dalam pasu tidak
disiram selama seminggu?
A. Pokok bunga akan tumbuh
lebih tinggi.
B. Pokok bunga akan mula
berbunga
C. Pokok bunga akan tumbuh
dengan subur.
D. Pokok bunga akan menjadi
layu.

6. Rajah menunjukkan sebuah
objek yang digunakan semasa
kecemasan di dalam makmal
sains.


Apakah kegunaan objek di atas?
A. Untuk membersihkan
tabung uji
B. Untuk memadam
kebakaran kecil
C. Untuk membunuh
serangga perosak.
D. Untuk menyelamatkan
mangsa renjatan elektrik.

7.

Rajah
Rajah menunjukkan satu
peralatan makmal.
Antara berikut, yang manakah
cara yang betul menyimpan
peralatan ini?
A. Meletakkannya di bawah
lantai.
B. Meletakkannya di dalam
bikar.
C. Memasukkan ke dalam
bekas sarung sebelum
menyimpan.
D. Menyimpannya di dalam
poket.

8. Antara berikut, yang manakah
tidak harus dilakukan di dalam
bilik sains?

I. Menyentuh suis elektrik
dengan tangan yang
basah.
II. Membuang sampah sarap
pepejal ke dalam singki.
III. Tutup pili gas dan suis
elektrik selepas digunakan.
IV. Laporkan sebarang
kemalangan kepada guru
dengan kadar segera.
A. I dan II
B. I dan IV
C. II dan III
D. II dan IV
3
SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
9. Antara berikut yang manakah
bukan peraturan bilik sains?
A. Peralatan dalam bilik sains
tidak boleh dibawa keluar
tanpa kebenaran guru.
B. Semua radas dan bahan
sains mesti dikembalikan ke
tempat asalnya selepas
digunakan.
C. Makan dan minum
dibenarkan sekiranya guru
tiada di dalam bilik sains.
D. Pastikan suis ditutup
selepas meninggalkan bilik
sains.

10. Rajah menunjukkan bahan kimia
yang tertumpah oleh seorang
murid.


Rajah
Apakah tindakan yang harus
diambil oleh murid itu?
A. Biarkan tumpahan bahan
kimia itu kering dengan
sendiri.
B. Lapkan tumpahan itu
dengan tisu
C. Semburkan air pada
tumpahan itu.
D. Laporkan pada guru
dengan kadar segera.
11. Rajah menunjukkan tubuh
manusia.

X
Rajah 6
Antara proses hidup berikut, yang
manakah menerangkan fungsi
organ X?
A. Pernafasan
B. Penernyahtinjaan
C. Gerak balas terhadap
ransangan.
D. Pembiakan.

12. Garam yang berlebihan dalam
badan disingkirkan melalui
proses
A. Pernafasan
B. Perkumuhan
C. Pembiakan
D. Pertumbuhan

13. Antara berikut yang manakah
berlaku semasa manusia
menghembus nafas?
I. Gas karbon dioksida
dibebaskan.
II. Udara panas dibebaskan.
III. Dada mengembang.
IV. Wap air dibebaskan.
A. I dan III
B. II dan IV
C. I,II dan III
D. I, II dan IV
4
SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
14. Apakah kesan penyalahgunaan
dadah?
I. Ketagihan
II. Kanser paru-paru
III. Memudaratkan kesihatan
IV. Mengganggu tumbesaran
A. I dan II
B. II dan IV
C. I, II dan III
D. I, II dan IV

15. Tabiat merokok boleh
menyebabkan.
A. Ketagihan
B. Gembira
C. Sihat tubuh badan
D. Tenaga yang kuat

16. Antara haiwan berikut yang
manakah mempunyai organ
pernafasan yang berbeza?
A. Paus
B. Cicak
C. Monyet
D. Sotong
17. Rajah menunjukkan sejenis
haiwan.

Apakah organ pernafasan bagi
haiwan dalam rajah di atas?
A. Peparu
B. Insang
C. Spirakel
D. Kulit lembap
18. Rajah menunjukkan dua jenis
haiwan yang berbeza.


Antara berikut, pernyataan
manakah benar tentang haiwan-
hiwan di atas?
A. Bernafas melalui peparu
B. Berhafas melalui insang
C. Melahirkan anak.
D. Bernafas melalui spirakel.
19.
Nyamuk
Lalat
Pepatung

Antara haiwan berikut, yang
manakah mempunyai organ
pernafasan yang sama seperti
haiwan di atas?
A. Beluncas
B. Beruang
C. Biawak
D. Ular

20. Rajah menunjukkan seekor
haiwan yang hidup di darat.

Antara yang berikut, yang
manakah mempunyai organ
5
SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
pernafasan yang sama seperti
haiwan tersebut?
A. Monyet, penyu dan kerbau
B. Kuda, udang dan singa
laut
C. Ular, beluncas dan lipas
D. Lintah,cacing dan katak.

21. Bahagian tumbuhan manakah
bergerak balas terhadap tarikan
gravity?
A. Batang
B. Pucuk
C. Akar
D. Daun

22. Rajah menunjukkan penyiasatan
yang telah dijalankan oleh
seorang murid.

Apakah kesimpulan yang dapat
dibuat berdasarkan penyiasatan
di atas.
A. Tumbuhan bergerak balas
terhadap graviti
B. Tumbuhan bergerak balas
terhadap air
C. Tumbuhan bergerak balas
terhadap cahaya
D. Tumbuhan bergerak balas
terhadap sentuhan

23. Antara yang berikut yang
manakah tidak diperlukan
tumbuhan untuk menjalankan
proses fotosentisis?
A. Oksigen
B. Klorofil
C. Karbon dioksida
D. Cahaya matahari

24. Rajah menunjukkan keadaan
sejenis tumbuhan selepas
seketika.

Apakah gerak balas terhadap
ransangan yang ditunjukkan oleh
tumbuhan dalam rajah di atas?
A. Cahaya
B. Graviti
C. Sentuhan
D. Air

25. Ali meletakkan sebatang pokok
bunga di dalam biliknya.
Selepas seminggu dia mendapati
pucuk pokok bunga tersebut
tumbuh mendekati tingkap
biliknya.
Apakah gerak balasa ransangan
yang ditunjukkan oleh pokok
bunga itu?
A. Cahaya C. Sentuhan
B. Graviti D. Air
6
SULIT 018

[Lihat sebelah
018 2014 Hak Cipta Panitia Sains SKLYI SULIT
26. Antara yang berikut, yang
manakah dipadankan dengan
betul?
Objek Unit Piawai
A Isipadu air Milimeter
B Panjang buku sentimeter
C Luas bilik
darjah
meter
D Panjang
pensel
Meter
persegi


27.Berapakah luas keseluruhan rajah
diatas?
A. 45 cm
2

B. 30 cm
2

C. 50 cm
2

D. 55 cm
2


28. Rajah menunjukkan sebahagian
lantai bilik yang diliputi dengan
jubin yang sama saiz.

Berapa keeping jubin lagikah
yang diperlukan untuk menutup
seluruh lantai bilik air itu?
A. 15
B. 18
C. 24
D. 25

29. Rajah menunjukkan sebuah
kubus.
Berapakah isipadu kubus diatas?
A. 100 cm
3

B. 123 cm
3

C. 125 cm
3

D. 113 cm
3


30. Apakah alatan yang digunakan
untuk mengukur jarak atau
panjang?
I. Pembaris
II. Pita pengukur
III. Pemberat
IV. Timbang
A. I sahaja
B. II dan III
C. I dan II
D. III dan IV

SOALAN TAMAT

10 cm
5 cm
6 cm
3 cm
5 cm