Anda di halaman 1dari 20

PERKEMBANGAN

KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM
DI INDONESIA
Kerajaan Perlak
Kerajaan Samudra Pasai
Kerajaan Aceh
Kerajaan Demak & Pajang
Kerajaan Mataram
Kerajaan Banten
Kerajaan Cirebon
Kerajaan Gowa Tallo
Kerajaan Ternate dan Tidore
Kerajaan Perlak
Adalah kerajaan Islam pertama di Indonesia
berdiri pada tahun 840
berakhir pada tahun 1293 karena bergabung
dengan Kerajaan Samudra Pasai.
Sejak berdiri sampai bergabungnya Perlak dengan
Samudrar Pasai, terdapat 19 orang raja yang
memerintah.

Kerajaan ini mengalami masa jaya pada masa
pemerintahan Sultan Makhdum Alaidin Malik
Muhammad Amin Syah II Johan Berdaulat (622-
662 H/1225-1263 M).
Kerajaan Perlak mengalami kemajuan pesat
terutama dalam bidang pendidikan Islam dan
perluasan dakwah Islamiah.

Kerajaan Samudra Pasai
Kerajaan ini didirikan oleh Sultan Malik Al-saleh
dan sekaligus sebagai raja pertama pada abad ke-
13.
Kerajaan Samudera Pasai terletak di sebelah utara
Perlak di daerah Lhok Semawe sekarang (pantai
timur Aceh).
Di bidang agama, Samudera Pasai menjadi pusat
studi Islam.
Kerajaan ini menyiarkan Islam sampai ke
Minangkabau, Jambi, Malaka, Jawa, bahkan ke
Thailand.
KERAJAAN ACEH
Kerajaan yang didirikan oleh Sultan Ibrahim yang
bergelar Ali Mughayat Syah (1514-1528),
Corak pemerintahan di Aceh terdiri atas dua sistem:
pemerintahan sipil di bawah kaum bangsawan, disebut
golongan teuku; dan pemerintahan atas dasar agama di
bawah kaum ulama, disebut golongan tengku atau
teungku.
Aceh mengalami kemajuan pesat pada masa
pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607- 1636).
Dalam bidang sosial, letaknya yang strategis di titik
sentral jalur perdagangan internasional di Selat
Malaka menjadikan Aceh makin ramai dikunjungi
pedagang Islam. Terjadilah asimilasi baik di bidang
sosial maupun ekonomi.
Dalam kehidupan bermasyarakat, terjadi perpaduan
antara adat istiadat dan ajaran agama Islam
Demak adalah kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa.
Kerajaan yang didirikan oleh Raden Patah ini pada
awalnya adalah sebuah wilayah dengan nama Glagah
atau Bintoro yang berada di bawah kekuasaan
Majapahit.
Daerah kekuasaannya meliputi daerah Demak sendiri,
Semarang, Tegal, Jepara dan sekitarnya, dan cukup
berpengaruh di Palembang dan Jambi di Sumatera,
serta beberapa wilayah di Kalimantan.
Kerajaan Demak dan Kerajaan Pajang
kerajaan Demak di pindahkan ke pajang oleh Joko
Tingkir sekaligus beliau menjadi raja di kerajaan
Pajang yang pertama berglar Sultan Hadiwijaya
Ketika Sultan Hadiwijaya meninggal, beliau
digantikan oleh Arya Pangiri
Di bidang keagamaan, Raden Patah dan dibantu
para wali, Demak tampil sebagai pusat penyebaran
Islam.Raden Patah kemudian membangun sebuah
masjid yang megah, yaitu Masjid Demak.
Dalam bidang perekonomian, Demak merupakan
pelabuhan transito (penghubung) yang penting.

Kerajaan
Mataram Islam
Kerajaan Mataram Islam berdiri sekitar tahun 1586 .
Kerajaan ini bermula dari sebuah daerah kadipaten yang
berada di bawah kekuasaan Kerajaan Pajang.
Raja pertama Kerajaan Mataram Islam adalah
Sutawijaya. Sutawijaya memerintah dari tahun 1586
1601. Ia bergelar Panembahan Senopati ing Alogo
Sayidin Panotogomo.
Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya
pada masa pemerintahan Raden Mas Ranbgsang yang
bergelar Sultan Agung Senopati ing Albogo
Ngabdurrachman atau lebih dikenal sebagai Sultan
Agung (1613-1645).

Pada tahun 1755, Mataram pecah menjadi dua kerajaan.
Pembagian ini didasarkan pada isi Perjanjian Giyanti.
Kedua kerajaan tersebut adalah Kesultanan
Yogyakarta (Ngayogyakarta Hadiningrat) dengan
pusatnya di Yogyakarta. Kesultanan Yogyakarta
diperintah oleh Mangkubumi dengan gelar Hamengku
Buwono I.
Kesuhunan Surakarta dengan pusatnya di Surakarta.
Kesuhunan Surakarta diperintah oleh Susuhunan
Pakubuwono III.
Perkembangan berikutnya, Kesuhunan
Surakarta pecah menjadi dua, yaitu Kesuhunan
dan Mangkunegaran.
Pembagian ini didasarkan pada Perjanjian
Salatiga pada tahun 1757 antara Mas Said dan
Mataram.
Kasultanan Yogyakarta akhirnya juga terbagi
atas Kasultanan dan Paku Alaman.

Kerajaan Banten
Kerajaan Banten pada awalnya adalah bagian dari
Kerajaan Demak, namun, ketika Kerajaan Demak
melemah Banten memisahkan diri dan menjadi Kerajan
sendiri. Raja pertama Kerajaan Banten adalah Raja
Hasanuddin. Ia memerintah dari tahun 1552 hingga
1570.
Kerajaan Mataram Islam mencapai puncak kejayaannya
pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Ia
memerintah dari tahun 1651-1692.
KERAJAAN GOWA DAN TALLO
Kerajaan Gowa dan Tallo lebih sering disebut Kerajaan
Makassar.
Kerajaan ini semula terdiri dari dua kerajaan, yaitu
Kerajaan Gowa dan Kerajaan Tallo. Kemudian, keduanya
bergabung menjadi Kerajaan Makassar.
Kerajaan Makassar berkembang pesat pada masa
pemerintahan Sultan Hasanuddin, yang memerintah dari
tahun 16531669.
Mengalami kemunduran setelah menandatangani
Perjanjian Bongaya (1667) dengan Belanda.

Perjanjian BONGAYA
Isi Perjanjian Bongaya (1667):
Sultan Hasanuddin harus memberikan
kebebasan berdagang kepada VOC di Sulawesi
Selatan.
Dalam melaksanakan perdagangan VOC akan
memegang hak monopoli.
Daerah Kerajaan Bone yang dahulu direbut
Sultan Hasanuddin diserahkan kembali dan Aru
Palaka diangkat menjadi Raja Bone.
PETA KEKUASAAN
KERAJAAN GOWA DAN TALLO
KERAJAAN
TERNATE DAN TIDORE
Kerajaan Ternate dan Kerajaan Tidore
terletak di Kepulauan Maluku dan sebagian
Papua. Disebut Kerajaan Ternate dan
Kerajaan Tidore karena masing-masing
kerajaan berpusat di Pulau Ternate dan Pulau
Tidore.
Kerajaan Ternate berkembang pesat pada
masa pemerintahan Sultan Baabullah.
Kerajaan Ternate berkembang pesat pada
masa pemerintahan Sultan Nuku.
PETA KEKUASAAN
KERAJAAN TERNATE DAN TIDORE
PENINGGALAN SEJARAH ISLAM
DI INDONESIA
Peninggalan-peninggalan sejarah Islam di
Indonesia, antara lain dalam bentuk
masjid, keraton atau istana raja, nisan,
kaligrafi, dan karya sastra. Peninggalan
sejarah ini umumnya merupakan hasil
perpaduan kebudayaan Islam dengan
kebudayaan setempat.