Anda di halaman 1dari 21

ALAM BELAJAR

Renungkan
Cuba anda bayangkan zaman persekoahan
anda.
Apakah corak alam pembelajaran sepanjang
persekolahan anda?
Adakah aspek-aspek dalam pembelajaran anda
mempengaruhi perkembangan seseorang pelajar
dari segi fizikal,emosi,intelek dan rohani?
Antara aspek yang anda kenal pasti, manakah
yang paling penting dan kritikal sekali?


KONSEP ALAM BELAJAR
Komponen fizikal
Kompoen psikososial
Komuniti pembelajaran.
Komponen fizikal
Gaya Auditorium-Murid duduk menghadap guru.
Gaya Bersemuka-Murid duduk menghadap satu
sama lain.
Gaya Off-set-Tiga atau empat murid duduk pada meja
tetapi tidak menghadap sesama mereka.
Gaya Seminar-Kumpulan murid duduk dalam bulatan,
segiempat sama atau bentuk U.
Gaya Kluster-4-8 orang murid duduk dalam kumpulan
yang dekat dan rapat.
Eksesori.
Komponen psikososial
Nada suara,
Saling berbudi bahasa,
Tingkah laku yang diterima,
Suasana yang kondusif,
- memenuhi keperluan fisiologi dan psikologi
selaras dengan Hierarki Keperluan Maslow.
(rujuk buku Noriati, Boon, Sharifah (2008).
Komuniti pembelajaran
Sekumpukan manusia yang belajar bersama-
sama dalam satu persekitaran yang selamat lagi
menggalakan dgn adanya dialog, maklum balas,
refleksi dan penurunan kuasa.
Ciri-ciri komuniti pembelajaran
Kolaborasi
Penglibatan
Sumber jaringan
Fokuk kpd pembinaan pengetahuan.
Prinsip-prinsip komuniti
pembelajaran
Ilmu dikongsi bersama
Menitikberatkan pemahaman.
Kolaborasi murid dan guru
Insentif intrinsik.
Perbezaan murid bukan satu masalah.
Murid belajar sesama mereka dlm suasana kondusif.
Berasaskan teori pembelajaran konstruktif.
Pembelajaran kolaboratif dan aktif.
Hbg interpersonal dititikberatkan.
Rangkaian sekolah dan komuniti.

PENGALAMAN BELAJAR KANAK-
KANAK
Pengalaman Langsung (first hand experience)
-Belajar dengan membawa murid ke dalam
situasi yang sebenar.
- Belajar melalui proses membuat, mengalami atau
melalui sendiri apa yang hendak dipelajari.
- Pengalaman langsung merupakan satu kaedah
pembelajaran semula jadi.
Prinsip-prinsip Pembelajaran Semula
jadi (John Holt, 1995)
Kanak-kanak secara semula jadi mempunyai
kekuatan daya ingin tahu dan berkeupayaan
untuk belajar secara langsung tentang dunia
sekitarnya.
Mengetahui dgn sendirinya cara hendak belajar
sesuatu.
Memerlukan jumlah masa senyap yang banyak
untuk berfikir.
Kanak-kanak tidak takut mengaku tidak tahu dan
berani membuat kesilapan

Prinsip-prinsip Pembelajaran Semula
jadi (John Holt, 1995)
Menghayati nilai-nilai intrinsik dalam perkara yang
dipelajari mereka.
Belajar paling baik tentang hubungan dengan orang
lain melalui interaksi dengan pelbagai peringkat usia.
Belajar paling baik tentang dunianya melalui
pengalaman langsung
Kanak-kanak memerlukan masa yang mencukupi
untuk bersama keluarga.
Tekanan akan mengganggu pembelajaran kanak-
kanak.
Konsep Main
Main adalah simbolik, bermakna, menyeronokkan,
sukarela dan bermotivasi intrinsik, berperaturan dan
berbentuk episodik (Fromberg, 1987).
Matlamatnya adalah untuk mencapai hasil
pembelajaran.
Main berfungsi sebagai satu:
1. kemajuan,
2. kuasa,
3. fanstasi dan
4. main
(Brian Sutton-Smith dalam Pellegrini, 1995)
Konsep main menurut Kamus
Webster.
Pergerakan yg laju dan berubah-ubah(cth; kereta
lumba, k/terbang)
Main peranan sesuatu watak (cth; guru mengajar
dlm bilik darjah)
Rekacipta (main blok).
Senaman atau rekreasi (cth; main galah panjang)
Keseronokan atau gurauan (cth;main sorok-
sorok)
Kepentingan Main
Dikategorikan kepada aspek
1. Perkembangan fizikal
2. Perkembangan sosioemosi
3. Perkembangan Kognitif
Kepentingan Bermain
Belajar konsep
Meningkatkan keupayaan kognitif
Memupuk pemikiran inovatif, kritis dan kreatif
Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan
Membantu dalam menyelesaikan masalah
Membina kemahiran sosial
Memahami dunia sekeliling
Mempelajari bahasa
Membantu murid mengatasi perasaan bimbang dan
tertekan
Memina kemahiran kendiri yang positif dan
bertanggungjawab
Mempelajari peranan orang dewasa
Kategori main/Jenis Main
Unoccupied
Solitary
Onlooker
Parallel
Associative
Cooperative
Permainan
sosial
Main berfungsi
Main simbolik
Main konstruktif
Main berperaturan
(Piaget, 1962)
Permainan
kognitif
MAIN SOSIAL
Main Solitari - kanak-kanak main secara
perseorangan.
Main Selari Kanak-kanak main secara berdikari
dengan objek yg sama atau serupa.
Main Pemerhati Kanak-kanak memerhati kanak-
kanak lain bermain tanpa melibatkan diri secara
langsung.
Main Gabungan Kanak-kanak bergabung tenaga
dan memberi sumbangan masing-masing.
Main Koperatif Kanak-kanak yg terlibatdlm aktiviti
tersebut diberi peranan dan objektif khusus; mereka
mematuhi peraturan yg ditetapkan.
MAIN KOGNITIF
Main fungsian Kanak-kanak menggunakan tubuh mereka
untuk berlari, melompat atau memanipulasi objek agar dapat
belajar mengenai dunia sekeliling.
Main Konstruktif Kanak-kanak menggunakan objek-objek
untuk mencipta struktur atau bentuk, misalnya; bermain dgn
blok, Lego, dan sebagainya.
Main Simbolik Kanak-kanak mencipta aktiviti-aktiviti baru yang
berada di luar dunia ini berasaskan imaginasi dan daya kreativiti
mereka. Cth daun sbg pinggan, tempurung sbg periuk (unsur
perlambangan)
Main berperaturan Aktiviti permainan formal di mana kanak-
kanak menentukan atau menggunakan peraturan bagi
perjalanan aktiviti main tersebut. Cth ketengteng, dam ular
dsbnya.
CIRI-CIRI MAIN
Bermotivasi secara intrinsik
Penglibatan aktif
Bebas untuk memilih
menyeronokkan
Proses penyesuaian
Penerokaan
Simulasi

PERMAINAN KREATIF
RUJUKAN
Noriati,Boon,Sharifah.(2008).Murid dan alam
belajar.Shah Alam: Oxford Fajar Sdn Bhd.

J.W Santrock (2004) Educational Psychology(2
nd
ed. )

Barbara Day (1994) Early Childhood Education. Prentice
Hall.

Jo Ann Brewer. (2006) Introduction to Early Childhood
Education:Preschool through primary grades.
Boston:Allyn & Bacon.