Anda di halaman 1dari 28

PSV 3114 SENI DAN

PENGURUSAN:
BENGKEL SENI
NOR ADILAH
SITI ZAKIAH HANIM
DEFINISI
Satu bentuk pengajaran akademik
Dilaksanakan di peringkat sekolah, universiti mahupun
sebuah organisasi oleh golongan professional
Fokus kepada sesuatu topik sahaja
Peserta melibatkan diri secara aktif
Tatacara Pengurusan Bengkel

Sebelum
Penyediaan kertas kerja bengkel ( untuk tujuan kebenaran
& tindakan pihak tertentu)
Logistik & tempat ( Sijil, cenderahati dll)
Surat menyurat ( jika melibatkan jemputan luar)
Menyediakan selengkapnya keperluan pelajar untuk
menjalankan aktiviti/bengkel
Memastikan segala peralatan/ bahan mencukupi dan
berfungsi dengan baik sebelum digunakan oleh pelajar

Semasa
Menulis tajuk bengkel pada papan tulis atau mengedarkan
helaian / pamplet kepada pelajar
Merekod kehadiran pelajar
Penerangan ringkas yang jelas, padat dan tepat kepada pelajar
Menerangkan teori-teori dan langkah-langkah penting
berkaitan bengkel
Dipastikan pelajar faham apa yang dilakukan
Jawatankuasa terbabit memastikan kelancaran sepanjang
bengkel dijalankan
Menyelia dan membantu pelajar semasa bengkel berjalan

Selepas
Memastikan peralatan/ bahan dalam keadaan baik,
dikemas dan disusun semula oleh pelajar selepas
digunakan.
Menyediakan laporan dan membuat post- mortem

Terdapat beberapa panduan asas dalam
penganjuran bengkel :

a. Mengapa bengkel tersebut perlu diadakan ?
Soalan ini memerlukan maklumat berkaitan rasional
penganjuran bengkel dan impak bengkel kepada individu/
masyarakat/ negara.

b. Apakah matlamat yang hendak dicapai?
Menyenaraikan matlamat atau objektif bengkel
c. Siapakah peserta dan tetamu yang perlu hadir?
Mengenalpasti kumpulan sasaran dan tetamu jemputan

d. Bilakah bengkel tersebut dijalankan ?
Menentukan tarikh yang sesuai supaya dapat
menarik perhatian kumpulan sasaran.

e. Dimana tempat atau lokasi bengkel?
Memilih lokasi yang sesuai dan memenuhi
standard penganjuran bengkel

KELEBIHAN
Tingkatkan ilmu pengetahuan tentang seni
Khusus berkenaan sesuatu topik
Pengurusan dan pengendaliaan bengkel
Kongsi pengalaman antara peserta
Luang masa dengan aktiviti yang berfaedah
KELEBIHAN
Memupuk semangat kerjasama dan toleransi antara
peserta
Mengatasi masalah ilmu melalui perkongsian ilmu
Sesi komen atau perbincangan memberi lebih banyak
peluang menguji dan bertanya soalan sesama peserta
untuk memahami lebih lanjut tentang sesuatu topik
KELEMAHAN
Perancangan perlu rapi dan sistematik agar perjalanan bengkel
berjalan dengan lancar seperti yang dirancang
Kerjasama yang baik perlu diberikan oleh setiap ahli
jawatankuasa
Kos yang tinggi
Penyediaan tempat
Jemputan fasilitator
Jamuan
Peralatan
Publisiti
Cenderahati

KELEMAHAN
Percanggahan antara waktu jadual pelaksanaan bengkel
dengan jadual fasilitator
Masa yang lama diperlukan untuk merancang sesuatu
bengkel
Kurang publisiti mengakibatkan kurang penyertaan oleh
peserta
Contoh- contoh
Bengkel
BENGKEL SENI MENJAHIT

BENGKEL BONEKA

BENGKEL ARCA MOBAIL

BENGKEL MARI MEWARNA

BENGKEL MENGHASILKAN
TOPENG

BENGKEL MENCANTING BATIK

Banner Bengkel

Surat
Jemputan

Aktiviti Bengkel

SEKIAN, TERIMA KASIH
Pensyarah : Dato Alias Bin Zakaria
RUJUKAN
http://www.slideshare.net/dunstant/projek-seni-
presentation
http://www.scribd.com/doc/47262277/PENGURUSAN-
DAN-PENTADBIRAN-BENGKEL
http://www.ukm.my/culturec/?p=376
http://www.scribd.com/doc/78281239/PSV3114-Seni-
Dan-Pen-Gurus-An
http://pengurusanseni.blogspot.com/
http://artventurekids.com/