Anda di halaman 1dari 15

Pendekatan Bimbingan dan

Kaunseling
Nama ahli kumpulan : Lim Pei Ching
Phoon Wei Yi
Lee Li Chee
Ting Yann Yann
Setiap pendekatan mempunyai tema
penting yang mempengaruhi arah
program, jenis perkhidmatan yang
disediakan dan bagaimana personel
profesional menggunakan masa mereka.
Pendekatan
Krisis
Pendekatan Krisis
mengendalikan kes yang timbul secara
mendadak dan memerlukan perhatian serta
tindakan segera dari Guru Bimbingan dan
Kaunseling Sepenuh Masa serta pihak
pentadbir sekolah.
Ciri-ciri Pendekatan Krisis
Kaunselor boleh bertindak sebagai orang tengah
atau perunding bagi mengatasi krisis yang
berlaku.
Pendekatan ini bertujuan untuk menangguhkan
tindakan yang boleh memudaratkan klien.
Pembimbing menunggu individu yang datang.
Selanjutnya, mereka memberikan bantuan sesuai
dengan masalah yang dihadapi oleh individu.
Ciri-ciri Pendekatan Krisis
Pendekatan ini banyak dipengaruhi oleh aliran
psikoanalisis.
Psikoanalisis menekannkan pengaruh peristiwa-
peristiwa masa lampau sebagai hal yang
menentukan bagi berfungsinya kepribadian
individu saat ini.
Pengalaman-pengalaman masa lima atau enam
tahun pertama kehidupan individu menurut
psikoanalisis dapat menjadi akar dari krisis
individu yang bersangkutan pada masa kini.
3 Jenis Pendekatan Krisis :
1. Krisis yang tidak sengaja atau situasi
berlaku terutama apabila ada ancaman yang
datang secara tiba-tiba, kejadian yang sangat
mengganggu atau datangnya suatu musibah
secara tak terduga.
Misalnya kematian orang yang kita cintai,
diketahuinya sesuatu penyakit yang sangat
serius, gangguan sosial dan lain-lain.
2. Krisis Developmental
terjadi seiring dengan perkembangan
moral seseorang dalam kehidupannya.
Contoh : waktu seseorang mulai
bersekolah atau waktu seseorang
memasuki peringkat sekolah menengah
dari peringkat sekolah rendah.
krisis yang menuntut pendekatan-
pendekatan baru supaya orang dapat
menghadapi dan menyelesaikan masalah.
3. Krisis Eksistensial

Krisis yang diakibatkan tumpang Tindi
kenyataan yang mengganggu, terutama
tentang diri kita sendiri.
Contoh kes Pendekatan Krisis
murid yang bergaduh di sekolah
mengalami histeria
menangis dengan tiba-tiba
cuba membunuh diri
menggunakan dadah
mengalami peristiwa cemas dalam keluarga
seperti kematian anggota keluarga,
penceraian ibu bapa dan penderaan.
Pendekatan
Pemulihan
Ciri-ciri Pendekatan Pemulihan
Memberi fokus kepada kekurangan atau
masalah yang dapat dikenal pasti.
Dijalankan dari semasa ke semasa.
Langkah mengatasi dijalankan dengan harapan
murid mengubah perlakuan untuk
mengelakkan berlaku peristiwa krisis.
Contoh kes yang memerlukan
Pendekatan Pemulihan
Murid ponteng sekolah
Murid merokok
Murid melawan guru
Murid bergaduh
Cara Penyelesaian Pendekatan
Pemulihan
Murid yang bermasalah dikumpulkan untuk
mengikuti sesi kaunseling kelompok atau
menghadiri kaunseling individu.
Guru kaunseling akan berbincang dengan
murid berkenaan untuk memahami keadaan
yang dihadapinya secara mendalam.
Seterusnya, memberikan nasihat dan
dorongan supaya dapat mengubah perlakuan
yang tidak baik.

Sekian, Terima kasih.