Anda di halaman 1dari 2

Created by Lovina Collection Phone.

332876
Assalamualaikum, Wr. Wb.
Dengan Rahmat dan Ridho Allah SWT, kami mengharap dengan hormat
kehadiran Bapak/Saudara dalam rangka
acara Empat Puluh hari lahirnya anak kami :
MOH. SAWAL HIDAYAT
Yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :
ari : Sa!tu
Tanggal : "# $o%em!er &''(
)am : "(*'' WIB +Ba,da -aghri!.
Tempat : Rumah kami desa -askuning /ulon RT '0
1u2er 3 Bondo4oso
-erupakan suatu kehormatan dan ke!ahagiaan !agi kami sekeluarga
apa!ila Bapak/Saudara !erkenan hadir pada acara 5mpat 1uluh hari
6ahirnya
Wassalamualaikum, Wr.Wb.
ormat kami
/el* Bpk* SA$DRA
Kepada Yang Terhormat
Bapak/Saudara
di Bondowoso
____________
Kel. Bpk. SANDRA
Maskuning Kulon RT 04
PUJER - BONDOWOSO
Sabtu, 15 November 200
Kel. Bpk. M. JUPRI
!esa !urbuk " #ademawu
PAMEKASAN
NB : Maaf tidak menerima sumbangan kecuali doa


Created by Kemuning .Com (0324 33!!32
Assalamu,alaikum, Wr* W!*
Dengan memohon ridho dan rahmat Allah SWT, kami mengharap dengan hormat
kehadiran Bapak/Saudara dalam rangka Selamatan (Tink!pan" keluarga kami
Yang Insya Allah akan dilaksanakan nanti pada :
ari : SABT7
Tanggal : &8 $opem!er &''0
)am : "9*:' WIB
Tempat : Rumah kami, Desa Dur!uk31adema4u
1amekasan*
-erupakan suatu kehormatan dan ke!ahagiaan !agi kami, apa!ila
Bapak/Saudara !erkenan hadir untuk memenuhi undangan kami*
Atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih*
Wassalamu,alaikum, Wr*W!*
ormat kami,
Ttd,
M. JUPRI
Sekeluarga
Kepada Yang Terhormat
Bapak/Saudara
di $ ____________
Sabtu, 2% No&ember 2004
TEMPAT
NB : Maaf tidak menerima sumbangan
dalam bentuk apapun kecuali doa.