Anda di halaman 1dari 3

Borang Penilaian

PROGRAM MENJAGA KEBERSIHAN DIRI


7 LANGKAH MEMBASUH TANGAN DENGAN BETUL
Nama
Kelas

:....................................................................................................................
:....................................................................................................................

ARAHAN :
Tandakan ruang di bawah berdasarkan :
1. Tidak memuaskan
2. Sederhana
3. Baik
4. Memuaskan
5. Sangat memuaskan
Anda diminta memberi respons kepada setiap penyataan di bawah dengan
menandakan (/) di kotak yang disediakan
Slot 1 : Panduan Membasuh tangan
Bil

Perkara

1.

Isi bimbingan menarik.

2.

Kandungan bimbingan difahami.

3.

Bimbingan yang disampaikan menarik


dan tidak membosankan.
Masa bimbingan sesuai dengan aktiviti.

4.
5.
6.
7.
8.

Tempat yang disediakan selesa untuk


melakukan aktiviti bimbingan.
Video yang digunakan sesuai dan
menarik.
Soalan Kuiz bersesuaian dengan isi
bimbingan dan tahap murid.
Perjalanan program bimbingan teratur
dan lancar.

Komen /cadangan :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.

Borang Penilaian
PROGRAM PANDUAN MINUM SUSU KOTAK
LIHAT, HIDU, RASA
Nama :....................................................................................................................
Kelas :....................................................................................................................

ARAHAN :
Tandakan ruang di bawah berdasarkan :
1. Tidak memuaskan
2. Sederhana
3. Baik
4. Memuaskan
5. Sangat memuaskan
Anda diminta memberi respons kepada setiap penyataan di bawah dengan
menandakan (/) di kotak yang disediakan
Slot 2 : Panduan Minum Susu Kotak
Bil

Perkara

1.

Isi bimbingan menarik.

2.

Kandungan bimbingan difahami.

3.

Bimbingan yang disampaikan menarik


dan tidak membosankan.
Masa bimbingan sesuai dengan aktiviti.

4.
5.
6.
7.
8.

Tempat yang disediakan selesa untuk


melakukan aktiviti bimbingan.
Video yang digunakan sesuai dan
menarik.
Soalan Kuiz bersesuaian dengan isi
bimbingan dan tahap murid.
Perjalanan program bimbingan teratur
dan lancar.

Komen /cadangan :
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................