Anda di halaman 1dari 49

Topik 4

REKA BENTUK VISUAL


Pengenalan
• Visual  alat komunikasi yang mampu
menyampaikan mesej yang lebih berkesan daripada
penggunaan lisan atau pernyataan bertulis.

• Keberkesanan penggunaan visual bergantung


kepada kualiti yang ada pada visual tersebut.
Konsep dan Fungsi Visual
Bentuk Visual

fotografik elektronik grafik

ilustrasi melalui gambar ilustrasi secara artistik/simbolik

Menyerupai suatu subjek • Visual analogik


atau situasi sebenar • Visual organisasi
Konsep dan Fungsi Visual
Mudah, jelas dibaca dan difahami

Ciri-ciri Mesej dapat ditafsir dengan berkesan


visual
yang Interaksi aktif di antara pelajar, guru
baik dan maksud yang terdapat dalam
visual

Membantu memfokuskan perhatian


kepada maksud yang terdapat dalam
visual
Elemen Reka Bentuk Visual
• Elemen grafik – bahan asas yang digunakan untuk
membentuk sesuatu komposisi visual

Elemen Grafik

Ruang Garis Permukaan


(Space) (Line) (Surface)

Bentuk tiga dimensi Bentuk dua dimensi


(Form) (Shape)
Elemen Grafik
1. Ruang
– Terbahagi kepada
• Ruang positif – ruang yang digunakan
• Ruang negatif – ruang yang kosong
– Ruang perlu digunakan secara seimbang
antara positif dan negatif agar komposisi
visual kelihatan cantik dan menarik
Ruang negatif

Ruang positif
Elemen Grafik
2. Garis
– Didapati dalam bentuk dua dimensi dan tiga
dimensi
– Fungsi;
• Menunjukkan pergerakan dan arah atau aliran
• Menunjukkan suasana aman atau ganas
• Menunjukkan kemegahan dan kekuatan
• Menunjukkan kekusutan
• Melukis objek atau benda
• Penghubung antara satu elemen dengan elemen lain
Elemen Grafik
3. Permukaan
– Permukaan yang kasar atau licin memberi kesan
ke atas rupa garisan yang di buat ke atasnya.
– Penyatuan yang wajar antara garis, warna dan
tekstur perlu bagi menghasilkan permukaan yang
menarik.
Permukaan
Elemen Grafik
4. Bentuk dua dimensi
– Dimensi panjang dan lebar
• Bentuk geometri
• Bentuk abstrak
• Bentuk gambaran
Bentuk 2 Dimensi (Shape)

• Bentuk Geometri

• Bentuk Abstrak

• Bentuk Gambaran
Elemen Grafik
5. Bentuk tiga dimensi
– Dimensi panjang, lebar dan tinggi
– Dua kategori;
• Bentuk tiga dimensi sebenar – bahan
sebenar yang mempunyai dimensi panjang,
lebar dan tinggi.
• Bentuk tiga dimensi tiruan – bentuk dua
dimensi yang kelihatan seolah-olah mempunyai
dimensi panjang, lebar dan tinggi atau tebal
(gambar foto dan lukisan yang diberi bayang).
Bentuk tiga dimensi sebenar Bentuk tiga dimensi tiruan
Prinsip Reka Bentuk Visual
• Kaedah menggunakan elemen-elemen
grafik supaya visual yang dihasilkan
menarik dan berkesan.
– Simplisiti
– Dominan
– Pola
– Seimbang
– Variasi
– harmoni
Prinsip Reka Bentuk Visual
1. Simplisiti
– Lukisan yang jelas dan mudah dibaca
– Sesuatu bahan grafik perlu nampak mudah
(simple) bagi mengelakkan penerima daripada
merasa tertekan untuk mengetahui apakan
maklumat sebenarnya yang hendak disampaikan.
Prinsip Reka Bentuk Visual
2. Dominan
– Objek atau item utama yang ingin disampaikan
perlu ditonjolkan.
a. Menggunakan peraturan Satu Per Tiga (Rule
of Third)

41% 20%

25% 14%
b. Warna dan bentuk yang kontras
c. Saiz yang lebih besar
d. Menggunakan anak panah yang menunjuk ke
arah item utama
e. Mewujudkan gerakan dalam rekaan visual
f. Menggunakan lampu atau cahaya yang
memancar
Cara Yang Betul Untuk
Membaca Suhu Pada
Termometer
Prinsip Reka Bentuk Visual
3. Pola
– Penting kerana;
• Menarik penglihatan ke arah item yang utama
• Mengerakkan penglihatan mata kepada keseluruhan
visual dalam arah yang betul
• Mengekalkan penglihatan mata dan mengikut aliran
persembahan
– Jenis pola dalam rekaan visual;
• Pola mengikut bentuk geometri
• Pola Mengikut huruf
Prinsip Reka Bentuk Visual
4. Seimbang
a. Seimbang formal – pembahagian yang sama
bahagi antara dua bahagian visual; sama ada
bahagian kiri dengan kanan atau bahagian atas
dengan bawah.

b. Seimbang tidak formal – pembahagian tidak


sama rata antara item kiri dan kanan atau atas
dengan bawah sesuatu rekaan
Seimbang formal Seimbang tidak formal
Panduan Menentukan Keseimbangan

• Penggunaan mata adalah cara terbaik menentukan


keseimbangan
• Elakkan meletakkan objek yang gelap di atas objek
yang cerah @ Objek yang besar di atas objek yang
kecil
• Objek yang gelap lebih berat daripada objek yang
cerah & Objek yang lebih besar lebih berat daripada
objek yang kecil
• Hukum graviti perlu diaplikasi di sini
Prinsip Reka Bentuk Visual
5. Variasi
– Menggunakan variasi (pelbagai elemen
grafik) dalam penghasilan visual agar
kelihatan hidup, meningkatkan tarikan dan
minat terhadap persembahan.
Prinsip Reka Bentuk Visual
6. Harmoni

– Penggunaan elemen grafik yang


berkesinambungan antara satu dengan lain
membolehkan mata dan fikiran penonton
mengikuti perkembangan keseluruhan visual.
– Ada hubungan antara elemen-elemen, arah aliran
persembahan, perspektif dan kesatuan mesej.
Warna
• Merupakan salah satu elemen visual.
• “Warna adalah milik cahaya dan apabila
berubah maka berubahlah warna”
(Leuer, 1990).
Warna
Kromatik Akromatik

Hiu Valiu Kroma Valiu Kroma

• Hiu – digunakan untuk menjelaskan warna yang khusus seperti


merah, biru.
• Valiu – menjelaskan sejauh mana gelap atau cerah sesuatu warna
itu kelihatan. Warna Putih mempunyai valiu yang tinggi.
• kroma – menjelaskan intensiti atau kekuatan sesuatu warna.
Gambarajah Pecahan Warna
                                           

           
FFFF00 CCFF00 99FF00 66FF00 33FF00 00FF00

         
FFCC00 CCCC00 99CC00 66CC00 33CC00 00CC00 00FF33

       
FF9900 CC9900 999900 669900 339900 009900 00CC33 00FF66

     
FF6600 CC6600 996600 666600 336600 006600 009933 00CC66 00FF99

   
FF3300 CC3300 993300 663300 333300 003300 006633 009966 00CC99 00FFCC

FF0000 CC0000 990000 660000 330000 000000 003333 006666 009999 00CCCC 00FFFF

   
FF0033 CC0033 990033 660033 330033 000033 003366 006699 0099CC 00CCFF

     
FF0066 CC0066 990066 660066 330066 000066 003399 0066CC 0099FF

       
FF0099 CC0099 990099 660099 330099 000099 0033CC 0066FF

         
FF00CC CC00CC 9900CC 6600CC 3300CC 0000CC 0033FF

           
FF00FF CC00FF 9900FF 6600FF 3300FF 0000FF
Pigmen
(Bahan yang mamberi warna kepada sesuatu objek)

Warna Utama Warna


Pertengahan

Warna Warna Tertiar


Sekunder (tertiary)
Warna Utama
• Warna asas, yang tidak boleh dihasilkan dengan
campuran warna-warna lain

Biru Merah

Kuning
Warna Sekunder
• Campuran dua warna utama

Biru
Hijau
Kuning Ungu
Jingga

Merah
Warna Pertengahan
• Campuran warna sekunder dengan warna utama yang
terletek bersebelahannya
Biru
Biru Hijau
Hijau
Kuning Hijau
Kuning
Kuning Jingga
Jingga
Merah Jingga
Merah
Merah Ungu
Ungu
Warna Tertiar (tertiary)
• Campuran dua warna sekunder

Hijau
Hijau
Muda
Jingga Ungu
Kelabu
Merah
Kecoklatan
Ungu
Pemilihan warna
• Dipilih berdasarkan fungsinya
a) Membuat penegasan dan mewujudkan
tumpuan
b) Memudahkan sesuatu item dilihat
c) Mewujudkan perasaan harmoni
d) Melahirkan kesan tertentu
Warna
a. Membuat penegasan dan mewujudkan
tumpuan
– Penegasan terhadap isi penting yang hendak disampaikan
boleh dilaksanakan dengan penggunaan warna yang
kontras.
Latar Belakang Latar Depan, Imej, Highlights
Teks
Putih Biru gelap Merah, oren
Kelabu cerah Biru, hijau, hitam Merah
Bitu muda Bitu gelap, hijau Merah, oren
gelap
Kuning muda Ungu, coklat Merah
Warna
b. Memudahkan sesuatu item dilihat
– Penggunaan warna;
• Kuning  Oren  Hijau  Merah  Biru
– Tindihan warna
• Tindihan positif – subjek terang diletak di atas
latar yang kontras dengan warna subjek
• Tindihan negatif – menggunakan warna
kontras yang lemah dan menghasilkan
gabungan warna yang kelihatan sama
Warna
c. Mewujudkan perasaan harmoni
– Gabungan warna-warna analogus, warna
yang terletak berhampiran dengan roda
warna
Warna
d. Melahirkan kesan tertentu
– Warna Panas
• Warna merah, jingga dan kuning
• Menimbulkan kesan kedekatan, kegarangan dan kekuatan
– Warna Sejuk
• Warna biru, ungu dan hijau
• Mewujudkan suasana kelembutan, kedamaian dan kesayuan
– Warna Psikologi
• Dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bidang
pengetahuan
– Merah  Tahun baru cina
– Biru  warna darah beroksigen dalam mata pelajaran sains
 Sungai dan laut dalam mata pelajaran geografi
WARNA Respon Psikologi Catatan
Merah Power, energi, kehangatan, cinta, nafsu, Warna Merah kadang berubah erti jika dikombinasikan
agresif, bahaya dengan warna lain.
Merah dikombinasikan dengan Hijau, maka akan menjadi
simbol Natal.
Merah jika dikombinasikan denga Putih, akan membawa
erti 'bahagia' di dalam budaya Oriental.
Biru Kepercayaan, Konservatif, Keamanan, Banyak digunakan sebagai warna pada logo Bank di
Teknoologi, Kebersihan, teratur Amerika Syarikat untuk memberikan kesan
'kepercayaan'.
Hijau Alam, Sihat, Keuntungan, Pembaharuan Timur Tengah, warna Hijau sangat disukai.
Yellow Optimis, Harapan, Ketidak jujuran, Kuning adalah warna keramat dalam agama Hindu.
Pengecut (untuk budaya Barat),
pengkhianatan.
Ungu/Jingga Spiritual, Misteri, Kebangsawanan, Warna Ungu sangat jarang ditemui di alam.
Transformasi, Kekasaran, Keangkuhan
Oranye Energy, Keseimbangan, Kehangatan Menekankan sebuah produk yang tidak mahal.

Coklat Tanah/Bumi, Reliability, Selesa, Daya Penampilan yang kemas


Tahan.
Kelabu Intelek, Masa Depan (Milenium), warna yang paling mudah dilihat oleh mata.
Kesederhanaan, Kesedihan
Putih Kesucian, Kebersihan, Ketepatan, Di Amerika, Putih melambangkan perkawinan (gaun
Kematian pengantin berwarna putih), tapi di banyak budaya Timur
(terutama India dan Cina), warna Putih melambangkan
kematian.

Hitam Power, Kecanggihan, Kematian, Misteri, Melambangkan kematian dan kesedihan di budaya Barat.
Ketakutan, Kesedihan, Keanggunan Sebagai warna Kemasan, Hitam melambangakan
Keanggunan (Elegance), Kemakmuran (Wealth) dan
Kecanggihan (Sopiscated)
Huruf
• Perkara yang perlu dipertimbangkan dalam
pemilihan huruf
1. Stail Huruf
2. Bilangan stail huruf
3. Huruf besar dan huruf kecil
4. Warna huruf
5. Saiz huruf
6. Jarak antara huruf
7. Jarak antara baris
Pemilihan huruf
1. Stail Huruf
– Menarik perhatian dan mengelakkan sesuatu
visual disalahtafsir
– Pengelasan huruf
• Huruf Roman
• Huruf Gotik
• Huruf Sambung atau Cursive
• Huruf Teks
• Huruf Novelti
Pemilihan huruf
2. Bilangan Stail Huruf
– Elakkan menggunakan terlalu banyak stail huruf,
tidak lebih 3 huruf dan sesuai dengan mesej.

3. Huruf Besar dan Huruf Kecil


– Tajuk huruf besar
– Sub tajuk  huruf kecil

4. Warna Huruf
– Bersesuaian dengan mesej yang disampaikan.
Pemilihan huruf
5. Saiz Huruf
Jarak untuk dilihat Saiz Huruf
20 kaki 1“
40 kaki 2“
50 kaki 2½”
60 kaki 2”
80 kaki 4“
- Saiz huruf perlu disesuaikan dengan sasaran.
- Tinggi huruf perlu disesuaikan dengan ketebalan huruf
Pemilihan huruf
6. Jarak Antara Huruf
– Jarakkan dalam keadaan yang seimbang mengikut
keselesaan penglihatan.
• Jarak huruf secara optikal
• Jarak huruf secara mekanikal
– Jarak antara baris hendaklah jangan
melebihi tinggi huruf yang digunakan
– Penghasilan transperensi – enam
perkataan satu baris
Pemilihan huruf
7. Jarak Antara Baris
– Jarak mengikut kesesuaian
– Satu transperensi  Enam baris
Sekian..
Terima kasih atas tumpuan
yang diberi.