Anda di halaman 1dari 6

Idiomer

Metaforiske udtryk kaldes ogs for idiomer, og det er udtryk, der bde kan forsts i bogstavelig og
overfrt betydning. Det er en god id at bruge DDO eller google til at sl ord og talemder op.
Bogstavlig forstand: Nr noget er skrevet i bogstavlig forstand, skal man forst det direkte som det
str. For eksempel at vide hvor skoen trykker = skoen er for lille og trykker et bestemt sted p
foden.
Overfrt betydning : Nr noget er skrevet er i overfrt betydning, s dtrykker det noget andet end det,
som helt konkret fort!lles eller vises. For eksempel at vide hvor skoen trykker = at vide hvad
problemet er.
"# At fryse nogen ude
"$ Ikke at kunne se skoven for bare trer
"% At f blod p tanden
"& At have rotter p loftet
"' At vre hjt p str
"( At have nsen i sky
") At vre ude med riven
"* At vre ude med snren
"+ At have ti tommelfingre
#" At stte det lange ben foran
## At stte sit lys under en skppe
#$ At feje skidtet ind under gulvtppet
#% At feje for egen dr
#& At g som katten om den varme grd
#' At tage tyren ved hornene
#
,kriv dtrykket Forklar dtrykket i bogstavelig
forstand
Forklar dtrykket i overfrt
betydning
"#
"$
"%
"&
"'
"(
")
$
"*
"+
#"
##
#$
#%
#&
#'
%
I skal nu vlge t af idiomerne, og I skal illustrere idiomet - bde i bogstavlig og overfrt
betydning dvs. at I skal lave to illustrationer til t idiom. I kan vlge at tegne det, lave en
prsentation p iad!en, I m selv bestemme "vilken app I vil bruge til det.
&
Arbejdssprgsml til novellen
nskebarnet
Opgave #.
- noveller er der ofte kn et enkelt novelleforlb, et enkel hoved person og et par bipersoner.
#vad "andler $%nskebarnet$ om&
#vem er "ovedpersonen&
#vem er bipersonerne&
Opgave $.
.t andet genretr!k ved noveller er, at handlingen ofte foregr over kort tid. /er kan dog godt springes i
tid og sted ved at forfatteren laver flashback og forudgreb.
'ndersg "vad flas"ba(k og forudgreb er. I kan bruge )eres iad til at undersge det.
Opgave %.
0ompositionen i noveller er ofte ret enkel, og bestr som regel af:
.n indledning 1vi hrer om en person2
.t vendepunkt 1personen oplever noget nyt2
.n ny situation 1personens liv har !ndret sig2
Passer denne komposition til nskebarnet - Hvis ja, hvorfor? Hvis nej, hvorfor ikke?
Opgave &.
Hvad er historiens milj (hvor foregr historien)?
Opgave '.
Hvad er historiens tema (hvad handler historien mest om)?
Opgave (.
Har historien et vendepnkt (der sker noget, som gr at alt !ndrer sig)?
'
Opgave ).
'dvlg et stykke af teksten og skriv det om til en )eg-fortller fra Mesters vinkel. *rug enten )eres
kladde"fte eller iad.
+ksempel side ,,-.
Han blev aldrig kaldt andet end ester! fordi han var noget srligt. or og far havde nsket ham s
brndende! at det var en slagt helligdag...
Omskrevet til )eg fortller bliver det til.
"eg blev aldrig kaldt andet end ester! fordi jeg var noget srligt. or og far havde nsket jeg s
brndende! at det var en slagt helligdag...
EKSTA OPGAE
Opgave *.
/kriv en 0-1 side i Mesters dagbog fra n dag i "ans liv. *rug enten )eres kladde"fte eller iad.
(