Anda di halaman 1dari 14

KAEDAH FONEM

Dalam Kaedah Fonem murid diajar


mengeja menggunakan bunyi fonem
abjad.

Kaedah ini amat popular di Indonesia,
kerana itu orang Indonesia menyebut A, B,
C sebagai aa, bh, ch.
PENGAJARAN KAEDAH FONEM
Guru akan memperkenalkan abjad dengan
membunyikan abjad tersebut

Cth : a = aah
b = bhh
c = chhPENGAJARAN KAEDAH FONEM

Gambar abjad boleh digandingkan
dengan sesuatu yang bersamaan dengan
bunyi tersebut bagi memberi peneguhan
kepada bunyi abjad tersebut


a

b


c
d


e


ePENGAJARAN KAEDAH FONEM
Guru akan mengajar membaca suku kata
dan perkataan dengan membunyikan
bunyi abjad tersebut
Cth : b a c a
bhh + ahh = ba
chh + ahh = ca
baca


Contoh :
Bahan Bantu Kaedah Fonetik
Membaca Perkataan

buku
Tugasan Individu
Secara individu bina
bahan ikut kreativiti seperti berikut :
1. Kad/bahan abjad a-z berbantu gambar
yang sesuai
2. Bina kad/bahan abjad vokal a, e,i, o dan
u
3. Bina kad perkataan suku kata terbuka
yang menggunakan konsonan berikut :
b, c, d, g, h, j, k, l , m, n, p, r, s, t , y
Konsonan tersebut harus digandingkan
vokal berikut : a, e, i , o dan u


Contoh kad/bahan suku kata
terbuka
ba be bi bo bu