Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Poro bapak, ibu lan sederek sedoyo ingkang kulo hormati. Ing dalem dinten ingkang berbahagiya
niki monggo kulo lan pan-jenengan sedoyo ngucapaken raos syukur dumateng ngersanipun
Allah swt. ingkang sampun maringi nikmat lan rahmatipun sehinggo wakdal niki kito sedoyo
saget kempal wonten meriki panggenan kaperlu ngengeti dinten pendidikan Nasional ingkang
tepatipun tanggai kaping kalih saking wulan Mei tahun ;.
Perlu sanget kito sedoyo sumerapi mbok beleh pemerintah Indonesia ing dalem kitab UUD 1945
sampun dipun programaken wajib belajar dumateng warga negarinipun milahi umur pitung
tahun. Kito ugi sumerap ing dalem agami kito Islam ingkang sampun lami ngantos pinten-pinten
abad niku, wakdal nabi saw. taksih gesang sampun mrogramaken utawi anjuraken wajib belajar
dumateng umatipun niku sedoyo maksudipun supados umat beliau dados umat ingkang nggadahi
ilmu pengetahuan lan ugi supados dados umat beliau saw. ingkang boten bodoh. Masalah niki
kados pengendakane nabi saw. ing dalem hadits riwayat Ibnu Abdil Baar ingkang artosipun :
Nggoleko ilmu iku senajan ona negari Chino. Saktemene nggolek ilmu iku dipun wajibno
ingatasi saben-saben wong Islam. Lan saktemene malaikat iku bakal ngerendahno sayape marang
wong sing nggolek ilmu sebab repote marang pengga-wean iku.
Poro rawuh sedoyo ingkang kulo hormati.
Lan kelawan ngengeti dinten pendidikan Nasional niki monggo kulo lan panjenengan sedoyo
ningkataken malih anggenipun kito ing dalem mados ilmu, nopo niku arupi ilmu agami utawi
arupi ilmu pengetahuan umum. Ilmu ingkang wonten hubunganipun kaliyan gesang ing dunyo
kemawon lan wonten ilmu ingkang wonten hubungane kaliyan akhirat.
Semanten ugi kito sumerap bentenipun kaliyan tiyang ingkang nggadahi kaliyan boten nggadah
ilmu. Lan mugiyo amal lan ngabekti kulo lan panjenengan sedoyo dipun terami Allah swt. Amiin
yaa Rabbal Aalamiin. Akhirul Kalaam.
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.