Anda di halaman 1dari 2

HARI: KHAMIS

BM
TAHUN 6
9.15-10.15

TARIKH: 21.8.2014

TAJUK: SIHAT TANPA ROKOK

CATATAN

Hasil pembelajaran
5.2 ARAS 3 (ii)
- menjelaskan persoalan berdasarkan teks yang dibaca.
11.4 ARAS 3 (i)
- merumus pandangan pelbagai pihak tentang pendapat yang
disampaikan.
OBJEKTIF: Pada akhir p&p, murid dapat;
- Bersoal jawab dengan menggunakan intonasi ayat soal
yang betul.
- Menjelaskan dengan menggunakan ayat yang betul
susunan strukturnya cara melakukankan sesuatu.
TATABAHASA: ayat majmuk
ILMU: pendidikan kesihatan
NILAI: menjaga kesihatan
KBT: menjelaskan
AKTIVITI:
1. Murid bersoal jawab tentang cara untuk berhenti merokok .
2. Murid membaca teks secara senyap.
3. Murid menjelaskan mesej yang disampaikan dalam teks.
4. Murid meramalkan kesan positif hasil tindakan berhenti
merokok.
5. Murid menyatakan pendapat mereka tentang cara untuk
berhenti merokok berdasarkan teks.
6. Murid merumus isi pelajaran dan nilai murni.

BM
TAHUN 2
12.05-1.35

TAJUK: SEMANGAT KERJASAMA


SK:1.2,1.6
SP:1.2.6,1.6.1
- Mendengar,memahami dan menyebut frasa, ayat tunggal
dan ayat majmuk dengan betul dan tepat.
- Berbicara untuk mendapatkan maklumat yang tepat
tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber secara
bertatasusila .
SISTEM BAHASA: ayat tunggal
ILMU: Pend.Moral
NILAI MURNI: gotong-royong
KBT: menjana idea
EMK: kreativiti

CATATAN

Langkah-langkah:
1. Murid menyatakan aktiviti-aktiviti gotong-royong.
2. Murid menyebut dan memahami beberapa ayat majmuk.
3. Murid menjawab beberapa soalan secara berpasangan.
4. Murid membina 5 ayat tunggal dan 5 ayat majmuk.
5. Rumusan isi pelajaran dan nilai murni.
PROGRAM NILAM
- Membaca dan merekod bahan bacaan
- bercerita