Anda di halaman 1dari 1

Pelan Tindakan Intervensi Bahasa Inggeris

1. Khusus untuk soalan Section E iaitu 31-40 , perlu meneliti teks yang diberi
sama ada berbentuk linear(artikel, berita, pengumuman) atau non-
linear(grafik,charts atau jadual), dapatkan keseluruhan maksud yang ingin
disampaikan di dalam teks.


2. Bimbingan secara individu diberikan dan tempatkan mereka di dalam
kumpulan supaya mereka dapat ikut serta dalam perbincangan bersama
kawan-kawan.

3. Latih tubi dan ujian setiap section berterusan di rumah selepas setiap sesi
latihan bersama di kelas sebagai peneguhan.


4. Memberi sokongan moral secara berterusan .

Anda mungkin juga menyukai