Anda di halaman 1dari 2

Tema 3 Hidup Bermasyarakat

Unit 4 : Pemupukan semangat kekitaan
Semangat kekitaan adalah kemahuan dan kesanggupan
seseorang untuk membantu dan bekerjasama dengan
orang lain.
Keselamatan masyarakat setempat lebih terjamin
dan kebajikan mereka lebih terjaga.
Perpaduan akan terpelihara dan masyarakat hidup
dalam kesejahteraan.
Cara untuk memupuk semangat kekitaan
Suka bertegur sapa tanpa mengira agama dan kaum.
Tidak bersikap sombong.
Menghormati jiran tetangga yang pelbagai kaum.
Bersedia menghulurkan bantuan pada bila-bila masa.
Saling berkunjung ke rumah jiran
Mengambil berat akan keperluan, kebajikan, dan keselamatan jiran.
Menghormati sikap bertolak ansur dengan jiran.
Menghormati perbezaan budaya, agama, dan adat resam jiran tetangga.
Turut sama terlibat dalam pelbagai program dan aktiviti kemasyarakat.
Masalah setempat
Gengsterisme
Vandalisme
Pergaulan bebas
Penagihan dadah
Budaya lepak
Agensi agensi yang dapat menjaga kesejahteraan masyarakat
Rukun Tetangga
Mercy
St. John Ambulans
Kelah Lion
Rakan Cop
Sahabat Alam Malaysia
Yayasan Salam dan sebagainya
Aktiviti 4A : Perpaduan
A. Sambutan Hari Raya 1 Malaysia

1. Berdasarkan gambar di atas, senaraikan kesan aktiviti ini terhadap perpaduan bangsa di
Negara kita.
2. Padankan peribahasa dengan padanan maksud yang betul.


(a)
(b)
(c)
(d)
1.Muafakat membawa berkat
2. Bersatu teguh, bercerai roboh
3.Berat sama dipikul, ringan
sama dijinjing.
4. Bagai aur dengan tebing
Tugas yang dilakukan bersama menjadi lebih
mudah dan cepat.
Bersatu padu akan mengukuhkan sesuatu
masyarakat.
Sentiasa bergantung antara satu sama lain
Sesuatu kerja yang dilakukan bersama akan
mendapat hasil yang baik.