Anda di halaman 1dari 6

SESI PENGAJARAN

RANCANGAN MENGAJAR HARIANMata Pelajaran : Matematik Tarikh : 17 Julai 2014
Tingkatan/ Kelas : 1M Bil.Pelajar : 36 orang
Tempat :Bilik Darjah Masa : 11:50am- 12:50noon

Tajuk : Wang hingga RM10

Standard Kandungan: Murid dibimbing untuk: 4.1 Mengenal pasti ringgit dan sen.

Standard Pembelajaran: Murid berupaya untuk:
i) Mengenal pasti mata wang Malaysia dalam bentuk syiling dan
wang kertas.

Objektif: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran pelajar dapat:

i) Menyebut mata wang Malaysia dalam bentuk wang kertas(RM1,RM5
dan RM10) dan syiling (5sen,10sen,20sen dan 50sen)
ii) Mengenalpasti jenis, bentuk dan warna wang kertas dan wang siling
Malaysia (RM10, RM 5, RM 1). (5 sen, 10sen,20 sen, 50 sen).
iii) Mengasingkan wang kertas dan wang syiling dengan menggunkan
borang dengan sempurna.

Pengetahuan Sedia Ada:
Murid-murid pernah menggunakan wang kertas dan wang syiling untuk membeli
makanan di kantin.

Alat/ Bahan Bantu Mengajar (ABBM) :

Mata wang kertas dan syiling (palsu), slaid power point , lembaran kerja, ,warna pencil, gunting
dan gam.


Pengurusan kelas/ Langkah Keselamatan:

Guru menasihati murid-murid supaya menjaga keselamatan semasa menggunakan gunting dan
gam.


Penerapan Nilai-nilai Murni:

Berani mencuba, Bekerjasama, jimat menggunakan wang
Masa Isi Pelajaran Hasil
Pembelajaran
Aktiviti Pengajaran dan
Pembelajaran
ABBM/
Catatan

3
minit
Pengenalan/
Pra
Pengajaran:Guru dan murid bersalam. Guru
bertanya kehadiran kelas. Murid-
murid mengemas meja.


5
minit
Set Induksi:

Mengcungkil
minat dan
idea murid

Konsep murid
tentang wangNilai murni:
Berjimat cermat

Guru menunjukkan slaid power
point dan bersoal jawab dengan
murid.
i) Apakah tempat-tempat
yang ditunjukkan?
ii) Jika membeli barang-
barang,apa perlu kita
gunakan?
iii) Setiap hari
persekolahan, adakah
kamu membawa wang
untuk membeli
makanan ?
iv) Wang datang daripada
siapa?

Guru menerapkan nilai murni
supaya murid-murid berjimat
cermat menggunakan wang.


Slaid
power
point

10
minit
Penyampaian
isi:

Langkah 1:

Penjanaan
IdeaMengecam mata
wang Malaysia
dengan
pengetahuan
sedia ada.

Nilai murni: berani
mencuba

KBKK:Banding
beza

Seorang murid dipanggil secara
bergilir-gilir mencabut undi untuk
mengecam mata wang Malaysia
yang dicabut dan menyatakan mata
wang Malaysia atau tidak.

17
minit


Langkah 2:

Sintesis Idea

Menyebut dan
menyatakan
jenis , bentuk,

Guru menayangkan slaid power
point untuk memperkenalkan mata
wang Malaysia lama dan baru.
Slaid
power
point
warna dan
gambar yang ada
bagi mata wang
Malaysia dalam
bentuk wang
kertas(RM1,RM5
dan RM10) dan
syiling
(5sen,10sen,20sen
dan 50sen)

KBKK:Banding
beza
Murid-murid menyatakan jenis ,
bentuk, warna dan gambar yang ada
dalam wang kertas dan wang syiling.


20
minit

Langkah 3:

Aktiviti
kumpulanMengenalpasti
jenis, bentuk dan
warna wang
kertas dan wang
siling Malaysia
(RM10, RM 5, RM
1). (5 sen,
10sen,20 sen, 50
sen).

Mengasingkan
wang kertas dan
wang syiling


Nilai murni:
Bekerjasama

Guru mengedarkan lembaran kerja
(1) pelbagai jenis mata wang untuk
murid mewarnakan mata wang
Malaysia dalam
kumpulan.


Guru mengedarkan lembaran kerja
(2) untuk murid menampal wang
Malaysia yang telah diwarnakan .
Guru semak jawapan setiap
kumpulan di hadapan kelas.


Lembaran
Kerja 1,2

Warna
pernsil ,

Gunting,

Gam.

5
minit
Penutup:

Pelaksanaan
Amalan
Berterusan

Guru bersoal jawab dengan murid
untuk menyimpulkan isi pelajaran
hari ini.

Murid menjawab soalan di
Buku Aktiviti muka surat 9,10._________ __________

Anda mungkin juga menyukai