Anda di halaman 1dari 11

PENDEKATAN TINDAKAN

SOSIAL
MUHAMMAD AZRI BIN MOHD NIZAM
MUHAMMAD SYAFIQ ADDIN BIN HAMEZAH
PENGENALAN PENDEKATAN TINDAKAN
SOSIAL
Pendekatan Tindakan Sosial ini dimajukan oleh Fred Newman.
satu pendekatan yang memberikan peluang tertentu kepada pelajar
untuk bertindak ke atas nilai-nilai kendiri sebagai agen moral.
pelajar perlu mempertimbangkan perkara yang sepatutnya dibuat
dalam situasi yang melibatkan konflik.
meningkatkan keprihatinan murid kepada isu-isu masyarakat dan
mereka bersikap pro aktif menyelesaikan masalah dalam masyarakat.

PANDUAN UNTUK MENCAPAI PENDEKATAN
TINDAKAN SOCIAL (GURU)
Garis
panduan
untuk
Guru
Menyedari isu
atau masalah
yang dihadapi
oleh pelajar
Memahami isu
Memutuskan
tindakan yang
akan diambil
Merancang dan
menggubal
matlamat dan
strategi
Melaksanakan
rancangan
tindakan sama
ada secara
individu atau
berkumpulan
Merenung
tindakan
tindakan yang
diambil
CIRI CIRI UTAMA DALAM PENDEKATAN
TINDAKAN SOSIAL
C
i
r
i


C
i
r
i

u
t
a
m
a

Menghasilkan
warganegara yang aktif
Meningkatkan
keterampilan
penaakulan
Mempengaruhi
kebijakan umum
KEBAIKAN DAN KEBURUKAN PENDEKATAN
TINDAKAN SOSIAL
KEBAIKAN PENDEKATAN
TINDAKAN SOSIAL
Menggalakan pelajar
membayangkan perasaan
mereka mengenai isu-isu moral
yang melibatkan diri mereka dan
komuniti
Contoh: Pelajar melibatkan diri
mereka dalam tugasan
berkumpulan
KEBURUKAN PENDEKATAN
TINDAKAN SOSIAL
Pendekatan ini sukar
dilaksanakan bagi sebahagian
dari program yang
dikembangkan oleh Newmann.
Ianya dapat dilakukan tetapi
sukar.
PERANAN ANDA SEBAGAI SEORANG GURU
MORAL
BAGAIMANAKAH DENGAN MENGETAHUI
KELEBIHAN DAN KELEMAHAN PENDEKATAN
TINDAKAN SOSIAL DAPAT MEMBANTU ANDA
SEBAGAI SEORANG GURU PENDIDIKAN MORAL?
KELEBIHAN
menggalakan pelajar
membayangkan perasaan mereka
mngenai isu-isu moral yg
melibatkan diri mereka & komuniti
melibatkan diri dlm projek atau
kumpulan tindakan sosial yg dipilih
sendiri
KELEMAHAN
Pendekatan ini sukar dijalankan.
SEKIAN, TERIMA KASIH