Anda di halaman 1dari 7

2

2.1 RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Islam (Aqidah)

Kelas : 2 Ibnu Khaldun

Tarikh / Hari : 15 Syawal 1435 / 11 Ogos 2014 / Isnin

Masa : 7.40-8.40 pagi (1 jam)

Bilangan Murid : 30 orang (lelaki:14, perempuan:16)

Tajuk : Kenali Malaikat

Pengetahuan Sedia Ada : Murid telah mempelajari rukun iman yang kedua iaitu beriman kepada Malaikat.
Standard Kandungan : 2.1 Memahami dan menghayati konsep beriman kepada Malaikat

Standard Pembelajaran : 2.1.1 Menyatakan pengertian Malaikat.

: 2.1.2 Menyatakan hukum mempercayai wujudnya
Malaikat.

: 2.1.3 Menyebut sepuluh nama dan tugas Malaikat yang
wajib diketahui.

Objektif : Selepas pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

1) Menyebut pengertian Malaikat dengan tepat selepas penerangan guru melalui paparan
slaid.
2) Mengenalpasti hukum beriman kepada Malaikat dengan betul selepas penerangan guru
melalui paparan slaid.

3

3) Menyenaraikan sekurang-kurangnya 5 daripada 10 nama Malaikat beserta tugas dengan
jelas selepas aktiviti permainan.

Kemahiran Berfikir : Membezakan tugas 10 Malaikat yang wajib diketahui.

Gabung Jalinan : Ibadah - Taati Perintah Allah

Penyerapan : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan - Berakhlak Mulia Dalam Kehidupan

Penerapan Nilai : Taat, Bersungguh-sungguh dan Berakhlak Mulia

E.M.K : 1) Teknologi Maklumat Pengajaran Berasaskan Web

2) Keusahawanan boleh membina jaringan sosial
(murid boleh berkomunikasi dengan baik)

3) Daya Kreativiti dan Inovasi (murid dapat memberi
banyak idea)

Bahan Bantu Mengajar : Laman Web (http://ninikarlinayusof.weebly.com)

4

FASA
PENGAJARAN /
(MASA)
ISI KANDUNGAN
AKTIVITI PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
CATATAN
MUQADDIMAH
(3 minit)

Bacaan Doa:
"

"
Bacaan Shahadah:


- Seorang murid diminta oleh guru
mengetuai bacaan doa.
- Murid lain diminta mengikut bacaan doa
bersama-sama
- Semua murid melafazkan kalimah
shahadah bersama-sama.


FASA PERSEDIAAN (15 MINIT)

PEMERHATIAN Paparan gambar pengantin dan
pengapit.- Murid diminta mendengar arahan guru.
- Murid diminta memberi perhatian terhadap
paparan gambar.
- Murid diminta menganalisis paparan
gambar mengikut kefahaman masing-
masing.

Kecerdasan: Visual

Kaedah: Penerangan

Bahan bantu:
Tayangan gambar.

5

ANALISIS Soal jawab antara murid dan guru:
1) Apakah yang dapat kamu lihat
daripada gambar ini?
2) Berapa orangkah yang terdapat di
dalam gambar ini?
3) Siapakah dua orang yang duduk di
tengah-tengah gambar ini?
4) Siapakah yang berada di kiri dan
kanan pengantin?
5) Siapakah yang berada bersama
dengan kita sekarang?
- Murid disoal tentang paparan gambar.
- Murid menjawab soalan yang dilontarkan
oleh guru.
- Jawapan murid dikaitkan dengan isi
pelajaran.Kemahiran Berfikir:
Menganalisis

Kaedah: Soal jawab,FASA IMAGINASI (20 MINIT)

PENJANAAN IDEA Paparan Slaid tentang Kenali.
Malaikat.
Soalan:
1) Apakah erti Malaikat?

- Murid disoal tentang pengertian dan
hukum beriman kepada Malaikat
berdasarkan pengetahuan sedia ada murid.
- Murid diberi penerangan terperinci tentang
pengertian dan hukum beriman kepada
Malaikat.
- Murid diminta menyebut kembali
penerangan yang diberikan oleh guru
berulang kali secara individu, berpasangan
dan berkumpulan.


Kemahiran belajar:
Menjana idea

Kaedah: Penerangan

Bahan: Paparan slaid
62) Apakah hukum beriman kepada
Malaikat?SINTESIS IDEA Kad Imbasan Nama dan Tugas 10
Malaikat.

- Murid dipaparkan kad imbasan yang
mengandungi nama dan tugas 10 Malaikat
yang wajib diketahui.
- Murid menyebut dan menghafal tugas
Malaikat yang ditunjukkan oleh guru.
- Murid diuji oleh guru.
Kaedah:
Soal jawab

Bahan bantu:
Kad imbasan

FASA PERKEMBANGAN (10 MINIT)

7

PENAMBAHBAIKAN Kuiz

- Murid dibahagikan kepada beberapa
kumpulan.
- Aktiviti dijalankan secara pertandingan.
- Jawapan murid disemak dan diperbetul
oleh guru.
Kaedah:
Permainan

Nilai:
Bekerjasama

MENILAI Lembaran Kerja- Lembaran kerja diedarkan oleh guru
kepada murid.
- Murid membuat/menjawab lembaran kerja
yang diberikan.
- Murid menyemak jawapan bersama guru. -
- Jawapan yang salah dibetulkan oleh guru.
Nilai: Bersungguh-
sungguh

Bahan: Peta minda


FASA TINDAKAN (7 MINIT)

PELAKSANAAN Penutup kognitif
Nasyid 10 Malaikat.

- Murid ditayangkan video nasyid di
hadapan kelas.
- Murid diminta menyanyikan nasyid.
- Murid diminta menyebut semula nama-
nama dan tugas-tugas Malaikat yang wajib
diketahui.
Nilai: Menumpukan
perhatian

Kaedah: Nyanyian
AMALAN Penutup sosial - Murid dinasihatkan supaya sentiasa Nilai: Bersungguh-
8

BERTERUSAN - Beriman kepada Malaikat.
- Patuh perintah Allah
berakhlak mulia serta taati perintah Allah.

sungguh

Kaedah: Penerangan