Anda di halaman 1dari 1

NAMA NABI-NABI

Ashsholaatu 'alannabbi
Wassalaamu 'alarrosul
Walambiyaail mursaliin Kulluhummukromun
Selawat keatas nabi
Sejahtera ke atas rosul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia
Adam, Idris, Nuh, ud, Sholeh,Ibrahim, !uth,
Ismail,Is"ak, #a"ub, #usu$, Ayub,Syuaib, Musa, arun,
%&ul"i'i,%aud, Shulaiman, Ilyas, Ilyasa,#unus, (akaria,
#ahya, Isa Wal aakhiru khotimul ambiyaa Muhammad al
mustho$aa
Ashsholaatu 'alannabbi
Wassalaamu 'alarrosul
Walambiyaail mursaliin Kulluhummukromun
Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rosul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia
)erangkan hati kami yaa allahse*erti hati rosulmu ya
Allah
Adam, Idris, Nuh, ud, Sholeh,Ibrahim, !uth,
Ismail,Is"ak, #a"ub, #usu$, Ayub,Syuaib, Musa, arun,
%&ul"i'i,%aud, Shulaiman, Ilyas, Ilyasa,#unus, (akaria,
#ahya, Isa Wal aakhiru khotimul ambiyaa Muhammad al
mustho$aa
Ashsholaatu 'alannabbi
Wassalaamu 'alarrosul
Walambiyaail mursaliin Kulluhummukromun
Selawat keatas nabi
Sejahtera keatas rosul
Nabi - nabi yang diutuskan
Mereka semua adalah mulia
)erangkan hati kami yaa allah se*erti hati rosulmu ya
Allah+