Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

BAHASA MELAYU

Mata pelajaran : Bahasa Malaysia
Tarikh :
Kelas : Tahun 5
Bilangan Murid :
Masa :
Tema : Kebudayaan
Tajuk : Variasi Tari Malaysia

Hasil Pembelajaran :
Fokus Utama :
3.2 Menghuraikan maklumat dengan menggunakan alasan yang meyakinkan.
Aras 2 (1) Mengembangkan idea berdasarkan pemerhatian dengan menyatakan bukti
yang sahih.
Fokus Sampingan
8.1 Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk.
Aras 2 (i) Membina ayat tunggal dengan perluasan subjek dan predikat.

1.1 Berbual tentang sesuatu perkara berkaitan kehidupan seharian dengan
menggunakan kata, ungkapan, ayat, sebutan, intonasi dan nada yang sesuai.
Aras 2 (i) Bertukar-tukar pandangan berdasarkan sesuatu isi.

Objektif Pelajaran :
Pada akhir pelajaran ini, murid dapat :
1) Mengenalpasti jenis-jenis tarian yang terdapat di Malaysia.
2) Memberikan pendapat masing-masing berkenaan dengan tarian yang terdapat di
Malaysia.
3) Mengkategorikan jenis tarian dengan suku kaum bagi tarian tersebut.
4) Membina lima daripada enam ayat tunggal berdasarkan perkataan yang diberikan.

Sistem Bahasa :
Tatabahasa : Ayat Tunggal
Kosa Kata : Magunatip, Gawai, Ngajat
Peribahasa : tak lapuk dek hujan, tak lekang dek panas

Pengisian Kurikulum :
1) Ilmu : Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan
2) Nilai Murni : Hormat-menghormati, menghargai warisan negara, kerjasama, berani
mencuba
3) Kemahiran Bernilai Tambah :Kemahiran Berfikir
Kemahiran Teknologi dan Komunikasi
Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran Kontekstual

Bahan Bantu Mengajar : LCD, Speaker, Komputer dan Slaid
Pengetahuan sedia ada: Murid pernah didedahkan dengan jenis-jenis tarian yang
terdapat di Malaysia dan juga konsep ayat tunggal.
Langkah/
Masa

Isi Pelajaran
Aktiviti
Pengajaran dan
Pembelajaran

Catatan


Set
Induksi
( 5 minit)
Tayangan
gambar-
gambar jenis
tarian di
Malaysia.

Soalan :

1) Apakah yang
dapat anda
lihat
berdasarkan
tayangan
sebentar tadi.
2) Adakah
warisan
tersebut masih
dikekalkan
sehingga
sekarang?
1) Guru
menayangkan
gambar-gambar
tarian yang
terdapat di
Malaysia.

2) Guru bersoal
jawab dengan
murid mengenai
tayangan gambar
sebentar tadi.

3) Guru
memperkenalkan
tajuk
pembelajaran
pada hari
tersebut.

BBM :
Komputer
LCD
Speaker

KBT :
Pembelajaran Kontekstual.
Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi.

Pengetahuan Sedia Ada

Nilai Murni :
Menghargai Warisan Negara-Tayangan
video tarian-
tarian yang
terdapat di
Malaysia.

1) Guru
menayangkan
tayangan video
yang
mengandungi
pelbagai jenis
BBM :
LCD
Komputer
Speaker

KBT :


Langkah
1
(10 minit)
-Soal jawab
dengan pelajar
:

1) 1. Nyatakan 2
jenis tarian
yang terdapat
dalam
tayangan
video sebentar
tadi.

2) 2. Apakah
jenis tarian
bagi suku
kaum Iban
berdasarkan
tayangan
video sebentar
tadi?

3) 3. Namakan
jenis tarian
yang ditarikan
oleh suku
kaum di
Sabah?

4) 4. Adakah
mempunyai
pengalaman
tarian yang
terdapat di
Malaysia.

2) Guru meminta
murid memerhati
dengan teliti
setiap suku kaum
yang menarikan
tarian tersebut.

3) Guru bersoal
jawab dengan
beberapa orang
pelajar
berdasarkan
video yang
ditunjukkan
sebentar tadi.
Kemahiran Berfikir
Kecerdasan Pelbagai
Pembelajaran Kontekstual
Kecerdasan Pelbagai

Nilai Murni :
Berani Mencuba
Hormat-menghormati
menyaksikan
atau merasai
sendiri
menarikan
tarian
tersebut?

Langkah
2
(15 minit)
Suai padan
jenis tarian
dengan suku
kaum yang
terdapat di
Malaysia.

Melayu
(Tarian Joget)
India
(Tarian
Bharata
Natyam)
Cina
(Tarian Kipas)
Iban (Tarian
Ngajat)
Orang Ulu
(Datun Julud)
Kadazan
(Tarian
Magunatip)
Orang Asli
1) Guru akan
menayangkan
gambar-gambar
tarian dan nama
suku kaum.
2) Beberapa orang
murid diminta
untuk menyuai
padankan jenis
tarian dengan
suku kaum
tersebut.
3) Murid yang lain
juga digalakkan
berbincang
antara satu sama
lain.
4) Guru akan
berbincang
jawapan tersebut
dengan seluruh
isi kelas.


BBM :
LCD
Slaid
Speaker
Komputer

Pengetahuan Sedia Ada

KBT :
Kemahiran Berfikir
Kemahiran Teknologi Maklumat dan
Komunikasi

Nilai Murni :
Berani Mencuba
Hormat-menghormati
Kerjasama
(Tarian
Sewang)
Langkah
3
(10 minit)
Soalan uji
minda :

1) Apakah
tarian yang
menggunakan
buluh?

Tarian apakah
yang
menggunakan
kipas?

2) Tarian
Joget ditarikan
oleh kaum
apa?

3) Apakah
nama
perayaan yang
sesuai
ditarikan
dengan Tarian
Ngajat?

4) Tarian
1) Guru akan
menyoal pelajar
untuk menguji
minda mereka
berkenaan
dengan tajuk
yang diberikan.
2) Murid akan
mencuba
menjawab
soalan-soalan
yang dipaparkan
di slaid.
BBM :
LCD
Speaker
Komputer
Slaid

KBT :
Kemahiran Berfikir


Datun Julud
berasal
daripada
mana?


Langkah
4
(15 minit)

Perkataan :

Gawai
Kipas
Buluh
Tari
Melayu
Baju

1) Guru akan
menunjukkan
enam contoh
kata tunggal
kepada pelajar.

2) Pelajar diminta
membuat ayat
tunggal
berdasarkan
perkataan yang
diberikan.

BBM :
LCD
Slaid
Komputer

KBT :
Kemahiran Berfikir

Pengetahuan Sedia Ada
Penutup
(5 minit)
Kognitif
Rumusan
Pelajaran.
Sosial
Rumusan Nilai
Murni.
1) Guru akan
merumuskan
pembelajaran
pada hari
berkenaan.
2) Guru meminta
pelajar bersama-
sama
menyanyikan
lagu Gunung
Kinabalu sambil
menari bersama-
sama.
BBM:
LCD
Speaker
Komputer

Peribahasa

KBT :
Kecerdasan Pelbagai